SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Laikom asi nie je známe, čo všetko sa skrýva pod správnym načapovaním piva, ale mladí súťažiaci vedia, že aj načapovať pivo je umenie. To svoje umenie ukázali na súťaži, na ktorej museli predviesť svoje zručnosti, ale aj vedomosti. Čakali na nich dve súťažné disciplíny, v ktorých mali načapovať tri pivá Zlatého bažanta v časovom  limite 5 minút, urobiť preplach pivných  trubiek a naraziť sud s pivom v časovom limite 5 minút. Na všetko dozerala odborná komisia, ktorá hodnotila techniku čašníka pri čapovaní a správnom podávaní piva, čistotu a hygienu na pracovisku, organizáciu práce, dodržanie časového limitu a správne prepláchnutie pivných trubiek. Súťažiaci absolvovali aj vedomostný test z histórie a základnej terminológie prípravy piva.

Našu školu reprezentovali žiačky štvrtého ročníka hotelovej akadémie Silvia Psotková a Justína Gibaľová. Sily si merali s 26 súťažiacimi zo 14 odborných škôl z celého Slovenska. V silnej konkurencii si počínali veľmi dobre, ale do štvorčlenného finále sa nedostali.

Nie je vždy dôležité vyhrať, ale dôležité je zúčastniť sa, pretože každá súťaž prináša nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Práve to ich posunie vpred a v ďalších súťažiach i na vyššie miesta.