SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Triedy, tr. učitelia

TRIEDY PODĽA FORMY ŠTÚDIA A ROČNÍKOV

Denné štúdium

Zn.

triedy

Kód

odboru

Názov odboru

Triedny

učiteľ

I.A

6317 M

6324 M

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Jaroslav Grajciara

I.E

6445 H

6444 H

2964 H

kuchár

čašník, servírka

cukrár

Mgr. Štefan Suja

I.G

6445 K

6444 K

6442 K

kuchár

čašník, servírka

obchodný pracovník

Ing. Mária Motošková

I.H

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Vladislav Bednárik

I.K

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Michaela Lúštiková

I.M

6456 H

kaderník

Mgr. Andrea Stehlíková

I.Z

6446 K

kozmetik

Mgr. Martina Stašeková

       

II.A

6317 M

6324 M

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Andrea Pivarníková

II.E

  6445 H

  6444 H

kuchár

čašník, servírka

Ing. Božena Bellová

II.G

6445 K

6444 K

kuchár

čašník, servírka

Ing. Amália Nociarová

II.H

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Miroslava Weissová

II.K

6323 K

hotelová akadémia

PhDr. Ľubica Fabíková

II.N

6456 H

2964 H

kaderník

cukrár

Ing. Zuzana Setteyová

II.Z

6446 K

kozmetik

Ing. Mgr. Svetlana Schallerová

III.A

6324 M

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Žofia Kocúrová

III.E

6445 H

6444 H

kuchár

čašník, servírka

 Ing. Eva Sečkášová

III.G

6445 K

6444 K

kuchár

čašník, servírka

Ing. Zuzana Ťavodová

III.H

6323 K

hotelová akadémia

Ing. Katarína Halmová

III.K

6323 K

hotelová akadémia

Ing. Žaneta Sotáková

III.M

6456 H

kaderník

Mgr. Svetlana Mytyzeková

III.Z

6446 K

kozmetik

Ing. Katarína Halmová

IV.A

6317 M

6324 M

obchodná akadémia

man. reg. cest. ruchu

Ing. Janka Borgulová

IV.G

6445 K

6444 K

kuchár

čašník, servírka

Mgr. Zuzana Paulovčiková

IV.H

6323 K

hotelová akadémia

Ing. Erika Žiaková

IV.K

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Eva Mikulová

IV.Z

6446 K

kozmetik

PhDr.. Denisa Ladomerská

V.H

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Ondrej Pleva

V.K

6323 K

hotelová akadémia

PaedDr. Andrej Jakubčin

 

Denné nadstavbové štúdium

Zn.tr.

Kód odboru

Názov odboru

Triedny učiteľ

I.P

6426 L 6421 L

3125 L

vlasová kozmetika spoločné stravovanie

odevníctvo

Mgr. Oľga Ondrejková

II.P

 

6426 L 6421 L

6411 L

vlasová kozmetika spoločné stravovanie

prevádzka obchodu

Mgr. Oľga Ondrejková