SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školská jedáleň

VZOR 1e - Prihláška na stravovanie

VZOR 2e - Info