SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

Dňa 6.12.2019 sa v priestoroch SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre uskutočnila celoslovenská baristická juniorská súťaž SLOVAK BARISTA CUP junior 2019. Organizátorom a garantom súťaže bol Academy of Coffe, s. r. o., zo Serede.

KABU – FARMA 2019

29. novembra 2019 sa v priestoroch telocvične našej školy konalo KABU – prijímanie žiakov prvých ročníkov do cechu študentského. Tento rok sme sa scénou, atmosférou a pripraveným programom preniesli na “slovenskú farmu“. Predtým však naši prváci slávnostným sľubom potvrdili, že si budú plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči škole a spolužiakom.

Odvážlivci z jednotlivých prváckych tried absolvovali rôzne súťažné disciplíny, ktoré ako to už na farme býva, preverili ich odvahu, silu, šikovnosť, vytrvalosť, ale aj vedomosti v pripravenom vedomostnom kvíze.

Veríme, že sa podujatie prvákom páčilo, o čom svedčia originálne zábery vo fotogalérii.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii KABU, vedeniu školy, pani profesorkám, profesorom a našim tretiakom!

FOTOGALÉRIA

EXPERT 2019

 „Všetky zápasy v živote nás majú niečomu naučiť. Dokonca i tie, ktoré prehráme.“  Paulo Coelho

 

Naši študenti „zápasili“ 28. 11. 2019, kedy sa zapojili do vedomostnej súťaži EXPERT geniality  show, do ktorej sa zapájame už niekoľko rokov. Pravidelne sa jej zúčastňujú študenti vyšších ročníkov, ale každý rok pribudnú do súťaže aj naši prváci.

Naši experti si 28. 11. 2019 sadli do lavíc, aby si zmerali sily so študentami z celého Slovenska, pretože Expert je celoslovenská súťaž, ktorú organizuje nezisková organizácia Taletída, ktorej hlavnou náplňou je organizovanie celoslovenských vedomostných súťaží pre žiakov základných a stredných škôl.

Tohtoročnej súťaže sa opäť zúčastnilo 30 „expertov“ z prvého až piateho ročníka štvorročných odborov a hotelovej akadémie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili prváci a druháci a v druhej tretiaci až piataci.

Súťažiaci si zvolia dve témy, vyberú si tú oblasť, ktorá ich zaujíma. Každá zvolená téma sa vyhodnocuje zvlášť, ale zároveň sa vyhodnocuje umiestnenie v obidvoch témach a študent, ktorý sa umiestni do stého miesta, získa titul TOP EXPERT.

Ako sa darilo našim expertom sa dozvieme začiatkom nového roka 2020. Ostáva nám len veriť, že dosiahnu výsledky, ktoré potešia nielen študentov, ale aj nás, učiteľov, ktorí súťaž organizujeme.

Olympiáda v anglickom jazyku 2019

Tradične vždy v decembri na našej škole prebieha školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa najlepší angličtinári školy stretli v stredu 27.11.2019, aby si otestovali svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a zručnosti v počúvaní, čítaní a hovorení. Olympiády sa zúčastnilo 24 študentov zo všetkých študijných odborov.

Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 15.1.2020 na SOŠ dopravnej vo Zvolene. Víťazi boli odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme GOOD LUCK!

V kategórii 2A (1., 2. ročník obchodnej a hotelovej akadémie) sa umiestnili:

  1. miesto – Viktória Bendíková (II.A)
  2. miesto – Adam Orovnický (II.H)
  3. miesto – Šimon Havlík (II.H)

V kategórii 2B (3., 4., 5. ročník obchodnej a hotelovej akadémie) sa umiestnili:

  1. miesto – Viktória Jančíková (IV.A)
  2. miesto – Barbora Banárová (III.A)

V kategórii 2D (1. – 4. ročník ostatné študijné a učebné odbory) sa umiestnili:

  1. miesto – Tereza Pocklanová (III.A)
  2. miesto – Radoslav Csáki (IV.A)
  3. miesto – Jasmína Murgašová (II.Z)

 Mgr. Mikulová, Ing. Kocúrová

Design by: www.diablodesign.eu