SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

15. máj 2019 – deň zbierok

„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“ Marcus Tullius Cicero

 

15. mája 2019 sa naše študentky a naši študenti zapojili do dvoch benefičných zbierok, ktorými sme pomáhali postihnutým sklerózou multiplex a mimovládnej organizácii Úsmev ako dar, ktorá pomáha rodinám v núdzi.

Naši študenti sa vydali do ulíc 15. mája 2019. V tento deň sa konala verejná zbierka Deň slnečníc. Jej motto: „Sme tu na to, aby sme si pomáhali.“ Táto zbierka sa každoročne koná v máji pri príležitosti Svetového dňa SM. Symbolom SM je slnečnica, ktorú v uliciach Zvolena rozdávali študenti I. A triedy. Stali sa tak jej jednou časťou – listami, pretože ony symbolizujú pomocné ruky, ktoré podávajú zdraví ľudia, a tak pomáhajú ľuďom s týmto ochorením. Je dôležité, aby sa študenti aj takýmto spôsobom učili spolupatričnosti s chorými ľuďmi. Naši študenti vyzbierali v uliciach Zvolena 309 €, najviac vyzbierala trojica dievčat Dominika Alexandra Krajliková, Natália Fabová a Viktória Bendíková. Dievčatá nazbierali 95 €.

V tento deň do ulíc Zvolena vyrazili aj naše dobrovoľníčky z III. Z a II. A, ktoré sa zapojili do zbierky Deň úsmevu, ktorej mottom bolo: „Meňme spoločne životy detí v rodinách v núdzi.“ Pretože bezpečný domov je základným predpokladom, aby mohlo dieťa šťastne vyrastať a rozvíjať sa. V mnohých rodinách, ktoré sa ocitajú v sociálnej núdzi, však vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu a práve výťažok z tejto zbierky bude použitý najmä na podporu rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

Dúfame, že aj my sme v rámci týchto zbierok darovali nádej, a tým, že sme sa zapojili do zbierok, sme prispeli k zlepšeniu situácie chorých na sklerózu multiplex a deťom, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú v sociálnej núdzi.