SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Dôležitý oznam

OD 16.marca 2020 sa škola uzatvára na 14 dní a v zmysle nariadenia krízového štábu a od 30.marca do odvolania.

Ministerstvo dopravy ruší bezplatnú dopravu vlakmi pre študentov, a to do termínu uzavretia škôl.

 Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY A PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Ruší sa externá čast maturity aj písomná časť (riadny aj mimoriadny termín).

Termíny maturitných skúšok budú zverejnené až po otvorení škôl.

Priebežne sledujte webstránku školy, ministerstva školstva a www.ucimenadialku.sk/terminy/

 Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

   Skúšky odbornej spôsobilosti

Z dôvodu odporúčania BBSK a prevencie proti šíreniu vírusu sa termín skúšok odbornej spôsobilosti dňa 16.3.2020 ruší.

Nový termín bude vypísaný v čo najkratšom čase a uchádzači, ktorí už poslali žiadosť, budú informovaní aj telefonicky.

 Informácie priebežne aktualizujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Oznamy pre študentov internátu

Na internát bude umožnený vstup študentom, ktorí si musia prevziať

zdravotné pomôcky a lieky (zdravie ohrozujúca situácia) podľa nariadenia VUC BB.

AKTUALIZOVANÉ na základe opatrenia MŠVVaŠ

 V zmysle Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR z 24. marca 2020 ostávajú všetky školy a školské zariadenia zatvorené
až do odvolania, platbu za školský internát na ďalšie mesiace
zrealizujte až po začatí školského vyučovania.

Na nevyhnutnú komunikáciu použite prosím e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Študentov prosíme, aby pristupovali zodpovedne k dištančnému vzdelávaniu,

ktoré môže byť hodnotené a zahrnuté do výslednej známky.

 

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov, správajte sa zodpovedne,

obmedzte sociálny kontakt, myslime spoločne na zdravie ostatných.

 

 

Vyučovanie počas karantény

Milí žiaci, dovoľujeme si vás upozorniť na fakt, že aj keď naša škola zostala rovnako ako ostatné školy na Slovensku až do odvolania zatvorená a klasické vyučovanie v triedach bolo prerušené, vyučovanie v tomto období prebieha naďalej - prostredníctvom portálu EDUPAGE, resp. mailovej komunikácie s vyučujúcimi. Všetci učitelia s vami už nadviazali kontakt a dohodli si s vami spôsob komunikácie, rovnako vám priebežne zasielajú obsah učiva a termíny odovzdávania úloh.

Žiaľ, každodennou kontrolou komunikácie na EDUPAGE a spätnou väzbou od vyučujúcich sa dozvedáme, že niektorí z vás ste ešte vôbec nenadviazali kontakt so svojimi vyučujúcimi a nezačali pracovať na zadaných úlohách. Každý vyučujúci robí podrobný  záznam o aktivitách žiakov, plnení úloh, ktoré im zadáva, čo následne ovplyvní aj vaše koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Neberte túto situáciu na ľahkú váhu, uvedomte si, že teraz je čas ukázať, ako dokážete byť disciplinovaní, prekonajte sami seba a venujte čas aj samoštúdiu.

Dôrazne vyzývame tých žiakov, ktorých sa to týka, aby urýchlene hľadali možnosti a spôsoby, ako komunikovať s vyučujúcimi a mohli tak pokračovať v štúdiu.  Ak ste si nechali učebnice a zošity v ŠI, spojte sa so spolužiakmi. V dnešnej dobe nie je problém, aby ste si navzájom pomohli, prefoťte si poznámky a učivo z učebnice a prepošlite si materiály prostredníctvom facebooku, messengera, Whats app, e-mailom...  

Zároveň vás vyzývam, aby ste dávali pozor na seba, aj na vašich blízkych. Nevychádzajte z domu - len v nutných prípadoch, dodržujte zásady hygieny a zdravej výživy.

Verím, že všetci to spoločne zvládneme a v zdraví sa v blízkej dobe stretneme.

PaedDr. Helena Hrnčiarová, riaditeľka školy

Design by: www.diablodesign.eu