>>> Prihláška na nadstavbové štúdium <<<
.

Výsledky CELKOVÉ - prijímacie skúšky 2016 
18.mája 2016 AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY

Voľné miesta po 1. kole PS:

Voľné miesta po 1. kole PS:

Čiara bola posunutá.

PRIJATÍ žiaci do 1.ročníka, sa môžu prísť zapísať na sekretariát školy počas pracovných dní. Kontakt na zástupkyňu pre teoretické vyčovanie: PaedDr. Helena Hrnčiarová 0917 414 810.

 (pre správne zobrazenie vypnite AdBlock)

Študijné  odbory:

hotelová akadémia

čašník, servírka

kuchár

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Učebné odbory:

 

čašník, servírka

kuchár

kaderník

cukrár

 


 

HARMONOGRAM ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2016 (jún).

Č A S O P I S

DUŠA 2015

Pripravujeme ...


Joomla Templates - by Joomlage.com