SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rekvalifikačné kurzy - akreditované programy

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

nové termíny rekvalifikačných kurzov

 

Odbor Cukrár 04.02.2020 – 30.03.2020, predpokladaný termín skúšky: 31.03.2020,

Odbor Kozmetik 04.02.2020 – 05.05.2020, predpokladaný termín skúšky 06.05.2020,

Odbor Kaderník 09.03.2020 – 02.06.2020, predpokladaný termín skúšky 03.06.2020,

Odbor Kuchár 04.02.202015.05.2020, predpokladaný termín skúšky 18.05.2020,

Odbor Čašník, servírka 04.02.2020 – 15.05.2020, predpokladaný termín skúšky 18.05.2020.

 

 

>> Prihláška vzor na stiahnutie <<

Loading...