SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Projekty EU

Slovenská republika sa vstupom do EÚ stala súčasťou jednotného európskeho pracovného trhu, ktorý dáva obrovskú šancu uplatnenia sa našich študentov. Aby boli naši študenti na tento krok dobre pripravení, začala naša škola v spolupráci s Občianskym združením Mladé Slovensko už v roku 1999 vyvíjať aktivity smerujúce k tomu, aby žiaci pripravujúci sa na povolanie v odbore hotelová akadémia, čašník - servírka, kuchár - príprava jedál, kuchár - obsluha, kozmetička a kaderníčka, mohli časť štúdia resp. odbornej praxe absolvovať v zahraničí.

Vďaka projektom EÚ si môžu naši žiaci počas 3 resp. 4 mesačného pobytu overovať a zároveň zvyšovať kvalitu odborných zručností, vedomostí, zdokonaľovať cudzí jazyk, spoznať mentalitu ľudí, zvyky, tradície a vymieňať si skúsenosti v nemecky hovoriacich krajinách.

 

Projektový manažér: Mgr. Mogišová Beáta

Projektový tím školy:

-         Ing. Katarína Halmová

-         PhDr. Ľubica Fabíková

-         Mgr. Zuzana Melicherová

-         Ing. Zuzana Ťavodová

-         Ing. Mária Motošková

-         Ing. Eva Sečkášová

-         Dana Kováčiková

-         Zdenka Kohútová

-         Bc. Peter Chvojka

-         Ing. Pivarníková Andrea