SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Deň nezábudiek

 „ Život bez zdravia je bremeno, so zdravím – radosť.“ W. Longfellow

 

V októbri sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň nezábudiek. Zbierku každoročne organizuje Liga za duševné zdravie SR, ktorej symbolom sa stal nenápadný modrý  kvietok – nezábudka.

Nie náhodou sa stala symbolom duševného zdravia. Na jednej strane upozorňuje, aby sme my zdraví nezabudli na ľudí, ktorí trpia duševnými chorobami a tiež aj na to, že takéto choroby  prichádzajú nenápadne a pomaly. Často začínajú občasnou depresiou   a končia vážnym ochorením.         

Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga na podporu aktivít, ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.

Naše dobrovoľníčky vybrali v uliciach Zvolena peknú sumu 748 €, ktoré pomôžu zlepšiť život duševne chorým.

Historické osmičky

 „ História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ Cicero

 

Rok 2018 je rokom, v ktorom si pripomíname niekoľko významných medzníkov, ktoré ovplyvnili našu históriu. Medzi dva najvýznamnejšie patrí rok 1918 a rok 1968.

28.10. 1918 si pripomenieme 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. V auguste sme si pripomenuli 40. výročie udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1968, kedy niektorí politici chceli uskutočniť politické a hospodárske zmeny pod vedením Alexandra Dubčeka. Tieto udalosti sú v našich dejinách známe ako socializmus s ľudskou tvárou.

Študenti našej školy sa zúčastnili dvoch prednášok, ktoré pri príležitosti týchto významných udalostí pripravili pracovníci Štátneho archívu vo Zvolene.

Študenti III. H sa zúčastnili prednášky pod názvom Vznik ČSR v roku 1918 a udalosti vo Zvolene a študenti III. A sa zúčastnili prednášky  Vpád spojených vojsk v auguste 1968- pohľad na pomery vo Zvolene.

Študenti si prednáškami mali možnosť doplniť vedomosti, ktoré získali na hodinách dejepisu.

 

Najkrajšia torta Slovenska 2018

Znova sme začali súťažiť. Po kaderníčkach a kozmetičkách otvorili novú šnúru súťaženia aj naši cukrári. O najkrajšiu tortu Slovenska bojovali na rovnomennej súťaži vo štvrtok 11. októbra 2018 v Púchove.

Žiačky cukrárky reprezentovali školu v dvoch kategóriách. V prvej kategórii junior do 21 rokov  prebiehala súťaž pod názvom Čaro jesene. Boli sme v nej veľmi úspešní, žiačka Diana Vajsová z triedy III.N získala zlatú medailu. V druhej, špeciálnej kategórii, sa súťažilo o najkrajšiu Drip tortu (nahú tortu). Aj tu sme uspeli na najvyššej priečke. Karamelovo-gaštanová torta žiačky Simony Urblíkovej z III.N nám priniesla tiež zlatú medailu.

Žiačkam  i majstrom odborného výcviku patrí veľké ĎAKUJEME za dve púchovské zlatá.

Boli sme v pralese

Kto by chcel vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý, prales, nemusí hneď cestovať do Amazónie. Niekoľko sa nachádza i u nás na Slovensku (až 74!).

Najbližšie k nám je určite Badínsky prales, rozprestierajúci sa v Kremnických vrchoch, neďaleko obce Badín. Prísne chránená lokalita vyhlásená za Územie európskeho významu predstavuje pozostatok prastarých lesov s výskytom 200 - 400-ročných stromov. Najväčšie z týchto stromov sú viac ako 40 m vysoké a obvod ich kmeňov dosahuje často až 500 cm. Okrajom Badínskeho pralesa – mimo najprísnejšieho ochranného pásma – vedie asi 1 km dlhý náučný chodník prístupný širokej verejnosti. Hlbšie do pralesa je však možné vojsť len v rámci odbornej exkurzie so sprievodcom z Lesov SR, alebo inej vedecko-výskumnej inštitúcie. Prípadne, ak ste výnimočne významná osobnosť – britskému princovi Charlesovi sa to bez problémov podarilo, dokonca si z pralesa odniesol i zopár sadeníc mladých stromov. K náučnému chodníku Badínsky prales sa možno dostať lesnou cestou z obce Badín vzdialenej asi 6 km.

Nás, žiakov 1. a 2. ročníka MRCR, sprevádzali slovom i „krokom“, pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí nás oboznámili s charakterom lesných ekosystémov, s vplyvom meniacich sa životných podmienok na formovanie lesných spoločenstiev a s ochranou živých a neživých zložiek prírody v NPR Badínsky prales.

 

Pivo, tekutý chlieb - seminár

Dňa 3.10.2018 sa konal seminár na tému Pivo ako tekutý chlieb. Zástupcovia firmy Plzenský Prazdroj Slovensko prezentovali produkty, suroviny, ktoré sa používajú na výrobu piva, ako i spôsoby čapovania a podávania moku. Cieľovou skupinou boli žiaci končiacich ročníkov študijných odborov hotelová akadémia a čašník, servírka.

Seminár pozostával  z teoretickej i praktickej časti. Žiaci si mohli svoje zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia overiť pri čapovaní a podávaní piva. Zároveň sa oboznámili s novými trendami v podávaní piva.

Pevne veríme, že získané vedomosti využijú  na maturitnej skúške i v ďalšom praktickom živote.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so sládkarmi.

Zlaté nožnice unikli o vlások

5. októbra 2018  v Incheba  Expo aréne súťažili o Zlaté nožnice desiatky kaderníkov, dospelých aj študentov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Veronika Kostúrová z 3.N a Adrián Richtr z 2.M.

Veronika Kostúrová v kategórii Komerčný svadobný účes súťažila spolu s 22 kaderníkmi.  Svojej modelke Valérii Neuschovej vytvorila  za hodinu krásny trendový účes, ale v konečnom hodnotení nedosiahla pódiové umiestnenie.
S pánskym klasickým strihom sa v kategórii  FADE CUT  popasoval Adrian Richtr. Mal len 45 minút na to, aby vypracoval svojmu modelovi Petrovi Kučerovi strojčekom bočné a zadné partie a dotvoril vrchnú partiu ľubovoľným spôsobom. Ani on sa neumiestnil medzi trojicou najúspešnejších.
Hoci sa naši žiaci v boji o Zlaté nožnice neumiestnili, z Incheby si odnášajú zlaté skúsenosti a chuť zdokonaľovať sa v remesle. Obidvom ďakujeme za reprezentáciu a majstrom odborného výcviku za ich prípravu.

Variabilné symboly pre prvé ročníky šk. rok 2018/2019

 

Loading...

Strieborné Majstrovstvá Slovenska v mejkape
 
4.10.2018  sa Karolína Kráľová, žiačka 4.Z, zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v mejkape v Bratislave. Témou majstrovstiev bol trendový ULTRA VIOLET mejkap.Je to líčenie vo všetkých farbách fialovej. Na súťažnom pódiu sa stretlo 23 súťažiacich. Porota spomedzi nich ocenila našu žiačku krásnym strieborným miestom.

V Karolíninom prevedení témy mala modelka výrazne fialové pery a hnedé líčenie očí s violet nádychom. Mejkap bol precízny, decentný, výborne zladený s celkovou vizážou. A aké boli Karolínine pocity po vyhlásení výsledkov? „Pocity boli neuveriteľné, pretože konkurencia bola veľmi veľká a každá jedna súťažiaca predviedla na modelke hotové umenie. Za mojím úspechom však stojí aj úžasná majsterka Silvia Mesárošová, ktorá ma inšpirovala, pomáhala mi  zdokonaľovať sa a venovala sa mi týždne pred súťažou, aby som to dotiahla čo najďalej. Samozrejme, poďakovanie patrí aj modelke, bez ktorej by líčenie nevyzeralo tak dobre.“

Veľké poďakovanie za reprezentáciu školy patrí Karolíne Kráľovej, MOV Silvii Mesárošovej za odbornú prípravu, Silvii Havranovej za realizáciu účesu a aj modelke Lucke Tabačekovej.
 

Hor sa na výlety!

Zaslúženou odmenou pre žiakov  na konci školského roku sú triedne výlety.

Trieda III.H sa rozhodla zaspomínať si na mladšie časy a za cieľ svojho výletu si vybrala ZOO Bojnice. O zábavu sa nám postarali všetky zvieratá, ale najviac šantili opice a medvieďatá Žofka, Kubo a Feďo.  

Triedu III.Z zlákala Bratislava a  plavba loďou na Devín. Užívali sme si krásne počasie a ešte krajší výhľad na hrad na mohutnom skalnom kopci , na sútok Dunaja a Moravy  a na nádhernú okolitú krajinu.

V novom školskom roku sa tešíme na ďalšie spoločné výlety a zážitky.

Triedna učiteľka III.H a III.Z  - Ing. Katarína Halmová

Výlet do Bratislavy

Vo štvrtok 21. 6. 2018 absolvovala trieda 1.H malý výlet do Bratislavy. Hlavným cieľom bola Národná rada Slovenskej republiky, kde mali študenti možnosť diskutovať s pánom poslancom Martinom Klusom a z balkóna rokovacej sály si pozrieť priebeh schôdze NR SR - Hodinu otázok. Cestou do parlamentu nesmela chýbať prechádzka Starým mestom a malá ochutnávka Bratislavského street food-u a to belgických hranoliek a gelata od Luculus.

The Cooperating Tourism Spider v Plzni

V dňoch 4.6. až 8.6. 2018 sa 10 žiakov tried 2.A a 3.A a dve učiteľky anglického jazyka zúčastnili v poradí už šiesteho záverečného stretnutia medzinárodného projektu v rámci programu ERASMUS + The Cooperating Tourism Spider.

Design by: www.diablodesign.eu