SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Milé deti, vážení kolegovia,
keďže v nedeľu 6.12.2020 bol sviatok sv. Mikuláša a my sme si nemohli spoločne v našej školičke vychutnať jeho atmosféru, posielame Vám aspoň takto na diaľku naše mikulášske pozdravy. Aj tento rok bol Mikuláš štedrý a doplnil nám zásoby cukru, aby sme mohli úspešne, a hlavne s nadšením a energiou zvládať dištančné vzdelávanie.

Prajeme Vám v tomto predvianočnom čase veľa zdravia, úsmevu, radosti, spokojnosti a lásky v kruhu svojich najbližších.

Študentský parlament

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 2020

Tento rok 2. a 3. decembra sa uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku trochu netradične a to v online priestore. Avšak ani to nebola pre našich šikovných angličtinárov a nemčinárov žiadna prekážka, aby si nechali otestovať svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a zručnosti v čítaní a tvorivom písaní. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 33 študentov a v nemeckom jazyku 13 študentov zo všetkých študijných odborov.

Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresných kolách olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Študenti budú odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme GOOD LUCK!

A tu sú výsledky...

ANGLICKÝ JAZYK

Kategória 2A  (1. a 2. ročník OA a HA)

 1. miesto: Alažbeta Pálková (I.A)
 2. miesto: Roman Šuchma (I.H)
 3. miesto: Michaela Madarászová (II.A)

 

Kategória 2D  (1., 2., 3. a 4. ročník ostatné študijné odbory)

1.miesto: Nina Marková (II.A)

2.miesto: Marianna Jochlíková (II.A)

2.miesto: Jasmína Murgašová (III.Z)

2.miesto: Vanesa Zajíčková (IV.G)

3.miesto: Sophia Blašková (II.A)

 

Kategória 2B  (3., 4. a 5. ročník OA a HA)

1. miesto: Barbora Banárová (IV.A)

2. miesto: Bianka Hatvangerová (III.H)

2. miesto: Tereza Pocklanová (IV.A)

3. miesto: Viktória Bendíková (III.A)

 

NEMECKÝ JAZYK

Kategória 2A ( žiaci 1. a 2. ročníka HA, OA)

 1. Milan Macko - H
 2. Michaela Madarászová – II.A – OA

Kategória 2B ( žiaci 3. až 5. ročníka HA, OA)

 1. Dominika Havranová – V.H
 2. Miroslava Malčeková – IV.H
 3. Romana Sameková – IV.H

 Kategória 2D (žiaci ostatných odborov SOŠ)

 1. Simona Murinčeková – IV.A – MRCR
 2. Liana Lichvárová – III.A – MRCR
 3. Tereza Pocklanová – IV.A - MRCR

 

(foto pripravujeme, z online testov :) )

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov každoročne  oslavuje 26. septembra už od roku 2001. Jeho hlavným cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Globalizácia, otváranie hraníc v Európe, mobilita študentov a hlavne voľný pohyb pracovných síl v rámci členských štátov Európskej únie prinieslo zo sebou niekoľko pozitívnych zmien. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou, dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete. Jednou z kľúčových postáv, ktoré majú vplyv na budúcnosť detí, je aj ich učiteľ cudzieho jazyka. Z každej strany počúvame, ako treba učiť cudzie jazyky moderne, zaujímavo a hlavne efektívne, aby žiaci dokázali prirodzene, relatívne plynulo a správne v danom jazyku komunikovať. Na to, aby sa mohli žiaci efektívne učiť, musí byť splnená elementárna podmienka, a teda, aby si žiaci vytvorili kladný vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka, aby sa na hodiny tešili, aby si jazyk prenášali do svojho každodenného i profesijného života. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Aj vyučujúci cudzích jazykov spolu so svojimi žiakmi na našej škole v týždni od 28.9. do 2.10.2020 oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov rôzne zážitkové a zábavné formy učenia sa cudzích jazykov a veríme, že si to obidve strany výborne užili.

Mgr. Eva Mikulová

 

Otvorenie zrekonštruovanej školskej kuchyne a jedálne v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

Dňa 26.08.2020 poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová, poslanec BBSK PhDr. Ján Beljak, PhD. a riaditeľka školy PaedDr. Helena Hrnčiarová prestrihnutím pásky slávnostne otvorili kompletne zrekonštruovanú školskú kuchyňu, jedáleň a školský bufet. Touto cestou ďakujeme zriaďovateľovi BBSK za jeho finančnou podporou vo výške 297 242,72 Eur.         

Tento deň sa zároveň niesol v znamení projektu „Zdravé stravovanie na základných a stredných školách“ pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktorého odborným garantom je pán Marcel Ihnačák a zúčastnili sa ho aj zamestnankyne školskej kuchyne a jedálne z Hotelovej akadémie v Brezne.

 

facebook galéria

Design by: www.diablodesign.eu