SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Skills Slovakia 2017

Dňa 28.11.2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch konal 7. ročník semifinálového kola postupovej súťaže žiakov-kuchárov hotelových akadémií  a stredných odborných škôl. Súťaž pod názvom Skills Slovakia - Gastro Junior Bidfood CUP organizoval Klub mladých kuchárov a čašníkov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Žilinská gastronomická jeseň 2017

V priestoroch žilinského Hotela Slovakia sa 22. novembra 2017 uskutočnil už 6. ročník gastronomickej súťaže Žilinská gastronomická jeseň, ktorú organizoval Žilinský klub kuchárov a cukrárov v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline.

KABU 2017

Dňa 16.11.2017  veľká telocvičňa privítala žiakov prvých ročníkov  SOŠ hotelových služieb a obchodu pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie – prijímania prvákov do cechu študentského.

X. ročník súťaže ZAV 2017

V dňoch 06. 11. 2017 a 07. 11. 2017 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu X. ročník celoslovenskej súťaže v odpise textov na počítači ZAV Zvolen. Súťaž organizovalo občianske združenie INTERINFO SR, ktoré pracuje pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Študentská kvapka krvi 2017

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“

                                                                                         (Jan Amos Komenský)

 

Už 5 rokov nezištne pomáhame ako dobrovoľní darcovia krvi. Začínali sme v roku 2013 Študentskou kvapkou krvi a 26. 10. 2017 je to už jej jubilejný 5. ročník.

Poučme sa z histórie...

„História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.“

Thomas Jefferson

Študenti II. H a IV. K spoznávali našu históriu v rámci projektu EUROSKOLA, do ktorého sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. 18.októbra 2017 sa uskutočnila beseda s Mgr. Vierou Kováčovou, pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hlavnou témou bolo oboznámiť študentov s úlohou Hlinkovej gardy počas Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945.

NAŠI ŽIACI NA MALTE

V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov umožnila naša škola ôsmim vybraným žiakom štvrtého a piateho ročníka hotelovej akadémie absolvovať odbornú zahraničnú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. Už z názvu Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno

Občianske združenie s názvom Združenie Mladé Slovensko realizovalo projekt pod názvom „Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno“ v spolupráci so SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, SOŠ drevárskou a Technickou akadémiou vo Zvolene. Cieľom projektu bola propagácia odborného vzdelávania a prípravy na remeselné odbory a takisto systému duálneho vzdelávania pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl na ZŠ M. Rázusa a ZŠ Nám. mládeže vo Zvolene.

Študenti spomínaných troch škôl prezentovali jednotlivé remeselné odbory a svojimi zručnosťami spontánne zapojili i svojich možných budúcich spolužiakov.  Záujem zo strany žiakov bol veľký, čo nás teší. Zapojilo sa asi 200 žiakov z obidvoch škôl. Žiaci si sami mohli vyskúšať zručnosti cukrára, barmana, kozmetičky, kaderníčky, prácu s drevom a videli aj výsledky práce našich budúcich strojárov a automechanikov. Danej akcie za zúčastnili aj riaditelia SŠ, a to Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Pavel Laššák a Ing. Ján Marko. Za priebeh úspešnej akcie OZ Združenia Mladé Slovensko ďakuje pani riaditeľke Mgr. Ľubici Tomčíkovej a pánovi riaditeľovi Mgr. Ondrejovi Kankovi, ako i pani zástupkyni Mgr. Ľudmily Markovičovej a Mgr. Karin Fóglovej, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie. Poďakovanie patrí aj poslancom za BBSK za okres Zvolen, ktorí prispeli finančným príspevkom

 

Mgr. Alžbeta Staníková

predsedníčka správnej rady

OZ Združenie Mladé Slovensko

WORKSHOP o pive

Dňa 11.10.2017 sa konal na našej škole workshop o pive, ktorý bol organizovaný Cechom pivných majstrov  spoločnosti  TOPVAR. Žiaci z vybraných tried 4.H a 4.G sa dozvedeli  o hlavných surovinách na výrobu tekutého chleba. Okrem týchto informácií získali poznatky o výrobe piva,  správnom čapovaní  a podávaní lahodného moku. Súčasťou workshopu bola aj  praktická ukážka. Žiaci  a učitelia mali možnosť  si sami vyskúšať zručnosť rôznych spôsobov čapovania piva.

 Pevne veríme, že spolupráca s Cechom pivných majstrov  bude i naďalej pokračovať.

Design by: www.diablodesign.eu