SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Záujmové krúžky

Názov Vedúci krúžku
Angličtina s úsmevom Mgr. Daniel Mojžiš
Artistika Bc. Vladimír Staššák
Basketbalový krúžok Mgr. Ľubomír Doušek
Cesty za nemčinou Mgr. Vladislav Bednárik
Formuj svoje telo Mgr. Andrea Stehlíková
Harmónia pohybu Ľudmila Syčová-Kriváňová
Kondičné cvičenia v posilňovni PaedDr. Andrej Jakubčin
Kreativita kaderníka Bc. Zuzana Košútová
Krúžok kreativity a tvorivosti Bc. Magdaléna Žideková
Kúzlenie vareškou Mgr. Amália Nociarová
Loptové hry Jaroslav Matejkin
Make-up hrou Bc. Miroslava Hlinková
Make-up pre začiatočníkov Radka Tomčalová
Mladý barista Mgr. Zdenka Cibulová
Mladý barman Mgr. Barbora Rusková
Mladý gastronóm Bc. Maroš Mrenica
Mladý someliér Mgr. Peter Chvojka
Modelovanie kvetov na drôtiku Bc. Viera Sebíňová
Náročná účesová tvorba Bc. Ján Suja
Nebojme sa angličtiny PhDr. Ľubica Fabíková
Nemčina na každý deň Ing. Zuzana Setteyová
Nemčina od A po Z Mgr. Miroslava Weissová
Nemčina v kocke Mgr. Svetlana Mytyzeková
Nové trendy v gastronómii Mgr. Mária Kaľamárová
Onkologická výchova Mgr. Iveta Straková
S nemčinou do sveta Ing. Katarína Halmová
Spracovanie textov na počítači Ing. Janka Borgulová
Šikovné ruky a nápady Bc. Dana Šarköziová Kučerová
Školský časopis Mgr. Martina Stašeková
Túry do literatúry Ing. Svetlana Schallerová
Tvorivé dielne  
Volejbalový krúžok PaedDr. Mária Miháliková
Vyhraj to! Bc. Daniela Karabegovič
Základy matematickej analýzy Mgr. Zuzana Paulovčíková
Žijeme moderne a zdravo Alica Janeková