SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Európsky deň jazykov – 26. september

 Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, ktorý jazyk je najkrajší na svete?

Tak po odpovedi na túto otázku  pátrali v uplynulom týždni aj žiaci našej školy na hodinách cudzích jazykov. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, pripravili učitelia pre žiakov rôzne hry, jazykolamy, porekadlá, kvízy. Jazykovú rôznorodosť Európy spoznávali aj na jazykovej ceste naprieč Európou, ktorá im sprostredkovala nie len základné informácie o jazyku vo vybranej krajine, ale poskytla im možnosť naučiť sa kľúčové slová v rôznych európskych jazykoch. A na konci tejto cesty sme sa utvrdili v tom, že cudzí jazyk je naozaj kľúč do iného sveta a novej kultúry.

Prekvapením pre žiakov bola aj rozhlasová relácia, v ktorej sa žiakom prihovárala podarenou slovenčinou naša zahraničná lektorka Kristen z americkej Atlanty.

 

 

PRVÉ ÚSPECHY  V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU na súťaži  GASTRO CUP 2023

Nedávno zazvonil prvýkrát školský zvonec v tomto roku a my už máme prvé krásne úspechy  v gastro odboroch.         

Úspešní sme boli na VII. ročníku súťaže Banskobystrický GASTRO CUP 2023, ktorá sa konala dňa 22. septembra 2023 v priestoroch Hotela Národný dom v Banskej Bystrici. Súťaž organizoval Banskobystrický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov aj pod názvom  Memoriál Jána Michnu.  

Našu školu zastupovali odbory kuchár a cukrár.

Žiak Stanislav Stankovič zo IV.G triedy nás reprezentoval v kategórii kuchár junior- varenie na živo. Jeho úlohou bolo v časovom limite 60 minút pripraviť dve porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu. Základnou surovinou bol  pstruh dúhový. Súťažiaci museli najskôr pstruha očistiť (umyť, zbaviť šupín), vykostiť, opracovať a až potom z neho pripraviť jedlo. Súťažné jedlá hodnotila komisia, ktorá bola zložená z  členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov na čele s pánom Vozárom. Hodnotiaca komisia sledovala prácu žiaka počas celej prípravy. Nehodnotila len vzhľad, uloženie na tanieri, chuť pokrmu, ale aj využitie surovín, hygienu, techniku a pracovné zručnosti súťažiaceho. Stanislav Stankovič sa umiestnil na druhom mieste a získal striebornú medailu.

Odbor cukrár sa tiež nedal zahanbiť. V súťaži Poézia v gastronómii naša škola súťažila

v dvoch kategóriách juniorov. Žiačka Lenka Čavojová z III.E musela pripraviť tri individuálne dezertné taniere pre jednu osobu, každý tanier mal byť inej chuti. Využila chuť  vanilky, čokolády, karamelu, orieškov, jedlých gaštanov a získala striebornú medailu a Cenu absolútneho víťaza celej súťaže. Žiačka Lilly Urbanová z II. E zasa  musela pripraviť štyri druhy mini dezertov pre 5 osôb rôznej chuti. Získala síce iba diplom za účasť, ale  odišla zo súťaže s mnohými skúsenosťami.  

       Za krásne striebra a Cenu absolútneho víťaza ďakujeme nielen našim šikovným žiakom, ale aj majstrom odbornej výchovy, p. Michalovi Donovalovi za kuchárov a  Bc. Tomášovi Mihalčíkovi za cukrárov. Prajeme im veľa tvorivosti, práce na sebe a chuti naberať skúsenosti  a zručnosti v ďalších súťažiach.

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ NA MALTE 2023

Tento rok opäť 9 žiakov našej školy absolvovalo zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme vycestovali dvakrát, v júni a v auguste. Cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Účastníci stáže:

2.6.2023 – 29.7.2023

Adam Chlup (IV.G) – odbor kuchár

Viliam Ďurica (IV.G) – odbor kuchár

Leo Redlinger (III.H) – odbor hotelová akadémia

Roman Šuchma (III.H) – odbor hotelová akadémia

31.7.2023 – 19.9.2023

Alžbeta Pálková (III.A) – odbor obchodná akadémia

Stela Luptáková (III.A) – odbor manažment regionálneho cestovného ruchu

Kristína Dulovcová (III.H) – odbor hotelová akadémia

Ľudmila Pálenkášová (III.H) – odbor hotelová akadémia

Viktória Oláhová (I.H) – odbor hotelová akadémia

Naši žiaci spolu so sprevádzajúcimi osobami, s pani riaditeľkou PaedDr. Hrnčiarovou a s vyučujúcimi cudzích jazykov Mgr. Mikulovou, Mgr. Bednárikom a Ing. Kocúrovou strávili dva mesiace v malom mestečku Marsascala na juhovýchode ostrova. Prevádzky, v ktorých žiaci vykonávali zahraničnú odbornú prax, boli Sensi Hotel a reštaurácia Sensi Lido. Vyskúšali si tu rôzne pracovné pozície od obsluhy cez kuchyňu, prácu na hotelovej recepcii či prácu chyžnej.

Celý projekt by nebolo možné zrealizovať bez významnej pomoci pána Marka Causona, sprostredkovateľa stáže a pána Malcolma Falzona, majiteľa prevádzok.

Okrem pracovných povinností žiaci trávili svoj voľný čas objavovaním histórie a rozmanitosti stredomorskej kultúry, gastronómie a prírodných krás. Spolu sme navštívili niekoľko zaujímavých miest ako napr.

Valetta, hlavné mesto Malty s prekrásnymi záhradami, úzkymi, strmými uličkami a nepreniknuteľnými hradbami,

Mdina, kedysi hlavné mesto a centrum maltézskych rytierov, dnes mesto s atmosférou duchov, keďže tam žije asi 298 stálych obyvateľov, väčšinou starých ľudí,

Sliema, moderné mesto s množstvom nákupných centier,

Marsaxlock, malá rybárska dedina preslávená svojimi nedeľnými trhmi s čerstvými rybami,

St. Julian, mesto mladých s bohatým nočným životom a množstvom jazykových škôl,

Buggiba, známa turistická destinácia, sídlo maltského Národného akvária,

Riviera beach, turistami vyhľadávaná pláž so zlatožltým pieskom,

Popeye Village, filmová dedinka, ktorá bola postavená ako filmová kulisa pre natáčanie známeho muzikálu o Pepkovi námorníkovi z roku 1980.

Prehistorické chrámy Hagar Qim a Mnajdra, ktoré sú dokonca staršie ako pyramídy či anglický Stonehenge, boli postavené niekedy okolo roku 3600 pred n.l.

V jaskyni Blue Grotto alebo modrej jaskyni sme mali možnosť vidieť 50 odtieňov modrej....

Na ostrov Gozo, ktorý je menším bratom Malty, sme sa presunuli trajektom s prekrásnymi výhľadmi na najmenší ostrov maltského súostrovia, ostrov Comino, ktorý je domovom turistami vyhľadávanej modrej lagúny. Na Goze sme navštívili hlavné mesto Victoria a okúpali sme sa v známej Ramla Bay.

Všetci žiaci úspešne absolvovali odbornú zahraničnú stáž a získali certifikát o účasti v projekte a dokument Europas-mobility.

Odporúčam pozrieť si výborný dokument o celej stáži na Malte od Romana Šuchmu TU https://youtu.be/xd8qJQDsFdA?si=NpgaMyWLG4jU3YAx

 

Mgr. Mikulová

Nemeckí praktikanti po štyroch mesiacoch opäť vo Zvolene

Nemeckí praktikanti z partnerskej školy Staatliches berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz navštívili našu školu a školské prevádzky odborného výcviku v tomto roku už druhýkrát – po zimnom termíne k nám pricestovali aj v teplejšom letnom období.  4 praktikanti spolu so svojimi vyučujúcimi (Petra Richter a Andrea Uhlmann) absolvovali u nás 3-týždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+ v termíne od 3.júna do 23.júna 2023.

Cieľom odbornej stáže žiakov z odborov hotelový pracovník a kuchár bolo zdokonaliť si odborné, ale i jazykové zručnosti, keďže hlavným komunikačným jazykom bola okrem nemčiny najmä angličtina. Nemeckí žiaci sa počas jazykového minikurzu naučili spolu so slovenskými žiakmi a vyučujúcou Katarínou Halmovou základy slovenčiny. Ďalším cieľom bolo spoznať nielen slovenskú gastronómiu, ale i kultúru a zvyky slovenského národa.

Odborná prax nemeckých žiakov zameraná na slovenskú gastronómiu prebiehala najskôr v škole – v odbornej učebni č.77 (cvičnej kuchynke) pripravili pod odborným dohľadom vyučujúcej Amálie Nociarovej spolu s našimi žiakmi chutné 4-chodové slovenské menu (pečené zemiakové košíčky so šmírkasom, detviansky fazuľový strapkáč, grilovanú krkovičku s haluškami s kyslou kapustou, jablkový koláč). Spolu s vyučujúcou Zuzanou Ťavodovou a našimi žiakmi si vyskúšali flambovanie palaciniek a správnu techniku nosenia tanierov. V cukrárskej dielni spolu s MOV p. Tomášom Mihalčíkom a našimi žiakmi vyrábali slávnostné torty, ktoré si vyzdobili podľa vlastnej fantázie. S vyučujúcou Vierou Sebíňovou si vyrobili sladké fotorámiky a spoznali techniku tvorenia karamelových ozdôb. Odborná stáž nemeckých praktikantov pokračovala v školských prevádzkach odborného výcviku – v Divadelnej reštaurácii a v Hoteli Academic, kde ich vyučujúca odborných predmetov Zuzana Ťavodová naučila správne namiešať Cézar šalát pri stole hosťa, vyskúšali si aj dekantáciu červeného vína. Okrem tréningu týchto odborných zručností absolvovali aj samotnú prax v kuchynskej prevádzke a v servise pod vedením MOV p. Vladimíra Staššáka, p. Petra Chvojku a p. Ľuboša Barana. Počas odbornej exkurzie do najstaršej rodinnej pražiarne kávy CaffeOro vo Zvolene sa dozvedeli zaujímavé informácie o technológii praženia kávy.

Spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka (Beátou Mogišovou, Katarínou Halmovou a Miroslavou Weissovou) vo voľnom čase spoznávali nielen Zvolen a jeho okolie, ale i ďalšie mestá a miesta Slovenska (Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu), pozreli si drevený artikulárny kostolík v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zámok na Vígľaši, absolvovali výlety ku geografickému stredu Európy v Kremnických Baniach, na rozhľadňu na Krahuliach, na Ferratu na Skalke, na Donovaly. Venovali sa aj športovým aktivitám – bowlingu, plávaniu, so slovenskými žiakmi si zahrali stolný tenis. Vystúpili na Pustý hrad, aby sa mohli pokochať krásnym výhľadom na mesto Zvolen a zabavili sa na hudobnom festivale vo Zvolenskej Slatine.

Počas slávnostného večera v Hoteli Academic dňa 22.júna 2023 boli nemeckým praktikantom odovzdané Europasy a certifikáty potvrdzujúce získané odborné a jazykové zručnosti.

Pevne dúfame, že sa nemeckým praktikantom u nás páčilo a pobyt na Slovensku ich očaril natoľko, že sa na Slovensko v budúcnosti ešte určite radi vrátia.        

Beáta Mogišová

Krásna Helena

Fakty a mýty o kráse a láske pohľadom dnešných žien.

Majú to krásne ženy v živote ľahšie? Je ženská krása dosiahnuteľná pomocou tvrdej práce, sebadisciplíny a zákrokov? Sú naše telá naozaj naše alebo patria tým, ktorí im dajú „lajk“ a komentár?
Dňa 22.06.2023 sme so žiačkami z I.Z triedy navštívili predstavenie Krásna Helena z repertoáru Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.  Viaceré generácie žien sa prostredníctvom vlastných príbehov snažili zadefinovať svoj postoj ku kráse, k tomu ako ovplyvňuje ich život, vzťahy a osobné naplnenie. Predstavenie, v ktorom sme súčasnými očami nahliadli do osudov Heleny Trójskej, poukazuje na tému ženskej krásy, ktorá je stále aktuálna, veľmi protirečivá a náročná na uchopenie.

Prečo a komu slúži mýtus krásy? A ako to vnímajú ženy? Aj o tom je táto inscenácia so silnou generačnou výpoveďou.

„Len raz za 780 rokov“

Tak znelo heslo podujatia V objatí hradieb, ktoré realizačne pripravila p. Miľanová, referent pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností, spolu s p. Bérešom.

V piatok, 26. mája sa v rámci osláv 780. výročia obnovenia mestských privilégií obyvatelia Zvolena spojili do „živej reťaze“. Aj my sme sa spolu so 110 žiakmi a 5 pedagógmi pridali k nim a symbolickým chytením sa za ruky vytvorili ľudskú reťaz vedúcu obvodom historických mestských hradieb od Európy SC po Zvolenský zámok a späť. Cieľom akcie bolo ukázať súdržnosť Zvolenčanov, pripomenúť si hradby ako jednu z hlavných mestských výsad a tiež zapísať sa do slovenskej knihy rekordov.

Podmienkou získania rekordu bolo  vytvoriť spojenie okolo hradieb (2,75 km) a zotrvať v ňom minimálne 5 minút bez prerušenia. Na všetko dohliadal inšpektor rekordov a zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, ktorému pomáhala aj videodokumentácia z dronov a lietadla.

Podarilo sa.  Sme radi, že aj my sme mohli prispieť  k vytvoreniu slovenského rekordu. Toto podujatie spojilo zvolenské školy a aj bežných  Zvolenčanov. Všetci sme ukázali súdržnosť a veľké srdce, ktoré v budúcnosti pomôžu nášmu mestu ďalej rásť.  

 

Exkurzia do pražiarne kávy CaffeOro

Patríte medzi milovníkov tmavého voňavého nápoja s povzbudivými účinkami? Áno, reč je o káve. Keďže hoteláci ju pripravujú a servírujú, obchodní pracovníci predávajú, vybrali sme sa 30. mája spoločne na exkurziu do pražiarne CaffeOro vo Zvolene. Je to najstaršia rodinná pražiareň na Slovensku. Kvalitnou kávou zásobujú zákazníkov už 30 rokov. Svoje remeslo stavajú na vášni, rodinnom zázemí a odborných znalostiach.

Od pani majiteľky Ivany Mišutkovej sme sa dozvedeli  mnoho nových zaujímavých informácií o pestovaní, druhoch, zbere, spracovaní  kávy. Proces praženia nám podrobne vysvetlil a ukázal pán majiteľ Ján Križan. Nakukli sme do skladu kávy, ohmatali zrnká rôznych druhov a rozplývali sa nad jej jedinečnou vôňou.

Čerešničkou na torte bola vlastnoručná príprava tohto lahodného moku. Žiaci si odskúšali prácu s profesionálnym kávovarom a pripravili aj ochutnali rôzne druhy nápojov z kávy. Niektorí využili možnosť potešiť svojich blízkych zakúpením tejto kvalitnej a chutnej zrnkovej kávy.

Žiaci 2.H a 2.O

Ing. Setteyová a Mgr. Weissová

Design by: www.diablodesign.eu