SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

OCENENIE pre MOZAIKU

Už viac ako 20 rokov organizuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska súťaž tematických čísel školských časopisov, ktoré sú zamerané na spotrebiteľskú výchovu.  Tento rok sa všetky časopisy sústredili na najhorúcejšiu tému dnešnej doby, ktorou je NADMERNÁ SPOTREBA a jej dopad na našu planétu.

Do súťaže sa zapojilo 61 časopisov z celého Slovenska. Vyhodnotenie sa konalo 30. a 31.mája 2019 v Červenom Kláštore, kde odborná porota pozvala redakčné rady 14 najlepších časopisov – 4 zo základných škôl a 10 stredoškolských. Dvanásť z nich bolo ocenených hlavnými cenami.

Aj trojčlenný tím autoriek špeciálneho čísla MOZAIKY- Martina Lapínová, Gabriela Kučerová a Simona Murinčeková, patril medzi pozvané kolektívy. Simonu Murinčekovú na odovzdávaní cien zastupovala kolegyňa z redakčnej rady Martina Zaušková. Žiačky prezentovali časopis a prebrali hlavnú cenu z rúk Mgr. Ivany Šipošovej, jednej z členiek odbornej komisie.  Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila aj MgrKatarína Zalaiová, hlavný štátny radca odboru ochrany spotrebiteľov Ministerstva hospodárstva SR, ktorá odovzdala trom časopisom cenu Ministerstva hospodárstva. Medzi ocenené časopisy patrili DÚHA (Nitra), ŠUM (Stará Ľubovňa) a  aj naša MOZAIKA.

Dva krásne dni na severovýchode Slovenska (spojené s prehliadkou Hradu Ľubovňa, skanzenu či návštevy čokoládovne)  sa tak pre náš školský časopis skončili veľkým úspechom. MOZAIKA si odniesla z Červeného Kláštora veľa krásnych zážitkov, hlavnú cenu a okrem nej aj cenu Ministerstva hospodárstva SR.

„Z roka na rok sú všetky časopisy krajšie po grafickej stránke a kvalitnejšie po tej  obsahovej. A mňa teší aj to, že tento rok sa ich prihlásilo do súťaže tak veľa.“ Takto zhodnotila 22. ročník celoslovenskej súťaže Spotreba pre život  Božena Stašenková, koordinátorka súťaže a predsedníčka Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska.  Poďakovala žiakom aj pedagógom a vyjadrila nádej, že aj v ďalšom ročníku sa do súťaže zapoja kreatívni a šikovní mladí ľudia tak, ako to bolo aj tento rok.