SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Žiaci z nemeckej partnerskej školy SBSZ Jena-Göschwitz na praxi u nás.

Kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na našej škole potvrdil fakt, že i 8 žiaci z partnerskej školy Staatliches berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz si vybrali za miesto svojej zahraničnej odbornej prípravy naše školské prevádzky.

Žiaci a ich pedagógovia u nás úspešne absolvovali v termíne od 20.januára do 9.februára 2018 trojtýždňovú odbornú prax zameranú na zvládnutie základov slovenského jazyka a odbornej terminológie, no najmä na získanie odborných zručností v odbore gastronómia. K precvičovaným zručnostiam patrilo napr. filetovanie rýb, flambovanie palaciniek, príprava kávy latte art, spoločné varenie s našimi žiakmi (príprava trojchodového menu), práca s karamelom, pečenie výrobkov z odpaľovaného cesta. Na oplátku pripravili nemeckí žiaci pre slovenských žiakov a ich učiteľov ochutnávku sladkých durínskych koláčov. Časť zahraničnej odbornej praxe absolvovali žiaci z partnerskej školy v našich školských zariadeniach odbornej praxe na úseku kuchyne a housekeepingu (Hotel Academic, Reštaurácia Season a Divadelná reštaurácia, Cukrárska výrobňa). Vo voľnom čase sa okrem športových aktivít venovali mladí nemeckí praktikanti aj spoznávaniu krás Slovenska – okrem Zvolena navštívili aj významné banské mestá (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica) či artikulárny drevený kostolík v Hronseku. Na záver svojej zahraničnej odbornej stáže všetci žiaci získali europas a certifikát o získaných odborných zručnostiach z rúk p.riaditeľky A.Staníkovej.