SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Prázdninová kvapka krvi

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných."

A. Einstein

5. júna 2017 naši študenti urobili niečo pre iných. Znova pomáhali  niekomu neznámemu zachrániť život v rámci prázdninovej kvapky krvi, ktorá sa  na našej škole konala po tretíkrát.

Blížiace sa leto je obdobím, kedy sa pociťuje akútny nedostatok krvi, ale naopak pribúda počet úrazov a poranení, ktoré si vyžadujú vyššiu spotrebu krvi, preto sme  sa rozhodli  aj my prispieť nepatrnou kvapkou tejto vzácnej tekutiny a pripravili sme ďalší dobrovoľný odber krvi.

Mobilný odber bol opäť úspešný. Zúčastnili sa ho študenti,  ale aj zamestnanci školy, spolu 27 dobrovoľných darcov.  Z tohto počtu zamestnanci mobilnej transfúznej jednotky uskutočnili 15 úspešných odberov.

Darovať najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv, si zaslúži úctu a obdiv.

Dobrovoľným darovaním krvi môžeme tento dar sprostredkovať tým, ktorých život je v ohrození.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/index.php?start=99#sigFreeIdb1d2aa294e

Envirovzdelávanie mladých

Dnešná doba priniesla mnohé technické výdobytky a objavy, ale nie vždy sú to pozitíva. Spôsobujú aj zmeny klímy, vyčerpávanie fosilných palív, prírodné katastrofy. Nie je nám jedno, ako bude vyzerať naše prostredie v nasledujúcich rokoch a snažíme sa prispieť k tomu, aby sme bezhlavo neničili prírodu a nesprávali sa k nej macošsky.

Počas maturít sa prváci  a druháci  odboru hotelová akadémia zapojili do enviromentálneho vzdelávania mladých, organizovaného Nadáciou Ekopolis. Prostredníctvom tohto projektu sa žiaci dozvedeli o zmenách klímy , jej dôsledkoch na život ľudí a možnostiach, ako tento proces ovplyvniť a pomocou lokálnych zmien zmierniť, napríklad na úrovni školy.  Žiaci si najprv vypočuli prednášku MUDr. Juraja Mesíka, pedagóga  pôsobiaceho na UK Bratislava a Palackého univerzite v Olomouci, potom pomocou lektoriek na workshope pripravili projekty na možné šetrenie vodou, recykláciu odpadu v škole, ozdravenie klímy alternatívnymi spôsobmi dopravy a pod. Najlepšie nápady zahrnieme do spoločného projektu,  pošleme do súťaže o ten víťazný a budeme sa snažiť   ho v nasledujúcom školskom roku realizovať.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/index.php?start=99#sigFreeId51f86f9095

Degustácia vín GranVino

Dňa 11.05.2017 sa na našej škole uskutočnila degustácia vín z firmy GranVino v Trenčíne. Degustáciu viedol pán Poláčik a pán Janic. Akcie sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka hotelovej akadémie. Žiaci si osvojili vedomosti a zručnosti z podávania vína, gastrokombináciu jedla a vína. Degustácia žiakov motivovala na zdokonaľovanie sa v odborných vedomostiach.

Teší nás, že naši žiaci majú záujem o someliérstvo.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/index.php?start=99#sigFreeId2ffcd3b73e

 

Tradičné potraviny a jedlá v modernej gastronómii – závan babičkinej kuchyne

Dňa 4.5.2017 sa učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku zúčastnili odborného semináru na tému  Tradičné potraviny a jedlá v modernej gastronómii – závan babičkinej kuchyne. Seminár sa konal na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb  v Bratislave. Seminár bol zameraný na zlepšenie profesijnej orientácie v oblasti potravinárstva a gastronómie. Zúčastnení si rozšírili vedomosti a praktické zručnosti z prípravy tradičných jedál a ich využitie v modernej kuchyni a v  stolovaní. Seminár bol spojený s praktickou ukážkou žiakov z hotelovej akadémie.

Získané vedomosti a zručnosti využijeme vo vyučovacom procese.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/index.php?start=99#sigFreeId6652ec209f

Výmena skúseností - seminár

Od januára 2017 je naša škola zapojená do projektu „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“. Realizátorom projektu je slovenská pobočka celosvetovej organizácie EPIC Assist, n. o.  EPIC Bratislava.

Zatvorili sa brány za ďalšími absolventmi

„Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal rád, prečo človeku stačiť musí len a len spomínať?“

V tomto duchu sa na našej škole niesol 25. a 26. máj 2017, kedy sa naposledy zatvorili  brány školy za ďalšími absolventmi, ktorí maturovali v tomto školskom roku. Vyvrcholením úspešných  maturitných skúšok bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Rytierskej sieni na Zvolenskom zámku. Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Alžbety Staníkovej.        

Mesiac zbierok

„Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom.“
J. Morley

V priebehu mesiaca máj 2017 sme sa zapojili do troch benefičných zbierok, ktorými sme pomohli postihnutým sklerózou multiplex, deťom z detských domovov a deťom na Ukrajine.

Baristický kurz

V dňoch 25., 26. a 27. 4. 2017 sme mali možnosť zúčastniť sa baristického kurzu v Škole kávy v Banskej Bystrici pod odborným vedením Stanislava Cibuľu. Počas týchto troch dní sme samozrejme vypili litre kávy, získali nové zážitky, na ktoré budeme dlho spomínať, ale hlavne sme si rozšírili naše vedomosti o pôvode, pestovaní, pražení, balení a samotnej príprave kávy. Celý čas nás sprevádzala tá neopísateľná vôňa kvalitnej čiernej kávy.

Posledné zvonenie...

„Až pri lúčení spoznáme, akí sú nám drahí tí, s ktorými sa lúčime.“

Byť kráľom času, nepoznali by sme lúčenie, týmito slovami sa začala v piatok 12. mája 2017 slávnostná rozlúčka tohtoročných maturantov, ktorí tohto roku opustia brány školy. Maturanti sa lúčili s vedením školy, triednymi profesormi a všetkými pedagógmi, ktorí ich pripravovali, aby dosiahli povolanie, ktoré sa rozhodli získať na škole.

Volejbalový turnaj medzi triedami o putovný pohár riaditeľky školy

Dňa 10. mája 2017 sa uskutočnil volejbalový turnaj. Prihlásilo sa 7 tried, ktoré sme rozdelili do dvoch skupín (štyri a tri). Hralo sa systémom každý s každým na 2 vyhraté sety. Zo skupín postupovali dvaja do semifinále, kde sa hralo na kríž, potom druhí dvaja o 3. miesto a prví dvaja sa stretli vo finále. Víťazným tímom pre školský rok 2016/2017 sa stalo družstvo V. K triedy, na druhom mieste je trieda II. H a tretie miesto obsadila trieda III.K. Toto športové podujatie hodnotíme ako vydarené, žiaci vystupovali celkom disciplinovane a objavili sme aj nové volejbalové talenty.

Študentská odborná konferencia 2017

Zjednoťme sa aj napriek rozmanitosti!

Piaty ročník už tradičnej prehliadky vedomostí, zručností a talentov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene sa aj tentokrát niesol vo veľmi príjemnom duchu. Profesionálne vystúpenia študentov školy boli doplnené o plnohodnotný zážitok z ľudovej hudby, temperamentného rómskeho tanca a príjemného popového koncertu.

Design by: www.diablodesign.eu