SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Aj načapovať pivo je umenie

 

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ JUNIOR 2018. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Valentínska kvapka krvi 2018

„Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti, ktorú za to cíti.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Tohto roku oslavovala Valentínska kvapka krvi na našej škole malé jubileum, pretože sa uskutočnil jej 5. ročník.

The Cooperating Tourism Spider v meste Smiltene

Máme za sebou v poradí už štvrté pracovné stretnutie v rámci programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider. Tentokrát desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi navštívili malé mestečko Smiltene na severe Lotyšska. Pobytu sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Duálne vzdelávanie partnerských krajín

V dňoch 4.- 8.2.2018 prebiehalo ďalšie stretnutie zástupcov z partnerských krajín (Nemecka, Talianska a Slovenska)  na  pôde našej školy. Stretnutie bolo zamerané na systém duálneho vzdelávania a jeho aplikáciu v praxi. Každá krajina popísala, ako  funguje v praxi tento typ vzdelávania v ich krajine.

Z radu odborníkov zo Slovenska vystúpili Mgr. Henrieta Hunčíková zástupkyňa zamestnávateľov, ktorí poskytujú duálne vzdelávanie a Mgr. Stanislav Pravda zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Súčasťou stretnutia boli i odborné exkurzie, ktoré sa konali v hoteli Kaskády i na Súkromnej strednej škole v Podbrezovej, kde funguje duálny systém vzdelávania.

Pevne veríme, že získané poznatky sa budú naďalej využívať v slovenskom duálnom systéme vzdelávania. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s partnerskými krajinami.

Úspešné kozmetičky na INTERBEAUTY TROPHY 2018

Naše žiačky z odboru kozmetik každoročne úspešne absolvujú viaceré  súťaže v dekoratívnej kozmetike. Nevynechali ani tohtoročnú  INTERBEAUTY TROPHY 2018 – jar, ktorá sa konala v dňoch 9. - 10. 2. 2018 ako súčasť Medzinárodného kozmetického veľtrhu v Bratislave.  

Zlaté kaderníčky z INTERBEAUTY TROPHY 2018

V dňoch 9. - 10. 2. 2018 sa v areáli Incheba Expo v Bratislave konal Medzinárodný kozmetický veľtrh INTERBEAUTY, ktorý sa teší záujmu verejnosti aj vďaka sprievodným podujatiam a súťažiam v dekoratívnej kozmetike a v účesovej tvorbe.

Sme najúspešnejší i v programe Erasmus+

V rámci 20. výročia realizácie programu Erasmus+ na Slovensku bola zorganizovaná Národnou agentúrou SAAIC slávnostná konferencia, na ktorej boli ocenení najúspešnejší riešitelia projektov a kľúčoví partneri programu Erasmus+ a spoločne oslávili 30 rokov programu Erasmus v rámci EÚ a 20 rokov Erasmus na Slovensku. Potešilo nás, že v rámci kategórie stredných škôl naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene získala  prvé miesto za najväčší počet realizovaných projektov počas 20 rokov existencie Erasmus na Slovensku. Ocenenie prevzali Mgr. Staníková, riaditeľka školy s PaedDr. Hrnčiarovou, zástupkyňou školy. Pani riaditeľka sa vo svojom príhovore poďakovala a vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s národnou agentúrou SAAIC, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Fonodovej a zaspomínala si na prvé roky, kedy sme sa spoločne učili tvoriť projekty, a mnohokrát  sme niektorým výrazom v prihláške, ktorá sa musela podávať v cudzom jazyku, nerozumeli ani v slovenčine. Postupne, rokmi sa vzájomná spolupráca prehlbovala a zdokonaľovala, a možno aj preto sme mohli zrealizovať toľko výmen.

 

Mgr. Alžbeta Staníková

Naši cukrári na Danubius Gastro 2018

26.január 2018 bol úspešným súťažným dňom aj pre náš odbor cukrár. Aj cukrári zabodovali na súťažiach Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe.

Úspešne si počínali žiačky aj vyučujúca teoretických odborných predmetov. V súťaži Poézia v gastronómii súťažila  Adriana Pasztorová z triedy III.M.  V kategórii cukrárska artistika junior získala bronzovú medailu za exponát Woman in blue. Exponát znázorňoval stojan módneho návrhára, ktorý tvoril róbu na ples. Bol vytvorený z perníka a ozdobený bielkovou glazúrou.    

V tej istej súťaži, ale v kategórii cukrárska artistika senior,  nás zastupovala Bc. Viera Sebíňová, vyučujúca odborných predmetov. Svoje šikovné ruky, tvorivosť a nápaditosť predviedla na svojom exponáte  Hilda in Venice a získala zlatú medailu. Motivovala sa karnevalom v Benátkach. Pracovala s karamelom a využila techniky, ako sú fúkanie, ťahanie a odlievanie.

Na Danubius Gastro Cup v kategórii cukrár junior našu školu zastupovala Kristína Bačíková z triedy II.N. Za Hruškový nádych noci sebe i škole vybojovala zlatú medailu. Hruškový nádych noci pozostával z dvoch dezertných tanierov s povinnými surovinami- hruškou, smotanou a mliečnou čokoládou. Samozrejme, na dezerty boli použité aj iné suroviny, napríklad ganache z horkej čokolády, ganache z mliečnej čokolády.

Žiačky na súťaž pripravovali  Bc. V. Sebíňová a Bc. T. Mihalčík, MOV odboru cukrár. Z ich vynikajúcich výsledkov sa tešia nielen oni, ale celá škola.

Bc. V. Sebíňová

Skills Slovakia - Gastro Junior BIDFOOD CUP

Dňa 26.01.2018  v priestoroch Incheby v Bratislave prebiehal 7. ročník súťaže  Skills Slovakia - Gastro Junior BIDFOOD CUP 2017/2018. Finále celoštátnej súťaže žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár organizovali Klub mladých kuchárov a čašníkov a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom  bolo zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické a odborno–praktické zručnosti žiakov.

Celoslovenského finálového kola sa zúčastnilo šesť žiakov, ktorí postúpili zo semifinálového kola konaného dňa 28.11.2017 v Nových Zámkoch.  Úlohou postupujúcich súťažiacich bola príprava štyroch porcií moderného teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 180 minút.  

V prvej polhodine museli z MYSTERY BOXU vybrať suroviny, zostaviť receptúru a napísať  správny technologický postup celého jedla.  Po uplynutí stanoveného času prechádzali k príprave  navrhnutého jedla, na ktorú mali časový limit 2,5 hodiny. Pri príprave moderného slovenského jedla museli žiaci využívať moderné pracovné postupy, kulinárske úpravy, ktoré mali zaujať hodnotiacich komisárov. Víťaz tejto dôležitej juniorskej gastronomickej  súťaže sa zúčastní medzinárodnej súťaže juniorov v Budapešti.

Súťaž bola na vysokej odbornej úrovni. Postupujúci žiaci pripravili naozaj moderné slovenské jedlá, za ktoré by sa nemusel hanbiť žiaden učiteľ či prestížny gastronóm. Do finálového kola  z našej školy postúpil žiak IV.H triedy Denis Štefánek.  Pripravil moderné slovenské jedlo, ktoré bolo hodnotiacou komisiou ohodnotené druhým miestom. Žiakovi Denisovi gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. M. Kaľamárová

Danubius Gastro Cup 2018

Pod záštitou pánov Miroslava Kubeca, WACS Continental Director Central Europe, a Vojta Artza, prezident SZKC,  sa v priestoroch Incheby v Bratislave konal 10. ročník Danubius Gastro Cup 2018 – súťaže vo varení na živo.

Vo štvrtok 25. januára 2018 mladí kuchári v kategórii kuchár junior prezentovali svoje praktické a teoretické kuchárske vedomosti i zručnosti. Súťažné dvojice mali pripraviť dve porcie trojchodového menu. Súťažné menu malo pozostávať z predjedla, hlavného chodu a múčnika. Súťažiaci mali na prípravu jedla 45 minút a hlavnými surovinami boli kura v celku, hliva ustricová na predjedlo a mascarpone na múčnik.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali žiaci z odboru hotelová akadémia, a to Bernadeta Labudová z triedy III.H a Samuel Poduška z triedy III.K. Ako náhradníčka sa pripravovala Alžbeta Dolinská z II. K. Všetci traja sa na súťaž pripravovali veľmi zodpovedne. Musíme vyzdvihnúť ich záujem o súťaž i celkový prístup k nej. Spomedzi 15 súťažiacich dvojíc sa umiestnili v striebornom pásme na prvom mieste. Žiakom za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa nápadov na ďalšie súťaže.

 

Mgr. Mária Kaľamárová

Design by: www.diablodesign.eu