SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Rum – šťastný syn cukrovej trstiny

Pod názvom  Rum – šťastný syn cukrovej trstiny prebiehala dňa 13. apríla 2023 praktická  časť odbornej zložky maturitnej skúšky študijných odborov kuchár, čašník a servírka v Hoteli Academic.

Žiaci zorganizovali pre svojich pozvaných hostí recepciu na danú tému. Celým maturitným večerom sa niesla kubánska hudba, ktorá spolu s výzdobou korešpondovala s tematikou tak známeho nápoja - rumu. Hostia mali gastronomický zážitok, zažili snúbenie jedál s daným nápojom. Hosťom boli ponúknuté jedlá z bufetových stolov a nápoje z nápojového stola. Vrcholom večera bola prezentácia ich zručností, ktoré získali počas štúdia na odbornom výcviku, ako aj na hodinách odborných predmetoch. Kuchári pred hosťami a predmetovou maturitnou komisiou predviedli filetovanie pstruha  a vykosťovanie kurčaťa, čašníci a servírky

zasa dekantovanie červeného vína, filetovanie pečeného pstruha, tranšírovanie pečených kuracích pŕs a flambovanie palaciniek.

Žiakom gastro odborov z triedy IV.G  držíme palce i na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Konkurencia bola veľmi veľká, z viac ako 10 120 súťažiacich v školských kolách postupuje do finále len 50. Do krajských kôl sa prebojovalo 521 súťažiacich. Medzi túto úspešnú skupinu žiakov z celého Slovenska sa z našej školy prepracoval, tak ako aj minulý rok,

Miroslav Palacka zo 4.A, ktorý obsadil veľmi pekné 11. miesto.

https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2023/03/BB_poradie-na-web-1.pdf

O tom, že zapojiť sa do súťaže má význam svedčí to, že úspešní riešitelia majú možnosť byť prijatí na prvý stupeň vysokoškolského štúdia na niektoré vysoké školy ekonomického zamerania: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej BystriciEkonomická univerzita v Bratislave, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

         

 

Finančná olympiáda je finančno-vedomostná súťaž, ktorá ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS, ktorá ju realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Pozostáva z 3 kôl, do prvého a zároveň školského kola sa zapojili  žiaci 2. až 4. ročníka obchodnej akadémie a manažmentu regionálneho cestovného ruchu, pričom  do 2. kola postúpili z našej školy títo žiaci:

Emily Kotorová, Natália Onušková a Emma Váleková zo 4.A OA

Sophia Blašková zo 4.A MRCR

O tom, či budú úspešní a postúpia do finálového kola, sa dozvieme už v priebehu tohto mesiaca.

Dušan Krsek

V rámci aktivít počas Global Money Week 2023 sa žiaci 1.A zapojili do 6. ročníka národného kola Kvízu o peniazoch - medzinárodného on-line kvízu finančnej gramotnosti EMQ 2023,  ktorého sa zúčastnilo cez 300 súťažiacich tímov.

Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov. Je súčasťou Európskeho týždňa financií. On-line kvíz  národného kola  organizovala Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. 

Študenti si overili svoje vedomosti a zručnosti  z rôznych oblastí napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, matematiky,... Získali nové zážitky zo spolupráce v tíme,  ale aj nové informácie z týchto oblastí.  

Prvé 3 úspešné tímy národného kola získali zaujímavú finančnú odmenu. Naši žiaci bojovali statočne, v jednu chvíľu sa dokonca prepracovali na priebežnú 10. pozíciu, no medzi troch najúspešnejších sa neprepracovali.

Možno nabudúce!

Mladý someliér XXI. ročník Piešťany

Dňa 4. apríla 2023 sa konala súťaž pod názvom Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Súťaž sa konala po dvojročnej prestávke. Strelo sa na nej 91 mladých someliérov z 30 škôl zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Súťažilo sa v rôznych kategóriách, ako sú barman, barista, someliér, ale aj v jedinečných disciplínach  teatender a čokolatier.

Našu školu v disciplíne Mladý someliér reprezentovali  žiačky odboru hotelová akadémia, a to piatačka Viktória Bariaková a tretiačka Martina Štefková.

Súťaž bola rozdelená na 2 časti. Prvá časť pozostávala z písomného testu, ktorý obsahoval otázky z vinárskeho zákona a z vedomostí, ktoré majú žiaci ovládať z učebných osnov hotelových akadémií.  Druhá časť bola praktická, kde účastníci súťaže degustovali 8 anonymných vzoriek vína od firmy VINIDI a priraďovali ich k správnej odrode. Zručnosti žiakov boli preverené servisom vína pri stole hosťa. Účastník si vylosoval jedlo, ku ktorému mal vybrať príslušnú odrodu vína, odôvodniť výber, charakterizovať danú odrodu  a otvoriť fľašu vína správnym spôsobom. Do finále postupovali prví traja súťažiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky z písomnej aj praktickej časti.  Finále pozostávalo zo servisu šumivého vína.

Obidve žiačky mali premiéru na takejto veľkej súťaži a spomedzi 21 súťažiacich v kategórii Mladý someliér získali pekné umiestnenie. Martina obsadila 6. miesto a Viktória 11. miesto. Naše hoteláčky nadobudli motiváciu pracovať na sebe, pripravovať sa  a reprezentovať školu v ďalších odborných súťažiach.

Mgr. Vajdová Barbora

METRO KUCHÁRSKY PÄŤBOJ 2023

Aj vy obdivujete umenie kuchárov pri práci s nožom? Naši študenti sa učia a zdokonaľujú si tieto zručnosti na odbornom výcviku v prevádzkach školy. Krájanie zeleniny – cibule na jemno, póru na spôsob julienne a zemiakov na kocky, ako aj vykosťovanie kuraťa a filetovanie pstruha patrí medzi základné zručnosti každého dobrého kuchára.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov  spolu so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR  vyhlásili pre budúcich kuchárov veľmi zaujímavé podujatie  METRO KUCHÁRSKY PÄŤBOJ 2023.  Táto dvojkolová celoslovenská súťaž preverila spomínané zručnosti vo všetkých slovenských krajoch.

Vo zvolenskom  semifinálovom kole si 29.3.2023 zmerali sily tri družstvá zo stredných odborných škôl zo  Zvolena, z Banskej Bystrice a Zlatých Moraviec.

Aj keď  posledné dva roky opatrení neboli pre nikoho z nás jednoduché a dištančné vyučovanie prinieslo negatívny dopad na praktické vyučovanie mladých kuchárov, všetci študenti preukázali, že všetky zručnosti ovládajú.  Veľmi nás potešilo, že naši študenti sa umiestnili na prvom mieste a náš žiak Christofer Kováč sa stal absolútnym víťazom celej súťaže s najvyšším počtom bodov.

Víťazný tím z našej školy postúpil do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2023 v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave.

Súťažiacim GRATULUJEME a ďakujeme  im za reprezentáciu. Vďaka patrí aj majstrom odborného výcviku, ktorí žiakov pripravovali.

Naši baristi znova na súťaži

Dňa 22. marca 2023 sa konal 13. ročník Majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a kokteilu pod názvom BARISTA JUNIOR 2023. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so Školou baristu, ktorú vedie pán Stanislav Cibuľa v Banskej Bystrici.  

Súťažilo sa za tradičných podmienok. Súťažiaci mali v priebehu 10 minút pripraviť pre dvojčlennú chuťovú porotu 2 porcie espressa, 2 porcie cappuccina a 2 porcie alkoholického kokteilu podľa vlastného výberu s použitím Vlčích sirupov.  Zvyšok už bol na fantázii a kreativite súťažiacich. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila sa technika baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie a objem espressa, spôsob speňovania mlieka, čistota a hygiena na pracovisku, organizácia práce, dodržanie časového limitu. Chuťová komisia hodnotila kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie, slovnú prezentáciu nápoja.

Súťažilo 23 súťažiacich z 11 odborných škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali štvrtáci z odboru hotelová akadémia, a to naši známi baristi -  Marco Furješ a Timotej Rudík.

Marco, ako aj Timotej si v konkurencii ďalších súťažiacich z viacerých hotelových akadémií počínali veľmi dobre, aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach. Marco získal krásnu cenu za najlepšie cappuccino Latte art.

Menovaní žiaci nadobudli motiváciu neustále na sebe pracovať, pripravovať sa  a reprezentovať školu v ďalších odborných súťažiach.

Mgr. Zdenka Cibuľová

 

Dve ceny pre našich barmanov z Martina

Naša škola nespí. Súťažíme a súťažíme. Tento týždeň nás reprezentovali naši barmani.Dňa 23.2 2023 v priestoroch Hotela Turiec**** v Martine sme nechýbali na 1.ročníku súťaže pod názvom TURIEC INTERNATIONAL BARTENDER CUP 2023.Organizátorom tejto súťaže bola Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine. Celásúťaž sa konala pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie.
Súťaže sa zúčastnili žiaci z rôznych slovenských miest, z Martina, Prešova,Námestova, Košíc, Čadce, Kežmarku či Žiliny. Svoje barmanské zručnosti prišli ukázať ajštudenti z okolitých krajín, ako sú Česká republika, Poľsko, Španielsko. Súťažilo sa v jednej kategórii BARTENDER KLASIK JUNIOR. Celkovo sa súťaže zúčastnilo vyše 20 študentov.
Podmienkou súťaže bolo namiešať nápoj s použitím povinných ingrediencií - Juniperus Borovička od spoločnosti OLD HEROLD a sirup značky MONIN. Porota hodnotila a pozorne prideľovala body za hygienu, presnosť, techniku, chuť, celkový dojem nápoja.
Našu školu veľmi dobre reprezentovali dvaja barmani, žiaci z odboru hotelová akadémia, a to piatak Radko Melicherík a druhák Radovan Gál z II. H. Získali dve ceny- cenu za najlepšie prezentovanie miešaného nápoja a cenu riaditeľky školy v Martine za prístup a sympatie.  
Môžeme zhodnotiť, že súťaž v Martine bola zvládnutá na vysokej úrovni. Naši barmani nadobudli nové inšpirácie v oblasti miešania nápojov, dekorácie a servisu. Svoje skúsenosti a postrehy si ponesú do ďalšej súťaže.

Design by: www.diablodesign.eu