SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Lyžiarsky výcvik 2018

V dňoch 26.02.-3.03.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku na Táľoch. Pod dozorom nás všetkých pevne mali páni učitelia Jakubčin a Garanič a, samozrejme, pani učiteľky Miháliková a Setteyová. Ubytovaní sme boli v hoteli Golf, ktorý sa nachádzal asi 10 minút autobusom od zjazdovky. Celý týždeň panovalo znesiteľné počasie, pri ktorom sme mali vynikajúcu možnosť nielen sa zlepšiť v lyžovaní, ale poniektorí sa vďaka šikovným a trpezlivým učiteľom naučili lyžovať za pár dní, hoci nikdy predtým na lyžiach nestáli.

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Valentínska kvapka krvi 2018

„Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti, ktorú za to cíti.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Tohto roku oslavovala Valentínska kvapka krvi na našej škole malé jubileum, pretože sa uskutočnil jej 5. ročník.

The Cooperating Tourism Spider v meste Smiltene

Máme za sebou v poradí už štvrté pracovné stretnutie v rámci programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider. Tentokrát desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi navštívili malé mestečko Smiltene na severe Lotyšska. Pobytu sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Duálne vzdelávanie partnerských krajín

V dňoch 4.- 8.2.2018 prebiehalo ďalšie stretnutie zástupcov z partnerských krajín (Nemecka, Talianska a Slovenska)  na  pôde našej školy. Stretnutie bolo zamerané na systém duálneho vzdelávania a jeho aplikáciu v praxi. Každá krajina popísala, ako  funguje v praxi tento typ vzdelávania v ich krajine.

Z radu odborníkov zo Slovenska vystúpili Mgr. Henrieta Hunčíková zástupkyňa zamestnávateľov, ktorí poskytujú duálne vzdelávanie a Mgr. Stanislav Pravda zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Súčasťou stretnutia boli i odborné exkurzie, ktoré sa konali v hoteli Kaskády i na Súkromnej strednej škole v Podbrezovej, kde funguje duálny systém vzdelávania.

Pevne veríme, že získané poznatky sa budú naďalej využívať v slovenskom duálnom systéme vzdelávania. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s partnerskými krajinami.

Úspešné kozmetičky na INTERBEAUTY TROPHY 2018

Naše žiačky z odboru kozmetik každoročne úspešne absolvujú viaceré  súťaže v dekoratívnej kozmetike. Nevynechali ani tohtoročnú  INTERBEAUTY TROPHY 2018 – jar, ktorá sa konala v dňoch 9. - 10. 2. 2018 ako súčasť Medzinárodného kozmetického veľtrhu v Bratislave.  

Zlaté kaderníčky z INTERBEAUTY TROPHY 2018

V dňoch 9. - 10. 2. 2018 sa v areáli Incheba Expo v Bratislave konal Medzinárodný kozmetický veľtrh INTERBEAUTY, ktorý sa teší záujmu verejnosti aj vďaka sprievodným podujatiam a súťažiam v dekoratívnej kozmetike a v účesovej tvorbe.

Sme najúspešnejší i v programe Erasmus+

V rámci 20. výročia realizácie programu Erasmus+ na Slovensku bola zorganizovaná Národnou agentúrou SAAIC slávnostná konferencia, na ktorej boli ocenení najúspešnejší riešitelia projektov a kľúčoví partneri programu Erasmus+ a spoločne oslávili 30 rokov programu Erasmus v rámci EÚ a 20 rokov Erasmus na Slovensku. Potešilo nás, že v rámci kategórie stredných škôl naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene získala  prvé miesto za najväčší počet realizovaných projektov počas 20 rokov existencie Erasmus na Slovensku. Ocenenie prevzali Mgr. Staníková, riaditeľka školy s PaedDr. Hrnčiarovou, zástupkyňou školy. Pani riaditeľka sa vo svojom príhovore poďakovala a vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s národnou agentúrou SAAIC, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Fonodovej a zaspomínala si na prvé roky, kedy sme sa spoločne učili tvoriť projekty, a mnohokrát  sme niektorým výrazom v prihláške, ktorá sa musela podávať v cudzom jazyku, nerozumeli ani v slovenčine. Postupne, rokmi sa vzájomná spolupráca prehlbovala a zdokonaľovala, a možno aj preto sme mohli zrealizovať toľko výmen.

 

Mgr. Alžbeta Staníková

Naši cukrári na Danubius Gastro 2018

26.január 2018 bol úspešným súťažným dňom aj pre náš odbor cukrár. Aj cukrári zabodovali na súťažiach Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe.

Úspešne si počínali žiačky aj vyučujúca teoretických odborných predmetov. V súťaži Poézia v gastronómii súťažila  Adriana Pasztorová z triedy III.M.  V kategórii cukrárska artistika junior získala bronzovú medailu za exponát Woman in blue. Exponát znázorňoval stojan módneho návrhára, ktorý tvoril róbu na ples. Bol vytvorený z perníka a ozdobený bielkovou glazúrou.    

V tej istej súťaži, ale v kategórii cukrárska artistika senior,  nás zastupovala Bc. Viera Sebíňová, vyučujúca odborných predmetov. Svoje šikovné ruky, tvorivosť a nápaditosť predviedla na svojom exponáte  Hilda in Venice a získala zlatú medailu. Motivovala sa karnevalom v Benátkach. Pracovala s karamelom a využila techniky, ako sú fúkanie, ťahanie a odlievanie.

Na Danubius Gastro Cup v kategórii cukrár junior našu školu zastupovala Kristína Bačíková z triedy II.N. Za Hruškový nádych noci sebe i škole vybojovala zlatú medailu. Hruškový nádych noci pozostával z dvoch dezertných tanierov s povinnými surovinami- hruškou, smotanou a mliečnou čokoládou. Samozrejme, na dezerty boli použité aj iné suroviny, napríklad ganache z horkej čokolády, ganache z mliečnej čokolády.

Žiačky na súťaž pripravovali  Bc. V. Sebíňová a Bc. T. Mihalčík, MOV odboru cukrár. Z ich vynikajúcich výsledkov sa tešia nielen oni, ale celá škola.

Bc. V. Sebíňová

Design by: www.diablodesign.eu