SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Z DOMU

Podpora výuky na diaľku

aSc EduPage

a

Microsoft Teams