SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Vstupná brána do sveta mixológie – Základný barmanský kurz
V termíne od 10. do 13. októbra 2023 sa v priestoroch našej školy opäť organizoval základný barmanský kurz pre žiakov gastronomických odborov. Kurz bol vedený Ing. Jozefom Rothom, akreditovaným lektorom s licenciou SkBA.

Žiaci si obohatili svoje teoretické vedomosti v oblasti receptúr a základných ingrediencií rôznych svetovo známych kokteilov. Zoznámili sa s novými trendami v miešaní a naučili sa rozpoznať kvalitné suroviny na prípravu moderných alko a nealko nápojov. V praktickej časti kurzu žiaci jednotlivé kokteily pripravovali a zároveň ich aj degustovali. V závere kurzu žiaci zložili záverečné skúšky a po ich zvládnutí si prevzali certifikáty o absolvovaní základného barmanského kurzu. Tento kurz bol pre nich vstupnou bránou do úžasného sveta mixológie, v ktorom je potrebné sa neustále vzdelávať a venovať pozornosť najnovším trendom. Veríme, že mnohí z absolventov tohtoročného kurzu zostanú nadšení pre barmanské remeslo a už teraz plánujú rozvíjať svoje nadobudnuté zručnosti ďalej formou kvalitných kurzov, ktoré im škola rada poskytne v spolupráci s akreditovanými lektormi.

Najkrajšia torta Slovenska 2023

12.október 2023 sa niesol v duchu Najkrajšej torty Slovenska. Už tradične sa pod rovnomenným názvom konal 11. ročník súťaže cukrárov v Púchove.  Súťaž každoročne vyhlasuje Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove. Téma súťaže bola dobrovoľná a mladí cukrári mali otvorené dvere pre svoju šikovnosť, zručnosť a fantáziu.Našu školu v kategórii K2 - junior – do 21 rokov zastupovala žiačka Michaela Gondeková z II.P triedy. Jej úlohou, ako aj ďalších súťažiacich, bolo pripraviť tortu s hmotnosťou od 3 do 10 kg. Miška vytvorila tortu na detskú oslavu pod názvom Čarovný les. Torta bola pripravená z korpusu z ťažkej šľahanej hmoty s kakaom, ktorý bol naplnený maslovým krémom s gaštanovým pyré, celé to dopĺňalo malinové coulis.

Porota hodnotila originalitu, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov a  viacerých technológií zdobenia, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem a,  samozrejme, dodržanie časového limitu, hygienických zásad, čistotu a prezentáciu.

Miška uspela veľmi dobre a získala striebornú medailu, vo svojej kategórii sa celkovo umiestnila na 3. mieste. Okrem tohto ocenenia si niesla domov aj špeciálnu cenu – Cenu primátorky mesta Púchov.

Z jej úspechu boli spokojní všetci: Miška, pani učiteľka Viera Sebíňová, ktorá žiačku na súťaž pripravovala, cukrári i celá škola. 

KABU  - školský internát

Medzi najobľúbenejšie akcie školského internátu patrí KABU. Imatrikulácie našich prvákov sa uskutočnili 10. 10. 2023 v priestoroch školského internátu. Na KABU sa zúčastnili takmer všetci prváci pre ktorých pripravili program starší žiaci. Prváci súťažili  v individuálnych aj v skupinových úlohách. Menej úspešných žiakov v úlohách  "odmenila porota šľahačkou". Žiaci si imatrikulácie užili a na záver sa zabavili na diskotéke.

Európsky deň jazykov – 26. september

 Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, ktorý jazyk je najkrajší na svete?

Tak po odpovedi na túto otázku  pátrali v uplynulom týždni aj žiaci našej školy na hodinách cudzích jazykov. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, pripravili učitelia pre žiakov rôzne hry, jazykolamy, porekadlá, kvízy. Jazykovú rôznorodosť Európy spoznávali aj na jazykovej ceste naprieč Európou, ktorá im sprostredkovala nie len základné informácie o jazyku vo vybranej krajine, ale poskytla im možnosť naučiť sa kľúčové slová v rôznych európskych jazykoch. A na konci tejto cesty sme sa utvrdili v tom, že cudzí jazyk je naozaj kľúč do iného sveta a novej kultúry.

Prekvapením pre žiakov bola aj rozhlasová relácia, v ktorej sa žiakom prihovárala podarenou slovenčinou naša zahraničná lektorka Kristen z americkej Atlanty.

 

 

PRVÉ ÚSPECHY  V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU na súťaži  GASTRO CUP 2023

Nedávno zazvonil prvýkrát školský zvonec v tomto roku a my už máme prvé krásne úspechy  v gastro odboroch.         

Úspešní sme boli na VII. ročníku súťaže Banskobystrický GASTRO CUP 2023, ktorá sa konala dňa 22. septembra 2023 v priestoroch Hotela Národný dom v Banskej Bystrici. Súťaž organizoval Banskobystrický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov aj pod názvom  Memoriál Jána Michnu.  

Našu školu zastupovali odbory kuchár a cukrár.

Žiak Stanislav Stankovič zo IV.G triedy nás reprezentoval v kategórii kuchár junior- varenie na živo. Jeho úlohou bolo v časovom limite 60 minút pripraviť dve porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu. Základnou surovinou bol  pstruh dúhový. Súťažiaci museli najskôr pstruha očistiť (umyť, zbaviť šupín), vykostiť, opracovať a až potom z neho pripraviť jedlo. Súťažné jedlá hodnotila komisia, ktorá bola zložená z  členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov na čele s pánom Vozárom. Hodnotiaca komisia sledovala prácu žiaka počas celej prípravy. Nehodnotila len vzhľad, uloženie na tanieri, chuť pokrmu, ale aj využitie surovín, hygienu, techniku a pracovné zručnosti súťažiaceho. Stanislav Stankovič sa umiestnil na druhom mieste a získal striebornú medailu.

Odbor cukrár sa tiež nedal zahanbiť. V súťaži Poézia v gastronómii naša škola súťažila

v dvoch kategóriách juniorov. Žiačka Lenka Čavojová z III.E musela pripraviť tri individuálne dezertné taniere pre jednu osobu, každý tanier mal byť inej chuti. Využila chuť  vanilky, čokolády, karamelu, orieškov, jedlých gaštanov a získala striebornú medailu a Cenu absolútneho víťaza celej súťaže. Žiačka Lilly Urbanová z II. E zasa  musela pripraviť štyri druhy mini dezertov pre 5 osôb rôznej chuti. Získala síce iba diplom za účasť, ale  odišla zo súťaže s mnohými skúsenosťami.  

       Za krásne striebra a Cenu absolútneho víťaza ďakujeme nielen našim šikovným žiakom, ale aj majstrom odbornej výchovy, p. Michalovi Donovalovi za kuchárov a  Bc. Tomášovi Mihalčíkovi za cukrárov. Prajeme im veľa tvorivosti, práce na sebe a chuti naberať skúsenosti  a zručnosti v ďalších súťažiach.

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ NA MALTE 2023

Tento rok opäť 9 žiakov našej školy absolvovalo zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme vycestovali dvakrát, v júni a v auguste. Cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Účastníci stáže:

2.6.2023 – 29.7.2023

Adam Chlup (IV.G) – odbor kuchár

Viliam Ďurica (IV.G) – odbor kuchár

Leo Redlinger (III.H) – odbor hotelová akadémia

Roman Šuchma (III.H) – odbor hotelová akadémia

31.7.2023 – 19.9.2023

Alžbeta Pálková (III.A) – odbor obchodná akadémia

Stela Luptáková (III.A) – odbor manažment regionálneho cestovného ruchu

Kristína Dulovcová (III.H) – odbor hotelová akadémia

Ľudmila Pálenkášová (III.H) – odbor hotelová akadémia

Viktória Oláhová (I.H) – odbor hotelová akadémia

Naši žiaci spolu so sprevádzajúcimi osobami, s pani riaditeľkou PaedDr. Hrnčiarovou a s vyučujúcimi cudzích jazykov Mgr. Mikulovou, Mgr. Bednárikom a Ing. Kocúrovou strávili dva mesiace v malom mestečku Marsascala na juhovýchode ostrova. Prevádzky, v ktorých žiaci vykonávali zahraničnú odbornú prax, boli Sensi Hotel a reštaurácia Sensi Lido. Vyskúšali si tu rôzne pracovné pozície od obsluhy cez kuchyňu, prácu na hotelovej recepcii či prácu chyžnej.

Celý projekt by nebolo možné zrealizovať bez významnej pomoci pána Marka Causona, sprostredkovateľa stáže a pána Malcolma Falzona, majiteľa prevádzok.

Okrem pracovných povinností žiaci trávili svoj voľný čas objavovaním histórie a rozmanitosti stredomorskej kultúry, gastronómie a prírodných krás. Spolu sme navštívili niekoľko zaujímavých miest ako napr.

Valetta, hlavné mesto Malty s prekrásnymi záhradami, úzkymi, strmými uličkami a nepreniknuteľnými hradbami,

Mdina, kedysi hlavné mesto a centrum maltézskych rytierov, dnes mesto s atmosférou duchov, keďže tam žije asi 298 stálych obyvateľov, väčšinou starých ľudí,

Sliema, moderné mesto s množstvom nákupných centier,

Marsaxlock, malá rybárska dedina preslávená svojimi nedeľnými trhmi s čerstvými rybami,

St. Julian, mesto mladých s bohatým nočným životom a množstvom jazykových škôl,

Buggiba, známa turistická destinácia, sídlo maltského Národného akvária,

Riviera beach, turistami vyhľadávaná pláž so zlatožltým pieskom,

Popeye Village, filmová dedinka, ktorá bola postavená ako filmová kulisa pre natáčanie známeho muzikálu o Pepkovi námorníkovi z roku 1980.

Prehistorické chrámy Hagar Qim a Mnajdra, ktoré sú dokonca staršie ako pyramídy či anglický Stonehenge, boli postavené niekedy okolo roku 3600 pred n.l.

V jaskyni Blue Grotto alebo modrej jaskyni sme mali možnosť vidieť 50 odtieňov modrej....

Na ostrov Gozo, ktorý je menším bratom Malty, sme sa presunuli trajektom s prekrásnymi výhľadmi na najmenší ostrov maltského súostrovia, ostrov Comino, ktorý je domovom turistami vyhľadávanej modrej lagúny. Na Goze sme navštívili hlavné mesto Victoria a okúpali sme sa v známej Ramla Bay.

Všetci žiaci úspešne absolvovali odbornú zahraničnú stáž a získali certifikát o účasti v projekte a dokument Europas-mobility.

Odporúčam pozrieť si výborný dokument o celej stáži na Malte od Romana Šuchmu TU https://youtu.be/xd8qJQDsFdA?si=NpgaMyWLG4jU3YAx

 

Mgr. Mikulová

Nemeckí praktikanti po štyroch mesiacoch opäť vo Zvolene

Nemeckí praktikanti z partnerskej školy Staatliches berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz navštívili našu školu a školské prevádzky odborného výcviku v tomto roku už druhýkrát – po zimnom termíne k nám pricestovali aj v teplejšom letnom období.  4 praktikanti spolu so svojimi vyučujúcimi (Petra Richter a Andrea Uhlmann) absolvovali u nás 3-týždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+ v termíne od 3.júna do 23.júna 2023.

Cieľom odbornej stáže žiakov z odborov hotelový pracovník a kuchár bolo zdokonaliť si odborné, ale i jazykové zručnosti, keďže hlavným komunikačným jazykom bola okrem nemčiny najmä angličtina. Nemeckí žiaci sa počas jazykového minikurzu naučili spolu so slovenskými žiakmi a vyučujúcou Katarínou Halmovou základy slovenčiny. Ďalším cieľom bolo spoznať nielen slovenskú gastronómiu, ale i kultúru a zvyky slovenského národa.

Odborná prax nemeckých žiakov zameraná na slovenskú gastronómiu prebiehala najskôr v škole – v odbornej učebni č.77 (cvičnej kuchynke) pripravili pod odborným dohľadom vyučujúcej Amálie Nociarovej spolu s našimi žiakmi chutné 4-chodové slovenské menu (pečené zemiakové košíčky so šmírkasom, detviansky fazuľový strapkáč, grilovanú krkovičku s haluškami s kyslou kapustou, jablkový koláč). Spolu s vyučujúcou Zuzanou Ťavodovou a našimi žiakmi si vyskúšali flambovanie palaciniek a správnu techniku nosenia tanierov. V cukrárskej dielni spolu s MOV p. Tomášom Mihalčíkom a našimi žiakmi vyrábali slávnostné torty, ktoré si vyzdobili podľa vlastnej fantázie. S vyučujúcou Vierou Sebíňovou si vyrobili sladké fotorámiky a spoznali techniku tvorenia karamelových ozdôb. Odborná stáž nemeckých praktikantov pokračovala v školských prevádzkach odborného výcviku – v Divadelnej reštaurácii a v Hoteli Academic, kde ich vyučujúca odborných predmetov Zuzana Ťavodová naučila správne namiešať Cézar šalát pri stole hosťa, vyskúšali si aj dekantáciu červeného vína. Okrem tréningu týchto odborných zručností absolvovali aj samotnú prax v kuchynskej prevádzke a v servise pod vedením MOV p. Vladimíra Staššáka, p. Petra Chvojku a p. Ľuboša Barana. Počas odbornej exkurzie do najstaršej rodinnej pražiarne kávy CaffeOro vo Zvolene sa dozvedeli zaujímavé informácie o technológii praženia kávy.

Spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka (Beátou Mogišovou, Katarínou Halmovou a Miroslavou Weissovou) vo voľnom čase spoznávali nielen Zvolen a jeho okolie, ale i ďalšie mestá a miesta Slovenska (Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu), pozreli si drevený artikulárny kostolík v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zámok na Vígľaši, absolvovali výlety ku geografickému stredu Európy v Kremnických Baniach, na rozhľadňu na Krahuliach, na Ferratu na Skalke, na Donovaly. Venovali sa aj športovým aktivitám – bowlingu, plávaniu, so slovenskými žiakmi si zahrali stolný tenis. Vystúpili na Pustý hrad, aby sa mohli pokochať krásnym výhľadom na mesto Zvolen a zabavili sa na hudobnom festivale vo Zvolenskej Slatine.

Počas slávnostného večera v Hoteli Academic dňa 22.júna 2023 boli nemeckým praktikantom odovzdané Europasy a certifikáty potvrdzujúce získané odborné a jazykové zručnosti.

Pevne dúfame, že sa nemeckým praktikantom u nás páčilo a pobyt na Slovensku ich očaril natoľko, že sa na Slovensko v budúcnosti ešte určite radi vrátia.        

Beáta Mogišová

Krásna Helena

Fakty a mýty o kráse a láske pohľadom dnešných žien.

Majú to krásne ženy v živote ľahšie? Je ženská krása dosiahnuteľná pomocou tvrdej práce, sebadisciplíny a zákrokov? Sú naše telá naozaj naše alebo patria tým, ktorí im dajú „lajk“ a komentár?
Dňa 22.06.2023 sme so žiačkami z I.Z triedy navštívili predstavenie Krásna Helena z repertoáru Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.  Viaceré generácie žien sa prostredníctvom vlastných príbehov snažili zadefinovať svoj postoj ku kráse, k tomu ako ovplyvňuje ich život, vzťahy a osobné naplnenie. Predstavenie, v ktorom sme súčasnými očami nahliadli do osudov Heleny Trójskej, poukazuje na tému ženskej krásy, ktorá je stále aktuálna, veľmi protirečivá a náročná na uchopenie.

Prečo a komu slúži mýtus krásy? A ako to vnímajú ženy? Aj o tom je táto inscenácia so silnou generačnou výpoveďou.

Design by: www.diablodesign.eu