SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Symboly jari

16.5.2019 sa vybrala naša trieda I.Z do Podpolianskeho osvetového strediska, aby sa tam oboznámila so symbolmi jari a starými slovanskými zvykmi používanými staršou generáciou až do dnešnej doby. Túto malú prednášku si pre nás pripravila pani Jágerová.

Symbolom jari bolo vajce ako znak plodnosti  V minulosti zdobili vajcia plné, vopred uvarené a používali rôzne techniky. Ďalším symbolom jari je voda – symbol života. Naši predkovia sa na Zelený štvrtok a Veľký piatok kúpali v potok a riekach, aby boli zdraví celý nasledujúci rok. Trhali zelené halúzky, napríklad z vŕby a posvätené ich vkladali do okien svojich príbytkov či do prvej brázdy na poli ako ochranu pred živelnými pohromami. Ďalším zvykom bola výroba voňačiek a pre väčšinu neznáme tzv. “gúľanie mrváňom po poli“ , po čom mala byť dobrá úroda.

V druhej časti programu sme si vyrábali už spomenuté voňačky, čiže kytičky z byliniek. Kytička mala silnú aromatickú vôňu a ochrannú aj estetickú úlohu. My sme si vyrobili malé kytičky z medovky, mäty, šalvie a materinej dúšky. Spolu s voňačkami sme si odniesli plno nových poznatkov.

Jasmína Murgašová, Erika Popiková