SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Svetový deň srdca

„Deň srdca“ každoročne pripadá na 29. september a pripomína nám, aby sme sa zamysleli nad stavom nášho srdca a ciev. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria k najčastejším príčinám hospitalizácie a čoraz častejšie postihujú aj mladšie ročníky. Medzi rizikové faktory ich rozvoja patrí sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nesprávna životospráva a z toho vznikajúca nadváha a obezita.

Voľby zástupcov do Rady školy

Dňa 1.10.2019 sa v našej škole uskutočnili voľby zástupcov do Rady školy.

Žiaci si volili spomedzi 3 kandidátov 1 zástupcu, pedagogickí zamestnanci z 8 kandidátov 2 zástupcov, nepedagogickí zamestnanci z 3 kandidátov 1 zástupcu a rodičia našich žiakov zo 6 kandidátov 3 zástupcov.

 

Výsledky volieb:

Zástupcovia rodičov: Ing. Andrea Beličková, Mgr. Art. Patrik Ševčík, Ing. Ľubica Kuttnerová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Mária Kaľamárová, PaedDr. Andrej Jakubčin

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Bc. Lenka Bjelić

Zástupca žiakov: Sára Severínyová, III.Z

LingvaFEST 2019

26.september je venovaný oslave jazykov už od roku 2001, kedy bol tento deň vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov. Význam tohto dňa si pripomenuli aj žiaci našej školy.

       V rozhlasovej relácií sa dozvedeli o jazykovej rozmanitosti v Európe a o nevyhnutnosti mladej generácie učiť sa cudzie jazyky. Tie im otvárajú v súčasnom globalizovanom svete bránu do budúcnosti, pretože im umožňujú nielen ľahšie komunikovať, cestovať a spoznávať svet, ale aj ľahšie si nájsť uplatnenie  na náročnom trhu práce.

       Zároveň sa všetci žiaci školy mohli zapojiť do kvízu o cudzích jazykoch a trieda III.H sa spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov Ing. Halmovou a PhDr. Fabíkovou vybrala na jazykový festival do Bratislavy, ktorého cieľom bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry a zároveň motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

       Lingvafest 2019 sa konal v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave a lákal svojich návštevníkov bohatým programom. Festival ponúkal rôzne prednášky, workshopy, stánky a prezentácie rôznych jazykových inštitúcií, ale aj rýchlokurzy rôznych jazykov, jazykolamy, kvízy, súťaže o vecné ceny, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci. Zaujali nás aj prednášky Lýdie Machovej, PhD., ktorá je na Slovensku známa ako polyglotka a jazyková mentorka. Na jej prednáškach sme sa dozvedeli  ako pri učení sa jazykov využívať online  nahrávky (podcasty) a tiež nám predviedla spôsob učenia sa slovnej zásoby metódou Goldlist.  Keďže nás metóda Goldlist zaujala, radi sa s vami o ňu podelíme a uvádzame stránku, na ktorej nájdete všetky podrobnosti:

https://jazykovymentoring.sk/metoda-goldlist-ucenie-sa-slovicok-jednoduchsie/.

Prajeme vám veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov.

 

Znova v Berlíne

Už po piatykrát sa veľvyslanectvo v Berlíne rozhodlo obrátiť na našu školu, aby pomohla zabezpečiť významnú udalosť, a to slávnostnú recepciu k štátnemu sviatku- k Dňu Ústavy Slovenskej republiky.

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia

      „Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet.“

Týmito slovami z Talmudu sa začal spomienkový deň obetí holokaustu, ktorý sa konal 10.09. 2019 vo Zvolene, a ako každoročne  sa ho zúčastnili aj študenti našej školy. Aj keď udalosti, ktoré sme si pripomenuli  v tento deň, sa stali pred viac ako 70 rokmi, je potrebné, aby sa na ne nezabúdalo. Predovšetkým je dôležité, aby si ich uvedomili mladí ľudia, pretože je to skupina najviac ovplyvniteľná okolím.

VARIABILNÉ SYMBOLY pre 1. ročník 2019_2020

 

 

Loading...
 

Jazykovo – poznávací výlet

Europapark – Paríž – Londýn – Amsterdam

V dňoch 8. – 14. 6. 2019 žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi anglického jazyka mali možnosť navštíviť a aspoň trochu spoznať tie najkrajšie európske metropoly. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s kultúrou a históriou krajín, ktorými sme cestovali – Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko ako aj s pamätihodnosťami miest Paríž, Londýn a Amsterdam. Program bol naozaj bohatý, až sa čudujeme, čo všetko sme za tých 6 dní videli a zažili. V nemeckom meste Rust sme navštívili jeden z najväčších zábavných parkov v Európe EUROPA PARK, kde sme sa naozaj dosýta vybláznili. Ďalej nás čakala romantika a nezameniteľný šarm francúzskeho hlavného mesta Paríž, kde sme okrem plavby po Seine absolvovali prehliadku mesta a výstup na druhé poschodie Eiffelovej veže. Potom sme sa trajektom Calais – Dover presunuli na územie Veľkej Británie. Tu sme za jeden a pol dňa videli tie najnavštevovanejšie pamätihodnosti ako Greenwich, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Buckigham Palace, St. James’ Park, Westminster Abbey, Westminster Palace, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, Piccadilly Circus, absolvovali sme tiež plavbu po rieke Temža. Dievčatá sa mohli vyblázniť v nákupných centrách na známej Oxford street a samozrejme sme sa mohli dotknúť aj slávnych osobností v múzeu voskových figurín Madame Tussaud’s. Na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili v hlavnom meste Holandska Amsterdam. Je to mesto s príznačnou atmosférou a vôňou,  popretkávané množstvom kanálov, a práve preto sa častokrát nazýva Benátky severu.

Design by: www.diablodesign.eu