SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

Študijné odbory:

6446 K kozmetik – 5 miest

6444 K čašník, servírka – 8 miest

6317 M obchodná akadémia – 6 miest

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 6 miest

6442 K obchodný pracovník – 4 miesta

 

Učebné odbory:

6444 H čašník servírka – 5 miest

6445 H kuchár – 5 miest

6456 H kaderník – 6 miest

2964 H cukrár – 5 miest

 

Prihlášky na štúdium pre 2. kolo si môžete poslať na adresu školy do 13.06.2018.

Stretnutie partnerských krajín v Taliansku

V dňoch od 14.mája do 16.mája 2018 sa konalo opätovné stretnutie partnerov projektu Erasmus+  z Talianska, Nemecka a Slovenska v talianskom meste Cantu v regióne Lombardia zamerané na systém duálneho vzdelávania. Cieľom stretnutia bolo vypracovanie finálnych výstupov zo stretnutí, ktoré sa konali v priebehu dvoch rokov v jednotlivých krajinách a porovnanie systému duálneho vzdelávania. Súčasťou projektu boli odborné exkurzie v odbytových i ubytovacích zariadeniach, v ktorých talianski žiaci vykonávajú odbornú prax. Každá krajina priniesla do projektu nový pohľad, nové skúsenosti, nové postoje k systému duálneho vzdelávania.

Pevne veríme, že výmena informácií medzi partnerskými krajinami bude pokračovať i naďalej. Týmto projektom sa spolupráca nekončí, ale naopak začína.

Ing. Ťavodová

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeIde135b98c2c

Zazvonil zvonec a rozprávky ...

Áno, takto nejako si mohli povedať tohtoroční maturanti, keď sa 18. mája 2018 približovali k dverám školy. Jedna etapa života, rozprávky, sa im práve končí a druhá, pravá realita, ich ešte len čaká. Navzájom sme sa dôstojne  a so slzami v očiach rozlúčili.

Za sprievodu gitary a husieľ sa nám zjavili pred očami v telocvični. Slávnostne oblečení, s úsmevom alebo slzami v očiach stáli pred nami, aby sa nám poďakovali za všetko. Poďakovali sa vrúcnym slovom, vynikajúcim spevom a kvietkom. Pani zástupkyňa Mgr. B. Mogišová sa im za nás všetkých prihovorila úprimným slovom, popriala na novej etape života šťastie, osobný i pracovný úspech. A potom zaznel Gaudeamus igitur. Vzdali sme im hold a naposledy  sme im zatlieskali.

Dúfame, že naše stretnutia nekončia, že sa budú za nami vracať a chváliť sa len a len úspechmi. Posledné stretnutie nás ešte čaká na Zvolenskom zámku pri odovzdávaní maturitných vysvedčení. Veríme, že sa to podarí všetkým maturantom.    

Ešte raz dovidenia  IV.A, IV.G, IV.Z, V.H, V.K. a II.P

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeIda3d5c9b375

Streda 16. mája patrila konferencii

  1. mája 2018 naša škola žila už šiestym ročníkom Študentskej odbornej konferencie, do ktorej sa zapojili žiaci skoro všetkých odborov. Heslom tohtoročného ŠOK-u bolo Neignoruj, zapoj sa, pochváľ sa! Konferenciu slávnostne otvorili pani zástupkyňa Mgr. B. Mogišová a pán Ing. J. Plesník.

Žiaci neignorovali, zapojili sa a ukázali, čo v nich je, čo ich zaujíma  a v čom sa posunuli vpred. V sále Kultúrneho domu Podborová zaznelo 9 veľmi zaujímavých prezentácií. Obecenstvo, ktoré tvorili žiaci našej školy, odchádzalo z konferencie obohatené o nové poznatky. Súťažiaci sa predstavili v troch kategóriách. V kategórii Inšpiroval som sa, získal som!  zazneli prezentácie - Airbnb, Vidiecky cestovný ruch, Zem spieva farbami, Hip-hop. Víťazom sa stali chlapci s hip-hopom, ako sú Ján Záslav, Jozef Ďuriš, Kristián Kuchárka  a Mário Lacko, zároveň túto kategóriu okorenili svojím vynikajúcim tanečným vystúpením. V druhej kategórii Išiel som, videl som, spoznal som! sa žiaci dozvedeli, aké projekty a odborné stáže prebehli na našej škole. Veru mali sa čím motivovať- Malta, The Cooperating Tourism Spider, Jena. Víťazne vyšiel The Cooperating Tourism Spider (Dominika Lepiešová, Zuzana Gánovská, A. Benešová a N. Chrienová).  Súťažiaci v tretej kategórii Zapojil som sa, pochválim sa!  nás oboznámili, ako vznikal Instagram školy. Aké sú pre nás dôležité včely, sme sa dozvedeli v prezentácii Tisícročná včela. Vyhral Instagram školy (B. Dolinská, T. Ďatková, B. leštacová, T. Pálková) . Porota, ktorú tvorili p. B. Mogišová, p. M. Motošková a p. E. Guničová, nakoniec, vybrala TOP prezentáciu pod názvom Jena- zahraničná odborná stáž  (T. Šimová, M. Vilhan, D. Štefánek, J.Vreštiak, J. Ševčík). Na súťažiacich čakali  pekné ceny a pre TOP víťaza bola pripravená chutná torta. Príjemnú atmosféru ŠOK-u umocnili aj hudobné vystúpenia, a to ľudové kolo v podaní A. Mikulášiho, A. Sluku a J. Hanusku a moderné kolo v podaní A. Nemčokovej, Tomáša Kulhániho a p. J. Matejkina. 

Sme presvedčené, že aj tento šiesty ročník Študentskej odbornej konferencie sa vydaril a bol prínosom pre všetkých účinkujúcich, divákov, ale aj organizátorov. Zažili sme naozaj pekný a hodnotný deň.                                          

Mgr. M. Lúštiková, Mgr. A. Murínová

organizátorky ŠOK-u

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeId74207e3ac9

Pomáhali sme deťom a chorým na sklerózu multiplex

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“  Jan Amos Komenský

A naši študenti pomáhali tento týždeň deťom v rámci verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú každoročne organizuje UNICEF. Tradične sa zbierka koná každý rok v druhom májovom týždni. Naši študenti vyrazili do ulíc 14. mája 2018. Vyzbierané peniaze aj tohto roku poputujú na Ukrajinu, kde deti kvôli vojnovému konfliktu dospeli skôr, ako mali. Peniaze im majú aspoň na chvíľu vrátiť detstvo, na ktoré majú právo.  

 

Deň slnečníc

Stalo sa tradíciou, že naši študenti pomáhajú každoročne zvolenskému Klubu sklerózy multiplex pri verejnej zbierke Deň slnečníc. Zbierka sa koná v máji a vyzbierané financie pomáhajú chorým, príspevky sú použité na relaxačno-rehabilitačné pobyty.

Symbolom je slnečnica. Prečo práve ona? Užitočné jadierka slnečnice predstavujú jednotlivcov, pretože každý je jedinečný vo svojom boji so zákernou chorobou, lístky slnečníc pripomínajú zoskupenia v kluboch a celý kvet znázorňuje Slovenský zväz sclerosis multiplex, teda všetkých členov zväzu spoločne. Stonka je zdravá populácia, o ktorú sa potrebujú ľudia so SM oprieť a listy na stonkách znázorňujú podávané pomocné ruky. Zatvorené, sklopené hlávky nočných slnečníc znamenajú problémy prichádzajúce so SM. Každé ráno otáča slnečnica hlávku za slnkom, ide v ústrety novej nádeji, tak ako pacienti s vážnou diagnózou SM. Aby slnečnica mala veľa užitočných semienok, potrebuje kvalitnú pôdu a dobrú starostlivosť.

Naši študenti vyrazili do ulíc 16. mája 2018. Boli to žiaci IV. K a zaslúžia si pochvalu, menovite študenti Zoltán Petényi a Radovan Lizoň, ktorí vyzbierali 119 €.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeId48bb9f4e39

Najlepší kuchár v Tatrách

Tatranský klub a SZKC vyhlásili súťaž o najlepšieho Tatranského kuchára 2018, ktorá sa konala 09.05.2018 na Štrbskom plese v gastronomickom komplexe lyžiarskeho areálu Slalom Restaurant.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl. Prvé kolo bolo výberové, kde súťažiaci museli zaslať záväznú prihlášku s vypracovanou kalkuláciou na 3 porcie. Povinnými surovinami pri tvorbe jedla boli jahňacie mäso, lesné huby, bryndza.

Druhé kolo bolo finálové. Do finálového kola  postúpili aj naši súťažiaci, a to Bernadeta Labudová III.H a Gabriel Nevlazla II.K.  Spomedzi 17 účastníkov súťaže v kategórii Junior sa umiestnili na popredných priečkach. Bernadeta Labudová obsadila prvé, zlaté miesto. Pripravovala jahňací chrbát sous vide, zemiakovú fučku s bryndzou,  hubovo-fazuľové ragú a krém z medvedieho cesnaku. Žiačku na súťaž pripravovala hlavná MOV  Mária Kaľamárová. Len jeden bod ju delil od absolútnej víťazky súťaže o najlepšieho Tatranského kuchára. Gabriel Nevlazla sa zúčastnil kuchárskej súťaže po prvýkrát. Pripravoval jahňací chrbát v hríbovej kruste, bryndzovú raviolu,  hráškovo-reďkovkové pyré, maslovú zeleninu. Bolo to pre neho niečo nové, ale nesklamal. Umiestnil sa na treťom, bronzovom mieste. Žiaka na súťaž pripravoval Bc. Vladimír Staššák.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Mária Kaľamárová

Prijímacie konanie 2018

Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 24.5.2018 od 9.00 do 16.00 hod. v budove školy.

Ak sa vám výsledky nenačitajú použite REFRESH, klávesová skratka (CTRL+R)

Vedomostná súťaž o druhej svetovej vojne a SNP

Oblastná organizácia SZPB každoročne organizuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej súťažiaci preukážu svoje vedomosti o druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní.

V priestoroch Mestského úradu vo Zvolene sa 4. mája 2018  konalo oblastné kolo súťaže. Okres Zvolen reprezentovali žiaci našej školy Martina LapínováSimona Murinčeková z II. H a Jozef Ďuriš z II. A. Všetci zúčastnení sa na súťaž pripravovali zodpovedne, vedomosti gymnazistov z Detvy a Krupiny však boli lepšie.

Výsledky:

  1. miesto Gymnázium Detva
  2. miesto Gymnázium Krupina
  3. miesto SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Víťazom blahoželáme, našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeIdcbfeb4ff61

Úspech v Púchove

Dňa 3. mája 2018 žil Púchov 4. ročníkom súťaže TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2018, ktorú organizovala SOŠ obchodu a služieb v Púchove v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Púchov,  Školou baristu, Školou barmana a sponzormi.

Súťaž prebiehala v dvoch súťažných kategóriách. My sme súťažili v kategórii B, kde nás reprezentovali žiačky Soňa Balková a Kristína Majerníková z odboru hotelová akadémia. V disciplíne barista mali v časovom limite 5 minút pripraviť 2 porcie espressa a 2 porcie vylosovaného kávového nápoja  podľa baristickej základnej terminológie. Hodnotila sa kvalita espressa, technika prípravy vylosovaného kávového nápoja, spôsob podania, hygiena pracoviska a čas. V disciplíne barman mali žiaci miešať nápoje na rýchlosť technikou shake. Súťažili proti sebe vždy dvaja súťažiaci, ktorí pripravovali určený nápoj  (2 porcie) v miešacom pohári a v šejkri. Hodnotilo sa dodržanie postupu prípravy nápojov, výsledný vzhľad nápoja, rozhodujúci bol čas. Naše žiačky si na svojej prvej súťaži počínali veľmi dobre. Soňa Balková sa umiestnila na 3. mieste a Kristína Majerníková získala 1. miesto.

Žiačky sa vracali zo súťaže povzbudené a motivované pracovať na sebe, aby aj v budúcnosti mohli reprezentovať školu na odborných súťažiach.

Mgr. Zdenka Cibuľová

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeIded130749d8

Gastro Cup 2018

  Dňa 13.apríla 2018 sa v Banskej Bystrici v príjemnej atmosfére konal  4. ročník prehliadky kuchárskeho   umenia Banskobystrický GASTRO CUP 2018 – Kuchár JUNIOR. Súťaž sa konala v priestoroch Hotela Lux.

Našu školu na tejto súťaži reprezentoval žiak odboru hotelová akadémia Denis Štefánek zo IV.H. Tentokrát ho čakalo v časovom limite vykostiť rybu – sumčeka afrického a pripraviť  dve  porcie moderného súťažného jedla s prílohou. Každý súťažiaci mal k dispozícii pracovné miesto, ktoré bolo vybavené  konvektomatom, indukčnou platňou a ostatnými pracovnými pomôckami. Denis Štefánek sa na tejto súťaži umiestnil na treťom mieste.

Denis, ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeIdc9928fa81a

Úspešná Mozaika

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila celoslovenskú súťaž študentských časopisov s názvom Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií.  Všetky súťažné práce hodnotila 5 členná porota zložená z odborníkov pôsobiacich v mediálnej oblasti. Ocenené boli tematické čísla školských časopisov a krátke videá zamerané na problematiku šírenia fake news,  propagandy a mediálnej manipulácie. Do súťaže sa zapojil aj školský časopis Mozaika.

Tretie miesto v súťaži pripadlo vysokoškolákom z Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave, druhé miesto  získalo Gymnázium z Pezinka. A naša Mozaika? Tá si zo Smoleníc odniesla prvé ocenenie! Porota bola pozitívne prekvapená zručnosťami žiakov našej školy a jej členovia vyjadrili veľkú spokojnosť s obsahom a grafikou časopisu. Srdečne povzbudili našich študentov k ďalšej novinárskej činnosti.

Cenu za všetkých prevzali 24.apríla na zámku v Smoleniciach  študentky Martina Lapínová, zástupkyňa šéfredaktorky, Natália Vilhančeková, autorka obálky.  Gratulácia a vďaka za toto špeciálne číslo patrí aj žiakom 1.Z, 1.A, 1.H a vyučujúcim informatiky - pani Peničkovej a pani Paulovčíkovej, ako aj vedúcej krúžku Mozaika – pani Stašekovej.

View the embedded image gallery online at:
http://www.soshotel.sk/#sigFreeIdfb40a8d8a6

Design by: www.diablodesign.eu