SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

PRIJÍMACIE KONANIE v šk. roku 2023/2024

EDUID ŠKOLY: 100010913

 

O Z N A M  k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Dňa 17.05.2024 bude na stránke školy zverejnená výsledková listina prijatých a neprijatých žiakov podľa pridelených kódov, ktoré Vám boli zaslané elektronicky.

>>> Výsledková listina učebné odbory 

>>> Výsledková listina študijné odbory 

 

Rozhodnutie o prijatí Vám bude vydané a zaslané elektronicky až vtedy, keď:

- v Edupage v termíne od 18.05.2024 do 22.05.2024 záväzne potvrdíte nastúpenie Vášho syna/dcéry na našu školu, alebo

- najneskôr do 22.5.2024 nám doručíte Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (viď vzor nižšie), ktoré vypíšete a zašlete e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), poštou alebo prinesiete osobne.

 

Rozhodnutie o neprijatí Vám bude vydané a zaslané elektronicky do 17.5.2024.

Odvolanie (viď vzor nižšie) proti rozhodnutiu o neprijatí môžete poslať do 5 dní od doručenia elektronického rozhodnutia.

 

V prípade, že Vás syn/dcéra sa umiestnil/a na mieste, ktoré prevyšuje plánovaný počet prijatých žiakov a za predpokladu, že sa na tento odbor nezapíše dostatočný počet žiakov, čiara sa posunie a Váš syn/dcéra môže byť prijatý/á, o čom Vás budeme informovať len v prípade, že od Vás budeme mať Odvolanie.  

 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka - >>> tlačivo v pdf formáte<<<

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka - >>> tlačivo vo formáte word<<<

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium - >>> tlačivo v pdf formáte<<<

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium - >>> tlačivo vo formáte word<<<

 

PRIJÍMACIE KONANIE v nasledujúcom školskom roku 2024/2025

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.pdf 

 

PRIJÍMACIE KONANIE v nasledujúcom školskom roku 2025/2026

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026.pdf 

Prihláška na strednú školu - >>> tlačivo v pdf formáte<<<