SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Zatvorili sa brány za ďalšími absolventmi

„ Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal rád, prečo človeku stačiť musí len a len spomínať ?“

V tomto duchu sa niesol 31. máj 2019, kedy sa naposledy zatvorili  brány školy za ďalšími absolventmi, ktorí zmaturovali v tomto školskom roku.

Vyvrcholením úspešných  maturitných skúšok bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Rytierskej sieni Zvolenského zámku. Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti pani riaditeľky PaedDr. Heleny Hrnčiarovej. Medzi hosťami boli pani predsedníčka celoškolskej maturitnej komisie Mgr. Vlasta Halušková,  predseda ZRŠ Ing. Ján Plesník, pani zástupkyne Mgr. Beáta Mogišová a Mgr. Alena Murínová, triedne učiteľky končiacich ročníkov.

Slávnostnú atmosféru upevnil program, ktorý si pre absolventov pripravili mladší spolužiaci. Verše básne od Júliusa Lenku Mojim žiakom boli dojímavé, ale pravdivé. Jeho veršami sa prihovorila Miška Papová. Rytierskou sieňou sa niesli krásne tóny piesní Živá voda a Žena, ktoré zaspievala Viktória Vaňová  za sprievodu p. vychovávateľa Matejkina. Potom sa ujala slova Janka Mesiariková, ktorá slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení moderovala. Absolventom sa prihovorila pani riaditeľka. Po jej príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním najlepších študentiek a študentov, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach alebo počas celého štúdia dosahovali výborný prospech a mali vzornú dochádzku.

V tomto školskom roku sa na cestu životom vydalo 99 absolventov v odboroch – hotelová akadémia, obchodná akadémia, kozmetik, čašník – servírka, kuchár, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie. Absolventi naposledy poďakovali svojim pedagógom a rodičom, ktorí sa tiež zúčastnili slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení. Posledný stisk ruky,  posledné objatia a nejedna slza, ktorá sa skotúľala po líci, znamenali, že je to pravda a my sa lúčime s ďalšími absolventmi.

Nám ostáva len dúfať, že naši absolventi nezabudnú na svoju alma mater a nájdu si čas, aby sa prišli svojim triednym, ale aj pedagógom pochváliť so svojimi pracovnými úspechmi.

>>> FOTOGALÉRIA <<<