SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2019

Dňa 13.06.2019  Banskobystrický samosprávny kraj a Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota organizovali už 12. ročník súťaže pod názvom FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2019.  Bola to súťaž zameraná na odborné zručnosti žiakov  stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Naša  škola sa do súťaže prihlásila v odbore kuchár a v odbore čašník, servírka zameranom na prípravu kávy - barista.

V odbore kuchár  školu reprezentovala žiačka II.G triedy Veronika Valenčaťová. Jej úlohou bolo v časovom limite  45 minút pripraviť moderné jedlo pre dve osoby, kde základnou povinnou surovinou bola teľacia sviečkovica. Hodnotiaca komisia bola zložená z odborníkov z  praxe. Kritériá hodnotenia boli prísne, veď predsa kvalita tepelnej  úpravy je základom spokojnosti hosťa. Predmetom záujmu hodnotiacej komisie bolo využitie moderných  pracovných postupov a kulinárskych úprav. 

Menovaná žiačka si pod prísnym dohľadom certifikovaných komisárov počínala veľmi dobre. Spomedzi 14 súťažiacich sa umiestnila na prvom mieste a stala sa absolútnou víťazkou.

V odbore čašník, servírka  školu reprezentovala žiačka IV.K  triedy Kristína Majerníková. Jej úlohou bolo v časovom limite 5 minút pripraviť pracovisko, stôl pre porotcov na prezentáciu. V priebehu ďalších 10 minút mala pripraviť a predložiť komisárom 2 espressa, 2 cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje, kde povinnou ingredienciou bolo espresso.

Kritéria boli prísne, avšak aj napriek tomu  si žiačka odnášala zo súťaže cenu za najlepšie espresso.

Žiačkam blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na súťaži. Ďakujeme aj majstrom odborného výcviku a vyučujúcim za prípravu žiačok.