SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika učebného odboru kaderník

Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :
– samostatne zvládnu základné kadernícke úkony,
– ovládajú všetky technologické postupy,
– poznajú prípravky vlasovej kozmetiky, ich zloženie , účinky a aplikáciu,
– poskytujú poradenskú službu klientom,
– vykonávajú predaj prípravkov vlasovej kozmetiky,
– ovládajú zásady vedenia administratívy v prevádzke,
– vedia pracovať s elektronickou registračnou pokladnicou, výpočtovou technikou, inkasovať platby,
– majú kultivované a spoločenské správanie,
– dodržiavajú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
– sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v  odbore kaderník, v kaderníckych salónoch, ako aj na samostatné podnikanie.

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v budove školy  na Jabloňovej ulici 1351 vo  Zvolene, praktické vyučovanie v kaderníckom salóne Šarm.

Ukončovanie štúdia

Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore vlasová kozmetika, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre učebný odbor kaderník.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..