SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Pedagogický zbor

Riaditeľka školy

PaedDr. Helena Hrnčiarová

Zástupkyňa riaditeľky pre TV  

Mgr. Beáta Mogišová

Mobil: +421-915 978 653 

Zástupkyňa riaditeľky pre TV

Mgr. Alena Murínová

Mobil: +421-905 621 787

 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov:

učiteľ aprobácia
Bednárik Vladislav, Mgr. nemecký jazyk, dejepis
Garanič Ján, Mgr.
telesná a športová výchova, etická výchova
Halmová Katarína, Ing nemecký jazyk
Hrnčiarová Helena, PaedDr.

nemecký jazyk, telesná výchova

Jakubčin Andrej, PaedDr. telesná výchova, ruský jazyk
Kocúrová Žofia, Ing. anglický jazyk
Kružliak Martin, Mgr. telesná a športová výchova
Ladomerská Denisa, PhDr. anglický jazyk
Michalicová Mária, Mgr.  
Mikulová Eva, Mgr. anglický jazyk, francúzsky jazyk
Mogišová Beáta, Mgr. nemecký jazyk
Mojžiš Daniel, Mgr. slovenský jazyk, anglický jazyk
Murínová Alena, Mgr. slovenský jazyk, dejepis
Mytyzeková Svetlana, Mgr. nemecký jazyk
Nociarová Amália, Mgr. etická výchova, náboženská výchova,
Pivarníková Andrea, Ing. nemecký jazyk
Poliaková Andrea, Mgr.  
Pleva Ondrej, Mgr. nemecký jazyk, občianska náuka
Popiková Erika, PaedDr. matematika, 
Setteyová Zuzana, Ing. nemecký jazyk
Schallerová Svetlana, Ing., Mgr. slovenský jazyk, občianska náuka
Stašeková Martina, Mgr. slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis
Stehlíková Andrea, Mgr. sociálny pedagóg
Straková Iveta, Mgr. slovenský jazyk, dejepis
Suja Štefan, Mgr. občianska náuka, slovenský jazyk
Turčanová Zuzana, Mgr.
anglický jazyk
Weissová Miroslava, Mgr. nemecký jazyk

učitelia odborných predmetov:

Grajciar Jaroslav, Ing. odborné predmety ekonomické
Guničová Erika, Ing. odborné predmety ekonomické
Krsek Dušan, Ing. odborné predmety ekonomické
Mytyzeková Svetlana, Mgr. odborné predmety
Nociarová Amália, Mgr. odborné spoločenskovedné predmety
Pivarníková Andrea, Ing. odborné predmety ekonomické
Sečkárová Vlasta, Ing. odborné predmety ekonomické
Sečkášová Eva, Ing. odborné predmety ekonomické a kuchár, čašník
Sotáková Žaneta, Ing. odborné predmety kuchár, čašník
Sebíňová, Viera, Bc. odborné premety cukrár
Ťavodová Zuzana, Ing. odborné predmety (všetky odbory)
Vargová Ingrid, Ing. odborné predmety ekonomické

majstri odbornej výchovy

odbor hlavná MOV MOV
predavač, cukrár Bc. Zuzana Sliacka  
    Mihalčik Tomáš, Bc.
   
kuchár, hotelová akadémia, spoločné stravovanie Kaľamárová Mária, Mgr.  
    Staššák Vladimír, Bc.
Baran Ľuboš
Sujová Elena
   
čašník, servírka, hotelová akadémia, spoločné stravovanie Lipnická Jana, Mgr.
 
          Chvojka Peter, Mgr.
Vajdová Barbora, Mgr.
Kaľamárová Katarína
Matiščáková Lívia, Bc.
Kováčiková Lenka, Bc.
   
kozmetička a vizážistka, kozmetik Kováčiková Dana, Mgr.  
          Mária Krahulcová
Mesárošová Silvia, Bc.
Tomčalová Radka
Bakošová Miroslava, Mgr.
   
kaderník, vlasová kozmetika Kohútová Zdenka, Mgr.  
            Havranová Silvia
Košútová Zuzana, Bc.
Suja Ján, Bc.
Šarkőziová Dana, Bc.

výchova mimo vyučovania

školský internát    
         hlavná vychovávateľka Mgr. Martina Gondová
vychovávatelia: Jaroslav Matejkin
     Mgr.Ľubica Janotková
Ing.Ingrid Odzganová
Bc.Dana Kováčová
Bc.Vladimír Schwarcz
pomocní vychovávatelia: Renáta Zošiaková
  Jana Petreková