SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Výsledky po 2. kole prijímacích skúšok

 

Obchodná verejná súťaž

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen (ďalej len vyhlasovateľ)

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na prenechanie nevyužívaného majetku do nájmu.

Poznáme víťazov súťaže Matematický klokan 2024

Naša škola sa každoročne zapája do najväčšej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Aj tento rok si v nej zmeralo silu svojej logiky 25 našich žiakov so zvyškom Slovenska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Pätnásti žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii Kadet a desiati žiaci 3. a 4. ročníka v kategórii Junior. A výsledok najmä jedného žiaka nás veľmi milo prekvapil.

Víťazom kategórie Kadet sa na našej škole stal Timotej Vondrák z I.A, ktorý bol lepší ako 98% žiakov zapojených do tejto kategórie medzi SOŠ na Slovensku. S vynikajúcimi výsledkom sa na 2. mieste umiestnil Daniel Škamla z II.A, tretie miesto spoločne obsadili Ján Barbuš z I.A a Erika Pavlechová z I.H.

V kategórii Junior získal prvenstvo Roman Šuchma zo IV.H, za ním nasledovali na 2. mieste Sofiia Riabtseva z III.A a Iveta Chovancová z IV.Z na 3. mieste.

Naším úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že o rok budú mať opäť chuť súťažiť. Ich snahu ocenila aj pani zástupkyňa Alena Murínová a koordinátorka súťaže pani učiteľka Popiková.

FourFest 2024 – KRÁSA V ZNAMENÍ TIKI

 

Havaj, tanečnice, tropické drinky, farebné oblečenie plné vzorov, kvety vo vlasoch a hlavne neskutočná pohoda. To je kultúra TIKI – populárny fenomén, ktorý prenikol do sveta gastronómie aj módy.

TIKI kultúra sa stala ústrednou témou 15.ročníka  medzinárodného festivalu krajín V4  FourFest 2024, ktorá sa konala 6.júna 2024 pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera s podporou SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote.

Do tejto tradičnej súťaže sa zapojilo 150 súťažiacich z 29 škôl. Nechýbali ani naši kaderníci a kozmetičky. Veľmi nás teší, že aj im sa darilo úspešne reprezentovať seba, svoje učebné odbory a školu. Doplnili tak úspechy našich gastro odborov na FourFeste.

Linda Medveďová z III.E triedy, odbor kaderník, vytvorila na svojej modelke nádherný a štýlový účes s doplnkami z kvetov. Odborná porota ohodnotila jej výkon 1. miestom - zlatou medailou. Účes z dlhých vlasov bol precízny, originálny a dokonale zapadol do témy TIKI.

Dominik Muco  (III.E) reprezentoval školu v kategórii Pánsky strih. Chopil sa nožníc a pod jeho rukami vznikol ľahký pánsky letný účes vhodný na havajskú párty. Aj on skončil zlatý – umiestnil sa na krásnom 1. mieste.

Trojicu zlatých úspechov doplnila Viktória Vicianová zo IV.A triedy, ktorá reprezentovala odbor kozmetik. Jej modelka Silvia sa zmenila na neprehliadnuteľnú femme fatale – dokonale zladenú s prvkami TIKI a pripravenú na tanec v rytmoch hapa-haole.  

Skúsenosti a zážitky  z medzinárodnej súťaže FourFest 2024 v  Rimavskej Sobote sú  pre nás radostné, inšpiratívne  aj motivačné. Žiaci mali možnosť reprezentovať školu, aj sa stretnúť s odborníkmi – vizážistami a kaderníkmi z profesionálneho sveta.

Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. Rovnako naše ĎAKUJEM patrí aj majstrom odborného výcviku z Kaderníckeho salónu ŠARM a Kozmetického salónu ŠARM, ktorí žiakov pripravovali, povzbudzovali a sprevádzali na súťaži.

Farby a vône Oceánie v Rimavskej Sobote

Dátum 06.06.2024 si naša škola zapíše medzi významné dni v rámci odborného vzdelávania a prípravy našich žiakov.

Stredná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote totiž zorganizovala už 15. ročník festivalu odborných zručností FourFest. Ide o úspešné a obľúbené medzinárodné majstrovstvá BBSK odborných zručností žiakov stredných odborných škôl. Podľa slov organizátora, záujem o účasť na súťaži každým rokom rastie. Dôkazom čoho je tohtoročná účasť 29-tich odborných škôl a 150-tich žiakov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Čiech.

Tento rok sa súťažiaci preniesli na ďaleké ostrovy v Tichom oceáne  a vo všetkých súťažných kategóriách prepojili svoje odborné zručnosti s TIKI kultúrou inšpirovanou polynézskymi, melanézskymi a mikronézskymi kultúrami a oceánskym umením. TIKI kultúra zasahuje takmer do každého odvetia, avšak azda najviac ju milovníci dobrého jedla vnímajú v gastronómii a v barovom svete. Provokatívne farby, omamné vône a exotické ovocie sú neoddeliteľnou súčasťou pozostatku aj samotných pôvodných obyvateľov úžasného Havajského ostrova.

Gaudeamus igitur zaznel dvakrát

Uteká mladosť ako smädná rieka,

prichádza nový prúd a nový deň.

Priatelia moji, zajtra odídem,

Rozídeme sa družno, každý niekam.    (P. Koyš)

           

Čas nezastavíme, hocijako by sme sa snažili.

Keď stoja pred nami naši maturanti, vždy si uvedomíme, ako rýchlo prebehli minúty, hodiny, dni či mesiace v tej-ktorej triede. Stoja pred nami mladí ľudia, s ktorými sme prežili ich študentské časy a ktorých vysielame do sveta dospelých, do nového života.

Vyprevádzali sme ich dvakrát. Prvýkrát nám pri slávnostnej rozlúčke v telocvični študentskou hymnou sľúbili, že na maturitnej skúške nesklamú, ukážu všetko, čo sa naučili a získali. Druhýkrát sme im my Gaudeamom na Zvolenskom zámku potvrdili, že sú dobre pripravení na novú cestu života. Svedčili o tom maturitné vysvedčenia, ktoré si hrdo odnášali z Rytierskej siene Zvolenského zámku.           

            Vypadli slzy. Triasli sa hlasy. Nechýbali vrúcne objatia  či podávanie rúk. To k rozlúčke patrí. Vzájomne sme si ďakovali, sľubovali, že to nie je lúčenie navždy. Vrátia sa. Prídu sa pochváliť, ako sa im darí.

            Ich nové ďalšie dni budú patriť iba im. My im prajeme veľa úspechov, porozumenia, lásky, pokoja a, samozrejme, zdravia.    

                                   

Dovidenie  IV.A, IV.G, V.H a II.P.                    

Vaši učitelia

Uctili sme si našu krásnu slovenčinu

Jazyková kultúra je obrazom každého človeka i národa. Úctu a  lásku k nášmu krásnemu jazyku by sme mali pociťovať dennodenne, nielen preto, že jazyk je jedným zo znakov každého národa. V tomto duchu sa v našej škole niesol 10. máj 2024.

Milovníci slovenčiny sa stretli na 8. ročníku Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z pôvodne nahlásených 32 súťažiacich sa súťaže zúčastnilo 17 žiakov.  Súťažilo sa v troch kategóriách, ako každý rok, aby sily boli vyrovnané. V príjemnej a pokojnej atmosfére súťažiaci ukázali najprv svoje teoretické vedomosti z jazyka a literatúry, potom zasa jazykové a komunikačné zručnosti pri ústnom prejave, keď sa vyjadrovali k vylosovanej téme.     

S výsledkami súťaže boli všetci spokojní. S úsmevom  na tvári a s dobrým pocitom si každý účastník odniesol vecnú cenu.

Na prvých troch (v učebných odboroch na prvých dvoch) miestach sa umiestnili nasledujúci žiaci.

Študijné odbory (1.a 2. ročník):

1.      miesto – Natália Šagátová (I.H)

2.      miesto – Lucia Páterová (I.A)

3.      miesto – Anna Mária Feriancová (I.H)

 

Študijné odbory (3.a 4. ročník):

1.      miesto – Ľudmila Pálenkášová (IV.H)

2.      miesto – Daniela Fáberová (III.A)

3.      miesto – Júlia Tuhárska (III.A)

 

Učebné odbory:

1. miesto – Alžbeta Vandáková  (II.E)

2. miesto  - Katarína Oláhová (II.E)

 

V rámci Olympiády zo SJL sa do Kvízu o slovenskom jazyku zapojilo cez Edupage  73 žiakov,  najviac ich bolo zapojených z tried I.A a I.H. Dvanásti žiaci získali v kvíze 100%, šiesti z nich boli odmenení, a to: Nina Šimková (II.G), Martin Hronec (I.E), Erika Pavlechová (I.H), Nikola Kútiková (III.A), Ján Barbuš (I.A),  Lilly Urbanová (II.E)

 

Ďakujeme všetkým za príjemné strávené chvíle s našou slovenčinou. 

Všetci prítomní sme si sľúbili, že o rok sa stretneme znova a, samozrejme, prizveme nové posily, ďalších milovníkov slovenčiny, z prvých či vyšších ročníkov

Slovenčinári

Design by: www.diablodesign.eu