SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa  16. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy. Príjemné publikum I.A triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu. Umiestnili sa nasledovne:

Cukrárske trio v Hradci Králové

Ako každý rok, tak ani tento rok 2018 sme nechýbali na súťaži cukrárov v Hradci Králové.  Dňa  15. marca 2018 naše cukrárske trio – majster odborného výcviku, učiteľka a žiačka - bojovalo za našu školu na XXIII. ročníku národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia a  XIII. ročníku Majstrovstiev republiky kuchárov a cukrárov v Českej republike.

Majster odbornej výchovy Bc. Tomáš Mihalčík za exponát vyrobený z čokolády s názvom Sparta – sparťanský bojovník bol odmenený diplomom. Učiteľka odborných predmetov Bc. Viera Sebíňová svojím karamelovým exponátom Plynutie času získala bronzovú medailu. Súťažiacu trojicu dopĺňala žiačka Kristína Bačíková z triedy II. N, ktorá svoje zručnosti a kreativitu preukázala pri príprave torty žene k jej 20. narodeninám a získala striebornú medailu.

Cukrári znova úspešne reprezentovali našu školu. Nejdú však oddychovať. Dňa 22.marca 2018 idú bojovať o titul Top cukrár na rovnomennej súťaži v Liptovskom Mikuláši.   

Vlaňajší TOP EXPERTI ani tohto roku nesklamali

„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“ 

Thomas A. Edison

Po oficiálnom vyhodnotení súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie našich expertov, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej súťaže. V tejto súťaži preukazujú študenti vedomosti z  rôznych oblastí. Z našej školy  sa jej  každoročne  zúčastňuje 30 študentov z maturitných odborov, z každej triedy a ročníka. Sú medzi nimi študenti, ktorí dosahujú popredné umiestnenia. Tí, ktorí sa neumiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získavajú účastnícky diplom. Študenti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine, získavajú diplom EXPERT a najúspešnejší riešitelia sa musia umiestniť v obidvoch kategóriách do 100-miesta a získavajú titul TOP EXPERT.

Dejepisná súťaž o oslobodení Slovenska

 „Mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudol na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna.“

 

Pri príležitosti oslobodenia Zvolena a Slovenska od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny OV SZPB vo Zvolene organizuje pre ZŠ a SŠ okresnú vedomostnú súťaž  pod názvom Medzníky II. svetovej vojny. Tohtoročná sa konala 16. marca v Centre voľného času Domino vo Zvolene.

Dejepisnej súťaže sa zúčastnila aj naša škola, ktorú tohto roku reprezentovali dve družstvá. HA reprezentovalo družstvo v zložení Martina Lapínová, Simona Murinčeková a Martin Jambrich. Druhé družstvo v zastúpení Angelika Kubalová, Diana Midlingová a Jozef Ďuriš reprezentovalo OA.

Súťažilo sa v troch kolách. Otázky prvého boli zamerané na 2. svetovú vojnu v Európe a vo svete, druhé kolo mapovalo vedomosti o Slovensku počas 2. svetovej vojny a v treťom sa preverovali vedomosti SNP. Naši študenti dokázali, že aj táto problematika im nerobí problémy a až v rozbrojovom  kole sa rozhodlo, ktoré z našich družstiev bude prvé a ktoré skončí na druhom mieste. Nakoniec zvíťazilo družstvo v zložení Angelika Kubalová, Diana Midlingová a Jozef Ďuriš.

Víťazné družstvo postúpilo na oblastné kolo, kde si zmerajú sily so študentmi z Krupiny a Detvy.

Obidvom družstvám gratulujeme k úspechu.

Oslobodenie Zvolena - beseda

15.  marca 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému Oslobodenie Zvolena. Hosťom bol  člen Zväzu protifašistických bojovníkov SR mjr. Mgr. Zdenko Baranec z Kasární SNP na Podborovej. Okrem historických faktov priblížil  žiakom fungovanie súčasnej slovenskej armády a priniesol množstvo zaujímavých materiálov. Nechal značný priestor aj na otázky žiakov a vzájomnú diskusiu. Zúčastnili sa žiaci z rôznych tried a odborov. Ich záujem o túto problematiku bol pomerne veľký, pretože sa mohli dozvedieť rôzne fakty o priebehu oslobodenia svojho regiónu, obce, v ktorej žijú. Spolupráca so Zväzom protifašistických bojovníkov aj konkrétne s majorom Barancom prebieha už niekoľko rokov a určite sa aj budúcnosti budeme stretávať na podobných akciách.

Seminár, ktorý pomôže pomáhať

Na našej škole sa organizujú rôzne projekty, semináre, odborné školenia, ale škola poskytuje priestor aj pre rozvoj našich voľnočasových aktivít. Som žiačkou III. A triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Cestovný ruch sa mi páči, baví ma, ale vo svojom voľnom čase sa venujem aj inej aktivite - je to práca s deťmi. Deťmi, ktoré nemali zatiaľ v živote toľko šťastia ako my ostatní. Pravidelne chodím do detského domova v Tŕní, starám sa o ne, zabávam ich. Pani učiteľka Erika Guničová vie o mojej práci pre mládež, a preto mi ponúkla účasť na stretnutí s ľuďmi rovnakého „razenia“ ako ja.

V stredu 28. 02. 2018 som sa zúčastnila seminára Služby zamestnanosti pre pracovníkov s mladými ľuďmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stretla som zaujímavých ľudí zo slovenských a českých neziskových organizácií, ktorí sa venujú práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením. Podelili sa s nami o zážitky z dvojtýždňového pobytu v Austrálii a o to, ako novonadobudnuté informácie využili pri zlepšovaní fungovania svojich organizácií. Svoje praktické poznatky prezentovali formou diskusných príspevkov. Okrem Slovákov a Čechov vystúpila aj pani zo Slovinska a ľudia z EPIC, neziskovej organizácie z Austrálie.

Mňa osobne najviac zaujal diskusný príspevok pána, ktorý pracuje pre EPIC a má aspergerov syndróm. Porovnával svoje predošlé skúsenosti s prácou v USA, kde sa narodil, a v Austrálii, kde v súčasnosti pracuje. Seminár prebiehal v anglickom, českom a slovenskom jazyku, čo bolo len ďalšou výhodou.

Účasť na tomto seminári ma veľmi obohatila. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní pomáhať iným. Ako sa hovorí, boli „mojou krvnou skupinou“. Som veľmi rada, že mi škola dala túto možnosť a dúfam, že aj ja skúsenosti z tohto seminára využijem v prospech iných.

Romana Nemcová

Lyžiarsky výcvik 2018

V dňoch 26.02.-3.03.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku na Táľoch. Pod dozorom nás všetkých pevne mali páni učitelia Jakubčin a Garanič a, samozrejme, pani učiteľky Miháliková a Setteyová. Ubytovaní sme boli v hoteli Golf, ktorý sa nachádzal asi 10 minút autobusom od zjazdovky. Celý týždeň panovalo znesiteľné počasie, pri ktorom sme mali vynikajúcu možnosť nielen sa zlepšiť v lyžovaní, ale poniektorí sa vďaka šikovným a trpezlivým učiteľom naučili lyžovať za pár dní, hoci nikdy predtým na lyžiach nestáli.

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Valentínska kvapka krvi 2018

„Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti, ktorú za to cíti.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Tohto roku oslavovala Valentínska kvapka krvi na našej škole malé jubileum, pretože sa uskutočnil jej 5. ročník.

The Cooperating Tourism Spider v meste Smiltene

Máme za sebou v poradí už štvrté pracovné stretnutie v rámci programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider. Tentokrát desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi navštívili malé mestečko Smiltene na severe Lotyšska. Pobytu sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Design by: www.diablodesign.eu