SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Projekt Erasmus plus

V dňoch 13.12-19.12.2017 sme sa zúčastnili projektu Erasmus plus v nemeckej partnerskej škole Staatliches  Berufsbildendes  Schulzentrum Jena – Gӧschwitz. Krajiny, ktoré sa zúčastnili na projekte, boli  Estónsko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Nemecko a Slovensko. Každú krajinu zastupovali dvaja učitelia odborných predmetov, resp. informatiky. Cieľom tohto projektu bola spolupráca, nadviazať vzťahy s jednotlivými krajinami a výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania. Prioritným cieľom je do budúcna zabezpečiť výmenné pobyty žiakov v týchto krajinách. Súčasťou projektu je i spoznávanie kultúry, tradícií i zvyklostí  jednotlivých krajín.

Pevne veríme, že spolupráca medzi jednotlivými krajinami bude pokračovať a tešíme sa na ďalšie stretnutie i so žiakmi na pôde našej školy, kam pricestujú v rámci projektu na 3- týždňovú mobilitu.

Deň výživy opäť v našej škole

Už ôsmykrát sme v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene propagovali zdravú výživu.  Akciu sme odštartovali dňa 24.10. 2017 besedou na tému Stravovanie podľa ročných období. Žiakom boli  sprístupnené informácie o pozitívnom vplyve konzumácie stravy na celkové zdravie a výkonnosť.

V novembri žiaci prvého ročníka učebných aj študijných odborov odpovedali na anketové otázky v dotazníku o zdravom stravovaní. Anketa bola vyhodnotená 15. decembra.

            Dňa 14. decembra 2017 sa v priestore odbornej učebne pod názvom Zdravo a chutne konala súťaž vo varení. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov.

12. ročník Mikulášskeho turnaja vo volejbale - zmiešané družstvá

Deň: 13.12.2017

Družstvá:

ŠI - Informačných technológií BB

ŠI - drevárska ZV

ŠI - Švermova ZV

ŠI - HSaO Podborová ZV

 

Umiestnenie: 1.  ŠI - Švermova ZV

 

Súťaž  EXPERT geniality  show

„ Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci. Ak je vytrvalý.“

Leonardo  da Vinci

 

Mnohí naši experti sú vytrvalí a každoročne sa zapájajú do  tejto vedomostnej súťaže. Niektorí sú stálymi účastníkmi a každý rok si sadnú do lavíc, aby si so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska zmerali sily.

Tohtoročnej súťaže sa opäť zúčastnilo 30 „expertov“ z prvého až piateho ročníka štvorročných odborov a hotelovej akadémie. Súťažilo s a v dvoch kategóriách. V prvej súťažili prváci a druháci a v druhej tretiaci až piataci.

Každý súťažiaci si zvolí témy podľa vlastného výberu. Každá z nich sa vyhodnocuje zvlášť a tiež sa vyhodnocuje umiestnenie v obidvoch a študent, ktorý sa umiestni do stého miesta, získa titul TOP EXPERT.

Ako sa darilo našim expertom sa dozvieme začiatkom nového roka 2018.

Vianočné  zbierky 2017

„ Kto je ľahostajný k utrpeniu detí, nezaslúži si, aby sa nazýval človekom.“

 

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Mnohé deti v Jemene, Južnom Sudáne a Ukrajine ich však pokojné nemajú. Denno-denne musia bojovať o svoj holý život.

UNICEF sa každoročne  krajinám, kde trpia nevinné deti, snaží pomáhať. Aj tohto roku sa uskutočnila Vianočná zbierka  UNICEF 2017, ktorá má pomôcť práve deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám a v ktorých zúria potravinové krízy a dokonca hrozí hladomor. Práve medzi takéto krajiny patrí Jemen, Južný Sudán a Ukrajina.

Naše dobrovoľníčky sa tiež snažili v uliciach Zvolena získať finančné prostriedky pre trpiace deti. Zbierka sa uskutočnila 14. 12. 2017.

Druhou zbierkou, do ktorej sme sa zapojili, bola zbierka Vianoce s úsmevom. Jej mottom bolo: „ Aby sa deti mohli znovu spokojne usmievať.“  Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.

Olympiáda v anglickom jazyku 2017

V magický deň 13.12.2017, na Luciu si najlepší z najlepších zmerali svoje sily v anglickom jazyku. Už tradične vždy v decembri na našej škole prebieha školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa tohto roku zúčastnilo 18 študentov zo všetkých študijných odborov.

Najlepší angličtinári školy si otestovali svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a takisto svoje zručnosti v počúvaní, čítaní a hovorení.

Študenti súťažili v troch kategóriách, z ktorých víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 17.1.2018 na našej škole. Všetkým postupujúcim želáme Good luck!

 

V kategórii 2A (1., 2. ročník obchodnej a hotelovej akadémie) sa umiestnili:

  1. miesto – Barbora Banárová (I.A)
  2. miesto – Viktória Jančíková (II.A)
  3. miesto – Petronela Luptáková (II.H)

 

V kategórii 2B (3., 4., 5. ročník obchodnej a hotelovej akadémie) sa umiestnili:

  1. miesto – Barbora Leštachová (IV.K)
  2. miesto – Viktória Uhrinová (III.K)
  3. miesto – Natália Talianová (III.K)

 

V kategórii 2D (1. – 4. ročník ostatné študijné a učebné odbory) sa umiestnili:

  1. miesto – Adam Mikuláši (IV.A)
  2. miesto – Timea Ivancová (III.A)
  3. miesto – Klaudia Kováčová (I.P)

 

Víťazi boli odmenení knižnými odmenami a diplomami.

Ing. Kocúrová, Mgr. Mikulová

BEST IN ENGLISH 2017

 

Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná online súťaž Best in English pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy.

Tento rok sa odhodlalo zmerať si svoje jazykové zručnosti s veľmi silnou konkurenciou so žiakmi z rôznych kútov Európy 16 žiakov študijných odborov kuchár/čašník, obchodná a hotelová akadémia.

Súčasťou testovania bola gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením na úrovni B1-C1 podľa SERR. Test trval presne 60 minút s možnosťou získania 98 bodov. Po ukončení sa žiak okamžite dozvedel svoj dosiahnutý výsledok. Cieľom testovania je motivovať žiakov k štúdiu anglického jazyka.

Celkové výsledky súťaže v rámci kraja, Slovenska, ale aj v rámci Európy sa spracovávajú a budú dostupné do 2 týždňov od dátumu konania testu.

My sme sa však rozhodli zostaviť si poradie v rámci našej školy a oceniť drobnosťou prvých troch žiakov.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a prvým trom žiakom v rámci školy gratulujeme k veľmi pekným výsledkom. Ostatným želáme pevnú vôľu a silnú motiváciu pracovať na sebe i naďalej. 

Aj hudba lieči

 „Radostný úsmev zdvojnásobí každú radosť a na polovicu zmenší každé trápenie.“

 

Čo môže byť krajšie ako šťastný úsmev dieťaťa. A práve na Detskej onkológii, detskej chirurgii a pediatrii Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sme sa snažili naším hudobným programom, ktorý pripravil pán vychovávateľ Jaroslav Matejkin s našimi študentmi, potešiť malých pacientov.

EUROSCOLA  2018

 Na základe pozitívnych skúseností a priaznivých ohlasov z roku 2016 sa vyučujúci občianskej náuky s vybranými žiakmi zapojili do projektu Euroscola 2018. Jeho prípravná fáza prebiehala už počas septembra. Nasledovalo množstvo zaujímavých  aktivít, ktoré sa uskutočnili formou prednášok, besied, exkurzií, ale aj na hodinách OBN. Všetky spájala snaha posilniť demokratické cítenie mladých ľudí, vzbudiť u nich záujem o verejné dianie a aj ochotu priamo sa do neho zapojiť. Ich úlohou bolo aj poukázať na rôzne prejavy extrémizmu, ktoré sa v mnohých podobách objavujú v dejinách Európy a nemožno si ich nevšímať ani v súčasnosti.

Olympiáda v  nemeckom jazyku

Dňa 23.11.2017 si naši žiaci zmerali sily  aj na 28. ročníku  Olympiády z nemeckého jazyka (ONJ). Tento rok súťažilo 16 žiakov,  po 6 ich bolo v kategóriách 2B a 2D a štyria  žiaci reprezentovali  prvé a druhé ročníky hotelovej a obchodnej akadémie.

Best in Deutsch

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej  online súťaže Best in Deutsch, ktorá je organizovaná v rámci Európy.  Organizátorom súťaže je Institute for Competencies Development  Czech Republic . Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov z rôznych krajín Európy. Tento rok sa konala  dňa 23.11. 2017 a zúčastnilo sa jej 8 žiakov našej školy.        

Design by: www.diablodesign.eu