SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školská jedáleň

Školská jedáleň

 • stravovanie vo svojej jedálni
 • (od 11,00 hod do 14,00 hod)
 • obedy pre firmy do várnic
  (v prípade dohody aj s dovozom)
 • slávnostné hostiny
 • studené misy
 • švédske stoly

 

PRE ŽIAKOV

 • Cena:
  Raňajky - 0,73 €, Obed - 1,33 €,  Večera - 0,95 €, SPOLU: 3,01 €
 • karta: 5,00 €

 

PRE ZAMESTNANCOV

 • Cena za obed:  1,00 €

PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV

 •  Cena: 3,60 € (cena bez dovozu)
 • Cena: 3,80 € (cena vrátane dovozu)

(platí od 1.9.2018)

 

PLATBY

Platba sa realizuje bezhotovostne t. j. platbou na účet, prípadne zloženkou.
Účet: SK76 8180 0000 0070 0043 3617 + variabilný symbol
Zloženky sú k dispozícii na sekretariáte u p. Halákovej. 

 

KONTAKT

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Školská jedáleň,

p. Boršová Edita, tel.: 045 533 39 86 kl. 32

 

POKYNY PRE STRAVOVANIE

1, vyplniť prihlášku na stravovanie a objednávanie cez internet

2, peniaze poukázať na číslo účtu:SK 76 8180 0000 0070 0043 3617  + variabilný symbol
 *pokiaľ nemáte peniaze na svojom konte,systém Vám objednávku neumožní

3, objednávky realizujete minimálne 1 deň vopred objednávky realizujete minimálne 1deň vopred 7.00 - 23.00 hod.,

4, pri ukončení štúdia, vysporiadať zostatok na účte

5, ak nepožiadate o vrátenie peňazí, po dobu 1 roku, automaticky zanikáte v databáze a suma bude zúčtovaná v prospech školy.