SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

ZAV DETVA 2019 – talenty 1. ročníkov

V dňoch 11. – 12. 06. 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl v odpise textov na rýchlosť a presnosť. Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl, prevažne obchodných akadémií. Súťažilo 22 žiakov.  11. 06. 2019 sa uskutočnil bodovaný tréning žiakov, v rámci ktorého sa umiestnil na 1. mieste žiak našej školy Mattia Misitano z I. A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.  12. 06. 2019 prebehla súťaž. Súťažilo sa v dvoch disciplínach. V prvej disciplíne „desaťminútový odpis textu s penalizáciou 50 úderov za chybu“ zvíťazil náš žiak Mattia Misitano s výkonom  292,3 čistých úderov za minútu s presnosťou 99,85 %. Školu reprezentovala aj žiačka Alexandra Dominika Krajlíková z I. A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Žiačka Krajlíková sa umiestnila na 11. mieste s výkonom 230,6 čistých úderov a s presnosťou  99,94 %.  V druhej súťažnej disciplíne „desaťminútový odpis textu s penalizáciou 100 úderov za chybu“ obsadil 1. miesto Mattia Misitano s výkonom 296,9 čistých úderov za minútu a s presnosťou 99,91 %. Alexandra Dominika Krajlíková sa umiestnila na 12. mieste s výkonom 190,5 čistých úderov za minútu a presnosťou 99,79 %. Našim žiakom blahoželáme k úspechu a veríme, že ich táto skúsenosť povzbudí k ďalšiemu tréningu a zvyšovaniu výkonov.

Ing. Janka Borgulová - učiteľka ADK