SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K VYUČOVANIU

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Škola prechádza v týždni od 22.februára 2021 na dištančné vzdelávanie z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.

 

Školský internát bude otvorený od 11.apríla 2021 od 17:00 pre žiakov

Strednej zdravotníckej školy.

 

Prosíme Vás o pravidelné sledovanie EduPage a stránky školy, kde Vám budeme prinášať najnovšie informácie.

Upozornenie - Dištančná forma štúdia je povinná !!!

V prípade, že nemáte technické vybavenie,  ste povinní kontaktovať triedneho učiteľa a učebné materiály si budete vyzdvihovať v stanovenom čase na mieste, ktoré bude bližšie určené.

Manuál k dištančnému vzdelávaniu AKTUALIZOVANÝ

Obsluhovali sme našu prezidentku

Stalo sa už pravidlom, keď sa objaví v našom kraji či okrese najvýznamnejšia osobnosť Slovenskej republiky, naša  škola tam nemôže chýbať.

Presne tak to bolo aj 26. marca 2021 pri návšteve našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej  očkovacieho centra Banskobystrického samosprávneho kraja. Prezidentku sprevádzal zastupujúci minister zdravotníctva pán Eduard Heger. Pani prezidentka sa stretla aj s predsedami ostatných samosprávnych krajov. Na stretnutí hovorili primárne o očkovaní. Bola vyzdvihnutá aktívna práca a dôležitá úloha veľkokapacitných vakcinačných centier v samosprávnych krajoch.   

Pani prezidentku a všetkých prítomných pri občerstvení obsluhovali naši zamestnanci a majstri odborného výcviku pod vedením manažéra Hotela Academic Jozefa Weisa, a to pani Jana Lipnická, pani Zdenka Cibulová, pani Lenka Kováčiková.

Naša pani riaditeľka PaedDr. Helena Hrnčiarová sa nášmu tímu poďakovala za ich vzornú reprezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena.

Veríme, že takýchto významných príležitostí na zviditeľnenie školy bude stále viac a viac.

Naši olympionici

Ani počas koronakrízy naši študenti nezaháľajú. Dôkazom toho je účasť piatich desiatok žiakov študijných odborov OA a MRCR, a to od druhého po štvrtý ročník, do rôznych súťaží ekonomického zamerania.

ŠKOLA V ON-LINE PRIESTORE

Odbor 2964 H cukrár (3-ročný)

Odbor 6456 H kaderník (3-ročný) / 6426 L vlasová kozmetika (nadstavba)

Odbor 6446 K kozmetik (4-ročný)

 

Odbor 6445 K kuchár (4-ročný)/ 6445 H kuchár (3-ročný)

 

Odbory spolu

Catering na zvolenskom zámku - študenti na praxi

 

ABSOLVENTI

Sean KASUMOVIČ

Salón Eda - http://www.eda-salon.sk/

- viacnásobný majster Európy

- viacnásobný majster sveta v účesovej tvorbe

 

Mário NGUYEN

SANCTUARY by Mário - http://www.sanctuarybymario.sk/

- projekty MISS Slovensko, Superstar, MasterChef

- Fotenia pre Vogue,

 

Tomáš DIDI

Didi The Salon ZVOLEN

- Spolupráca na Fashion Week, Fashion LIVE!

 

Peter SÝKORA

House Gatsby - beauty health & style

- https://housegatsby.wixsite.com/website-2

- dlhoročný spolupracovník a člen odbornej poroty

 

Odborná stáž

Naši žiaci majú možnosť odpracovať časť svojej praxe aj v zahraničí. Zahraničné stáže organizuje škola už viac ako 20 rokov prostredníctvom grantového programu Erasmus+, v spolupráci s nemeckou pracovnou agentúrou ZIHOGA, so Švajčiarskou školou pre hotelierstvo v Luzerne a s talianskou agentúrou EUROPE 3000.

Ročne vycestuje na zahraničnú prax:

15 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka, cukrár, manažment regionálneho cestovného ruchu do Nemecka (mesto Jena)

10 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka do Nemecka (mesto Maierhofen)

7 žiakov odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka, manažment regionálneho cestovného ruchu na Maltu (mesto Marsascala)

2 žiaci odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Nemecka (mesto Stuttgart)

2 žiaci odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Rakúska (mesto Lofer)

8 žiakov odborov hotelová akadémia / kuchár / čašník-servírka do Talianska (Sardínia + Lago di Garda)

1-2 žiaci odboru hotelová akadémia do Švajčiarska (Luzern)

Žiaci odboru obchodná akadémia boli na zahraničnej stáži v Prahe.

HOTELOVÁ AKADÉMIA - OBCHODNÁ AKADÉMIA - MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU

 

 HOTELOVÁ AKADÉMIA - OBCHODNÁ AKADÉMIA - MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU

 

Design by: www.diablodesign.eu