SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

Výsledná listina PS 2018 – 2. kolo 19.6. 2018

Všetci uchádzači 2. kola PS sú prijatí. Zápis sa uskutoční dňa 20.6.2018 od 10.00 do 15.00 hod., prípadne dňa 21.6.2018 od 8.00 do 15.00 hod. v budove školy.

Študijný odbor:  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Por. č.

Kód

Odbor

SJL

MAT

Body za priemer ZŠ

Body za správanie ZŠ

Body za súťaže

SPOLU

1

277

6324M

14

13

10

20

0

57

2

MR05

6324M

15

12

0

20

0

47

 

Študijný odbor:  6446 K kozmetik

Por. č.

Kód

Odbor

SJL

MAT

Body za priemer ZŠ

Body za správanie ZŠ

Body za súťaže

SPOLU

1

222

6446K

14

15

30

20

 0

79

2

HA52

6446K

14

11

0

20

0

45

 

 Študijný odbor:  6442 K obchodný pracovník

Por. č.

Kód

Odbor

SJL

MAT

Body za priemer ZŠ

Body za správanie ZŠ

Body za súťaže

SPOLU

1

209

6442K

15

13

5

20

 0

53

2

OP72

6442K

14

11

0

20

 0

45

 Všetci uchádzači vyhoveli kritériám PS a sú prijatí.

 

Prijímacie konanie 2018

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019