SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

MS a ZS 2022

MATURITA A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2022

Priebežné informácie k organizácii Maturitných skúšok a Prijímacích skúšok 2022

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 15. – 18. marca 2022

 

Pokyny pre školských koordinátorov nájdete TU.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a NÚCEM odporúčajú školám, aby pri príprave zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a teoretickej, resp. praktickej časti odbornej zložky zohľadnili dopad dištančného vzdelávania. Predsedovia predmetových maturitných komisií na toto odporúčanie majú prihliadať pri kontrole príslušných dokumentov na školách.

 

 

DOKUMENTY

Webová stránka NUCEM Maturita 2021/2022

Zakladné informácie k MS 2022 >>>NUCEM<<<

Sprievodné informácie o MS 2022 na SOŠ

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV

 

Loading...

SKUPINY

Loading...