SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Praktická maturitná skúška v Kozmetickom salóne Šarm

V dňoch 2.až 5. apríla 2019 prebiehala v školskej prevádzke Kozmetický salón ŠARM praktická časť maturitnej skúšky študijného odboru KOZMETIK. Žiačky 4.Z triedy počas týchto dní prezentovali svoje odborné vedomosti a zručnosti  nadobudnuté počas štúdia pred odbornou komisiou. Svoju pripravenosť na toto krásne povolanie potvrdili aj  odbornými kozmetickými ošetreniami, ktoré predviedli na svojich modelkách.