SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Ekonomická olympiáda

V polovici decembra sa naši študenti zapojili do 4. ročníka Ekonomickej olympiády organizovanej spoločnosťou INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Išlo o školské kolo, ktoré prebiehalo online formou od 7.12. do 15.12.2020. Konkrétne sa do olympiády zapojilo 52 študentov OA a MRCR, a to od 2. po 4. ročník. Test obsahoval 25 otázok a na vypracovanie mali len 25 minút. Podmienky postupu do krajského kola boli však tento rok prísnejšie, keďže sa zaznamenal rekordný počet súťažiacich (vyše 8 500 z celého Slovenska). Z každej školy mal postúpiť minimálne jeden študent, za predpokladu, že dosiahol minimálny počet bodov prípustný ku krajským kolám.

Túto hranicu prekonalo 10 našich študentov, no konečný počet študentov v krajskom kole je obmedzený z kapacitných dôvodov.
Z toho dôvodu organizátor súťaže pozval do krajského kola Ekonomickej olympiády troch študentov s najvyšším počtom bodov:
 
Tereza Pocklanová, 4.A MRCR
Barbora Banárová, 4.A OA
Ján Ladno, 2.A OA
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v tejto súťaži, a najúspešnejším riešiteľom v školskom kole budeme držať palce, aby nás úspešne reprezentovali aj v krajskom kole vo februári tohto roka!
 

Krásne Vianoce všetkým...

 

Vianoce máš blízko seba,

dotkni sa ich dlaňami

a nauč sa lásky nebáť,

veď je celá pred nami.

V tomto čase sme si bližší,

hľaďme krajšie na seba,

   všímajme si vôkol všetkých,

viac nám k šťastiu netreba.

Vianoce. Najkrajšie sviatky, ktoré budú tento rok trochu iné, ale v našich srdciach stále rovnako očakávané a čarovné. Sviatky rodiny, domova, voňavého ihličia, radosti a pokoja. Ich krása nespočíva v preplnených stoloch ani v mnohorakých daroch, ale v duši človeka, v dobrom srdci, v správaní sa k blízkym a k okoliu.

Tradične v predvianočnom čase prichádzame aj my medzi deti z Detského domova Ratolesť v Tŕní, aby sme im svojou prítomnosťou, darčekmi a voňavým pečivom spríjemnili vianočný čas. Tento rok nám to, bohužiaľ, situácia nedovolila uskutočniť tak, ako by sme si to predstavovali a chceli. Ale Vianoce sú plné prekvapení a zázrakov a nám v tejto neľahkej situácii podali pomocnú ruku ľudia, ktorým by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať. Za sladké dobroty, čokolády, cukrovinky, hygienické produkty a dezinfekčné prostriedky ďakujeme spoločnostiam Kaufland a Metro vo Zvolene a firme Banchem,s.r.o. v Banskej Bystrici. Detičky nás odmenili vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou s vianočným vinšom a krásnymi nahrávkami spevu a tanca v podobe DVD s názvom „Keď u nás zavoňajú Vianoce“. 

Prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky, najmä veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu najbližších.

Milé deti, vážení kolegovia,
keďže v nedeľu 6.12.2020 bol sviatok sv. Mikuláša a my sme si nemohli spoločne v našej školičke vychutnať jeho atmosféru, posielame Vám aspoň takto na diaľku naše mikulášske pozdravy. Aj tento rok bol Mikuláš štedrý a doplnil nám zásoby cukru, aby sme mohli úspešne, a hlavne s nadšením a energiou zvládať dištančné vzdelávanie.

Prajeme Vám v tomto predvianočnom čase veľa zdravia, úsmevu, radosti, spokojnosti a lásky v kruhu svojich najbližších.

Študentský parlament

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 2020

Tento rok 2. a 3. decembra sa uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku trochu netradične a to v online priestore. Avšak ani to nebola pre našich šikovných angličtinárov a nemčinárov žiadna prekážka, aby si nechali otestovať svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a zručnosti v čítaní a tvorivom písaní. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 33 študentov a v nemeckom jazyku 13 študentov zo všetkých študijných odborov.

Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresných kolách olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Študenti budú odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme GOOD LUCK!

A tu sú výsledky...

ANGLICKÝ JAZYK

Kategória 2A  (1. a 2. ročník OA a HA)

 1. miesto: Alažbeta Pálková (I.A)
 2. miesto: Roman Šuchma (I.H)
 3. miesto: Michaela Madarászová (II.A)

 

Kategória 2D  (1., 2., 3. a 4. ročník ostatné študijné odbory)

1.miesto: Nina Marková (II.A)

2.miesto: Marianna Jochlíková (II.A)

2.miesto: Jasmína Murgašová (III.Z)

2.miesto: Vanesa Zajíčková (IV.G)

3.miesto: Sophia Blašková (II.A)

 

Kategória 2B  (3., 4. a 5. ročník OA a HA)

1. miesto: Barbora Banárová (IV.A)

2. miesto: Bianka Hatvangerová (III.H)

2. miesto: Tereza Pocklanová (IV.A)

3. miesto: Viktória Bendíková (III.A)

 

NEMECKÝ JAZYK

Kategória 2A ( žiaci 1. a 2. ročníka HA, OA)

 1. Milan Macko - H
 2. Michaela Madarászová – II.A – OA

Kategória 2B ( žiaci 3. až 5. ročníka HA, OA)

 1. Dominika Havranová – V.H
 2. Miroslava Malčeková – IV.H
 3. Romana Sameková – IV.H

 Kategória 2D (žiaci ostatných odborov SOŠ)

 1. Simona Murinčeková – IV.A – MRCR
 2. Liana Lichvárová – III.A – MRCR
 3. Tereza Pocklanová – IV.A - MRCR

 

(foto pripravujeme, z online testov :) )

Design by: www.diablodesign.eu