SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školský internát

Školský internát - dokumenty

Študenti prijatí na štúdium, ktorí majú záujem o prijatie do internátu musia vypísať žiadosť a poslať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo na adresu školy (SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 ZVOLEN) do 20. júna 202X.

 

 >>> Školský poriadok - internát 2022/2023 <<< (vo formáte PDF)

 >>> Informácie pre rodičov - školský internát <<<

 >>> Informácie pre rodičov - školský internát - zahraniční žiaci <<<

>>> Súhlas rodičov o činnosti študenta (brigáda, tréning, autoškola, a iné) mimo školský internát  <<<

 

VZOR 1d - Žiadosť o prijatie do školského internátu (vo formáte PDF, na tlač a ručné vyplnenie)

 

Loading...

 

Oznámenie rodičom žiakov prijatých do Školského internátu

Na základe prijatia Vášho dieťaťa do ŠI žiadame o plnenie týchto povinností:

 1.Uhrádzanie ubytovania a stravného vždy do 20-teho predchádzajúceho mesiaca (na nový školský rok do 20.8.202X).

a) ubytovanie mesačne činí 40,- €, zahraniční študenti s celoročným pobytom 70,- €.

(číslo účtu: IBAN: SK08 8180 0000 0070 0039 4101, SWIFT: SPSRSKBA)

variabilný symbol: na www.soshotel.sk, do správy pre prijímateľa, prosím  uvádzať meno a priezvisko žiaka

b) stravné mesačne činí cca 120 € (stravná jednotka na deň činí 6,05 € : raňajky 1,75 €/ obed 2,40 €/večera 1,90 €

( na číslo účtu : SK76 8180 0000 0070 0043 3617, SWIFT: SPSRSKBA)

variabilný symbol: na www.soshotel.sk, do správy pre prijímateľa, prosíme uvádzať meno a priezvisko žiaka.

c) každý ubytovaný žiak je povinný preukázať platbu za ubytovanie a stravné (ústrižok poštovej poukážky, doklad trvalého príkazu)

     Ak nie je včas uhradené ubytovanie a stravné, považuje sa to za hrubé porušenie  Školského poriadku ŠI a žiak môže byť zo ŠI vylúčený.

2. Počas pobytu v ŠI musí žiak plniť podmienky stanovené Školským poriadkom ŠI.

3. V ŠI je zákaz fajčiť, uschovávať a používať alkoholické nápoje a narkotiká, používať vlastné elektrospotrebiče, schovávať strelné zbrane, výbušniny, chemikálie a iné veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov.

4. Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie v ŠI, je povinný ho v plnej výške uhradiť.

5. Pri nepredvídanej udalosti alebo ak žiak ide v priebehu týždňa na lekárske vyšetrenie domov, je rodič povinný to oznámiť vychovávateľovi telefonicky (0908679220, 045/5333986, 045/5244454) alebo písomne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

6. V prípade ukončenia pobytu v ŠI bude žiak uvoľnený len na písomné oznámenie.

7. V prípade vážnych zdravotných problémov je rodič povinný pri nástupe o danej skutočnosti oboznámiť vychovávateľa .

8. Pri nástupe do ŠI si Váš syn (dcéra) donesie:

a) ústrižok (doklad) o zaplatení poplatku za mesiac september

b) osobné hygienické veci

c) fotografia 4x4 cm – 2kusy

9. V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do ŠI oznámte nám to písomne alebo telefonicky na vyššie uvedené telefónne čísla.

10. Nástup do ŠI je deň pred začatím školského roka, od 16.hod. do 20.00 hod..