SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Deň narcisov 2019 – prekonali sme vlaňajší rekord

 „Lásku, porozumenie,  pomoc a nádej to je to najkrajšie, čo môžeme chorým ľuďom dať, veď nikdy nevieme, čo sa môže v živote stať a či aj my ju nebudeme potrebovať. Čím viac venujeme život ostatným, tým je hodnotnejší.“  Henrich von Kleist

 

Praktická maturitná skúška - tradične a moderne

V dňoch  1. až 3. 4. 2019 prebiehala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky študijných odborov čašník, servírka a kuchár. Témy na realizáciu recepcie sa niesli v duchu tradična, ale i modernej gastronómie.

Praktická maturitná skúška v Kozmetickom salóne Šarm

V dňoch 2.až 5. apríla 2019 prebiehala v školskej prevádzke Kozmetický salón ŠARM praktická časť maturitnej skúšky študijného odboru KOZMETIK. Žiačky 4.Z triedy počas týchto dní prezentovali svoje odborné vedomosti a zručnosti  nadobudnuté počas štúdia pred odbornou komisiou. Svoju pripravenosť na toto krásne povolanie potvrdili aj  odbornými kozmetickými ošetreniami, ktoré predviedli na svojich modelkách.

Design by: www.diablodesign.eu