SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rekvalifikačné kurzy - akreditované programy

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

nové termíny rekvalifikačných kurzov

 

Odbor Cukrár           4.2.2019 – 29.3.2019, predpokladaný termín skúšky 1.4.2019,

Odbor Kozmetik       4.2.2019 – 6.5.2019, predpokladaný termín skúšky 7.5.2019,

Odbor Kaderník       4.2.2019 – 6.5.2019, predpokladaný termín skúšky 7.5.2019,

Odbor Kuchár          4.2.2019 – 16.5.2019, predpokladaný termín skúšky 17.5.2019,

Odbor Čašník, servírka      4.2.2019 – 16.5.2019, predpokladaný termín skúšky 17.5.2019.

 

>> Prihláška vzor na stiahnutie <<

Loading...