SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Nemeckí praktikanti u nás v škole už po desiaty raz

Nemeckí praktikanti z partnerskej školy Staatliches berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz sa stali neodlučiteľnou súčasťou vyučovania v našej škole a školských prevádzkach odborného výcviku. V tomto roku sme oslávili malé jubileum - 6 praktikanti spolu so svojimi vyučujúcimi (Jörg Missale, Maria Berg a Andrea Uhlmann) absolvovali u nás 3-týždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+ už po desiaty raz, konkrétne v termíne od 13.januára do 2.februára 2024.

Cieľom odbornej stáže nemeckých žiakov z odborov hotelový pracovník a kuchár bolo rozvíjať odborné a jazykové zručnosti. Hlavným komunikačným jazykom bola okrem nemčiny najmä angličtina. Nemeckí praktikanti sa počas úvodného jazykového minikurzu naučili spolu so slovenskými žiakmi a vyučujúcou Katarínou Halmovou aj základy slovenčiny. Ďalším z cieľov stáže bolo spoznať slovenskú gastronómiu, ako aj krajinovedu, kultúru a tradície slovenského národa.

Odborná prax nemeckých žiakov zameraná na slovenskú gastronómiu prebiehala počas prvých dní najmä v škole – v odbornej učebni č.79 si spolu s vyučujúcou Zuzanou Ťavodovou a našimi žiakmi vyskúšali flambovanie palaciniek, prípravu rôznych typov kávy a správnu techniku nosenia tanierov. V cvičnej kuchynke pripravili pod dohľadom vyučujúcej Amálie Nociarovej spolu s našimi žiakmi triedy II.H chutné 4-chodové slovenské menu (bryndzový koláč s jarnou cibuľkou, zlatý slepačí vývar, grilovanú krkovičku s haluškami s kyslou kapustou, šišky s jahodovou penou). V cukrárskej dielni spolu s MOV Tomášom Mihalčíkom a našimi žiakmi vyrábali košíčky z lineckého cesta, ktoré si vyzdobili podľa vlastnej fantázie. S vyučujúcou Vierou Sebíňovou si ozdobami z cukrárskej hmoty dekorovali sladké tanieriky a spoznali techniku výroby karamelových ozdôb. Odborná stáž nemeckých praktikantov pokračovala v školských prevádzkach odborného výcviku – v Divadelnej reštaurácii a v Hoteli Academic, kde ich vyučujúca odborných predmetov Zuzana Ťavodová naučila správne namiešať Cézar šalát pri stole hosťa, vyskúšali si dekantáciu červeného vína a filetovanie pstruha. Okrem tréningu odborných zručností absolvovali aj prax v kuchynskej prevádzke a v servise Hotela Academic a Divadelnej reštaurácie pod vedením MOV Márie Kaľamárovej, Vladimíra Staššáka, Ľuboša Barana a Evy Wahlandtovej. Počas odbornej exkurzie do najstaršej rodinnej pražiarne kávy Caffe Oro vo Zvolene sa dozvedeli zaujímavé informácie o technológii praženia kávy. Absolvovali aj exkurziu do prvého zvolenského pivovaru Vŕšky a ochutnali rôzne druhy piva vareného tradičným spôsobom s dodržaním pôvodnej tajnej receptúry.

Spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka (Beátou Mogišovou, Katarínou Halmovou, Vladislavom Bednárikom a Miroslavou Weissovou) vo voľnom čase spoznávali nielen Zvolen a jeho okolie, ale i ďalšie mestá a miesta Slovenska (Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu), pozreli si drevený artikulárny kostolík v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zámok na Vígľaši, absolvovali výlety na rozhľadňu na Krahuliach a do lyžiarskeho strediska na Táľoch, spolu so skúseným horským vodcom Markom Weissom sa vybrali na túru z Hrebienka v zasnežených Vysokých Tatrách. Venovali sa aj športovým aktivitám – bowlingu a lasergame, naživo si pozreli  hokejový zápas medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, zabavili sa na diskotéke v Ministry of Fun v Banskej Bystrici

Počas slávnostného večera v Divadelnej reštaurácii dňa 1.februára 2024 boli nemeckým praktikantom odovzdané Europasy a certifikáty potvrdzujúce získané odborné a jazykové zručnosti.

Pevne dúfame, že sa nemeckým praktikantom u nás páčilo, odniesli si od nás veľa cenných skúseností a zaujímavých zážitkov. Veríme, že pobyt vo Zvolene ich očaril natoľko, že sa na Slovensko v budúcnosti ešte určite radi vrátia.

Dvojnásobný úspech v semifinálovom kole súťaže

Skills Slovakia Gastro Junior Metro CUP

Od 22. septembra 2023, kedy sa naši zruční kuchári a cukrári umiestnili v striebornom pásme na VII. ročníku súťaže Banskobystrický GASTRO CUP 2023 v priestoroch Hotela Národný dom v Banskej Bystrici, ubehlo už veľa týždňov. Avšak žiaci a majstri odborného výcviku oboch odborov po tomto úspechu neprestali hľadať inšpirácie, zdokonaľovať svoje zručnosti a pracovať na sebe, naopak, zhostili sa svojej úlohy reprezentovať našu školu na semifinálovom kole v Piešťanoch veľmi zodpovedne.

Výsledkom ich niekoľko týždňových príprav je opätovný úspech.

Okresné kolo ONJ


Dňa 18.1.2024 sa konalo v CVČ DOMINO okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci:
Marko Tokár z I.A v kategórii 2A
Milan Macko z V.H v kategórii 2B
Sophia Marková z III.A v kategórii 2D.


Každý súťažiaci sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Okresné kolo OAJ


Dňa 17.1.2024 a konalo v CVČ DOMINO okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.
Našu školu reprezentovala žiačka Alžbeta Pálková zo 4.A triedy v kategórii 2 D. Umiestnila sa na 4. mieste s veľmi tesným bodovým ziskom od prvých troch miest.
Žiačka veľmi pekne reprezentovala našu školu , výkony súťažiacich boli mimoriadne vyrovnané a vo výslednom poradí rozhodovali iba nepatrné bodové rozdiely.

Národná súťaž z ekonómie a financií pre stredné školy

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k rozvoju  schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže  Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES, Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania INEV.

Cieľom Ekonomickej olympiády je podporovať ekonomické vzdelávanie  a vzbudiť záujem o ekonomické témy u mladých ľudí. Vyhľadáva medzi  stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov s cieľom podporiť ich v ďalšom rozvoji.

Celonárodná ekonomická súťaž môže prepojiť najúspešnejších stredoškolákov s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov  inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste.

V decembri 2024 sa zapojila naša škola do 7. ročníka Ekonomickej olympiády. V rámci Slovenska súťažilo 2 185 žiakov s priemernou úspešnosťou 47%. Z našich 37 súťažiacich žiakov dosiahlo túto hranicu  50%. Alžbeta Pálková zo IV. A – obchodná akadémia postúpila do krajského kola. Gratulujeme. Vo februári 2024 jej budeme držať palce.

SOŠ hotelových služieb a obchodu

realizuje projektový zámer

„zaPARKuj na Podborke“

 

Naša stredná škola je dominantou sídliska Podborová. Okolie školy s množstvom zelene v minulosti slúžilo pre potreby školy, ako aj na regeneráciu pre obyvateľov miestneho sídliska. V posledných rokoch sa do revitalizácie zelene neinvestovalo kvôli ťahajúcim sa reštitučným konaniam. Ale stav nášho okolia nás trápil -  zakopaný stavebný odpad, zaplienenie náletovými burinami, staré stromy.

Preto sme sa rozhodli vypracovať projekt s názvom „zaPARKuj na Podborke“. Chceme postupne  obnoviť rastlinnú rôznorodosť, vytvoriť vhodné podmienky pre opeľovačov – výsadbou aj výrobou hmyzieho hotela. Rovnako chceme podporiť zachytávanie vody v krajine a znížiť tak dopady globálneho otepľovania. A tretím dôvodom pre realizáciu projektu  sú mladí ľudia na Podborke – bolo by super podporiť našu školskú komunitu, posilniť vzťah a zodpovednosť žiakov k svojmu okoliu.

Aj keď je zima, my postupne začíname. Odštartovali sme prvú fázu. V mesiaci november prebehli vo vybraných triedach prednášky a tvorivé aktivity ako teoretický základ k téme globálneho otepľovania pod taktovkou Ing. Paulíkovej z organizácie World Wide  Fund for Nature. Žiaci sa naučili, aké faktory globálne otepľovanie spôsobuje, aké sú následky na ekosystémy, na biodiverzitu,  ale aj na ľudskú spoločnosť. Následne sami navrhovali adaptačné opatrenia  na zmiernenie dosahov klimatických zmien v lokalite našej školy.

No a po činnostiach v teple a pohodlí našej školy nás na jar čakajú aktivity von. Už sa aj tešíme na trošku fyzickej práce, či už pri úprave terénu, výsadbe nových rastlín, alebo pri zhotovovaní hmyzieho hotela a vtáčích búdok. Pevne veríme, že sa nám podarí vytvoriť príjemné prostredie, kde po vyučovaní zaPARKujú nielen naši žiaci, ale aj obyvatelia sídliska

 

Projektový zámer  je realizovaný s finančnou podporou

Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu

Finančné vzdelávanie

My tretiaci z odboru obchodná akadémia a manažment cestovného ruchu sme sa dnes zúčastnili neformálneho vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ v pobočke Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici.

Vzdelávanie upevnilo naše vedomosti a posilnilo našu finančnú gramotnosť. A čo také zaujímavé sme sa naučili? Orientovať sa v pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda, v základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia, vyskúšali sme si rolu svojho preferovaného povolania, pripravovali sme rodinný rozpočet a realizovali finančné rozhodnutia na základe svojho príjmu v kategóriách bývanie, strava, či doprava. Pracovali sme v skupinách a všetky aktivity boli prepojené s bežným životom.

Takže aké bolo naše dopoludnie? Veselé, uvoľnené, zážitkové, praktické, náučné... Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, tentoraz na tému Finančné plánovanie.

Design by: www.diablodesign.eu