SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

BEST IN ENGLISH 2018

Aj tento rok sa vybraní žiaci školy zapojili do medzinárodnej online súťaže s názvom Best in English pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií, ktorú organizuje Institute for Competencies Development Czech Republic.

Tridsaťdva zúčastnených žiakov  rôznych študijných odborov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu si dňa 30. novembra 2018 preverilo svoje jazykové zručnosti riešením rôznorodých testových úloh. Test bol  zostavený  na  úrovni  B1 - C1  podľa  európskeho  referenčného  rámca  a  jeho súčasťou boli gramatika, počúvanie s porozumením a orientácia v texte. Test trval 60 minút a po jeho odoslaní sa žiak ihneď dozvedel svoj dosiahnutý výsledok.

Cieľom testovania je motivovať žiakov k štúdiu anglického jazyka a v tom  najlepšom prípade vyhrať veľmi atraktívnu cenu v podobe štipendijného jazykového pobytu v anglicky hovoriacej krajine.

Celkové výsledky súťaže v rámci kraja, Slovenska, ale aj v rámci Európy sa spracovávajú a budú dostupné do 2 týždňov od dátumu konania testu.

My sme sa však rozhodli zostaviť si poradie v rámci našej školy a oceniť tak vedomosti prvých desiatich najlepších riešiteľov.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a želáme im pevnú vôľu a silnú motiváciu pracovať na sebe i naďalej.

SCHOOL TOP TEN ENGLISH LEARNERS

Miesto

Krstné meno, priezvisko

Body

(max. 120)

Čas

(min./sek.)

Trieda

1.

Barbora Leštachová

91

52.18

V.K

2.

Jakub Vrba

88

50.39

V.H

3.

Timea Ivancová

84

57.20

IV.A

4.

Jasmína Murgašová

82.5

53.26

I.Z

5.

Viktória Jančíková

79

54.04

III.A

6.

Samuel Hanuska

78

52.25

II.G

7.

Barbora Kramplová

74,5

50.09

V.H

8.

Bianka Hatvangerová

74

54.00

I.H

9.

Barbora Banárová

71

58.17

II.A

10.

Petronela Luptáková

67

58.38

II.A