SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Videá o škole

Škola

Kuchár, čašník

Kozmetik

Kaderník

Cukrár

Catering na zámku

HAPPY podborová