SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Skills Slovakia - Gastro Junior BIDFOOD CUP

Dňa 26.01.2018  v priestoroch Incheby v Bratislave prebiehal 7. ročník súťaže  Skills Slovakia - Gastro Junior BIDFOOD CUP 2017/2018. Finále celoštátnej súťaže žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár organizovali Klub mladých kuchárov a čašníkov a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom  bolo zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické a odborno–praktické zručnosti žiakov.

Celoslovenského finálového kola sa zúčastnilo šesť žiakov, ktorí postúpili zo semifinálového kola konaného dňa 28.11.2017 v Nových Zámkoch.  Úlohou postupujúcich súťažiacich bola príprava štyroch porcií moderného teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 180 minút.  

V prvej polhodine museli z MYSTERY BOXU vybrať suroviny, zostaviť receptúru a napísať  správny technologický postup celého jedla.  Po uplynutí stanoveného času prechádzali k príprave  navrhnutého jedla, na ktorú mali časový limit 2,5 hodiny. Pri príprave moderného slovenského jedla museli žiaci využívať moderné pracovné postupy, kulinárske úpravy, ktoré mali zaujať hodnotiacich komisárov. Víťaz tejto dôležitej juniorskej gastronomickej  súťaže sa zúčastní medzinárodnej súťaže juniorov v Budapešti.

Súťaž bola na vysokej odbornej úrovni. Postupujúci žiaci pripravili naozaj moderné slovenské jedlá, za ktoré by sa nemusel hanbiť žiaden učiteľ či prestížny gastronóm. Do finálového kola  z našej školy postúpil žiak IV.H triedy Denis Štefánek.  Pripravil moderné slovenské jedlo, ktoré bolo hodnotiacou komisiou ohodnotené druhým miestom. Žiakovi Denisovi gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. M. Kaľamárová

Danubius Gastro Cup 2018

Pod záštitou pánov Miroslava Kubeca, WACS Continental Director Central Europe, a Vojta Artza, prezident SZKC,  sa v priestoroch Incheby v Bratislave konal 10. ročník Danubius Gastro Cup 2018 – súťaže vo varení na živo.

Vo štvrtok 25. januára 2018 mladí kuchári v kategórii kuchár junior prezentovali svoje praktické a teoretické kuchárske vedomosti i zručnosti. Súťažné dvojice mali pripraviť dve porcie trojchodového menu. Súťažné menu malo pozostávať z predjedla, hlavného chodu a múčnika. Súťažiaci mali na prípravu jedla 45 minút a hlavnými surovinami boli kura v celku, hliva ustricová na predjedlo a mascarpone na múčnik.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali žiaci z odboru hotelová akadémia, a to Bernadeta Labudová z triedy III.H a Samuel Poduška z triedy III.K. Ako náhradníčka sa pripravovala Alžbeta Dolinská z II. K. Všetci traja sa na súťaž pripravovali veľmi zodpovedne. Musíme vyzdvihnúť ich záujem o súťaž i celkový prístup k nej. Spomedzi 15 súťažiacich dvojíc sa umiestnili v striebornom pásme na prvom mieste. Žiakom za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa nápadov na ďalšie súťaže.

 

Mgr. Mária Kaľamárová

Naši baristi  a barmani na Danubius Gastro

V dňoch 26. až 28. januára 2018 sa v rámci  výstavy Danubius Gastro uskutočnila súťaž baristov - Slovak barista cup junior a súťaž barmanov  Master cup 77 2018. Naša škola vyslala do týchto súťaží aj našich žiakov.

 V kategórii Slovak barista cup junior nás reprezentovali Martina Rapcová a Rastislav Pertzian z triedy IV.H. Súťažiaci baristickej súťaže mali v priebehu 10 minút pripraviť pre  dvojčlennú chuťovú porotu 2 cappuccina, 2 espressa a 2 rovnaké miešané nápoje podľa vlastného výberu. Povinná ingrediencia pri príprave voľného nápoja bola káva a sirup Monin, zvyšok už bol na fantázii a kreativite súťažiacich. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Komisia hodnotila aj nastavenie profesionálneho kávového mlynčeka. Výsledkom nastavenia mala byť správna hrúbka mletia na prípravu espressa v čo najkratšom časovom limite. Súťaže sa zúčastnilo 33 baristov z rôznych odborných škôl z celého Slovenska. Martina a Rastislav  v konkurencii skúsených baristov z viacerých hotelových akadémií  skončili na 15. až 25. mieste.  

 V súťažnej kategórii barmanov  Master cup 77 2018 nás zastupovali Gabriel Nevlazla z triedy II.K a Nikola Chrienová zo triedy IV.H. Súťažiaci mali v priebehu 4 minút pripraviť pre  dvojčlennú porotu 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Povinná ingrediencia pri príprave voľného nápoja bola vodka Master 77, zvyšok už bol opäť na fantázii a kreativite súťažiacich. Súťažilo 16 súťažiacich z rôznych odborných škôl z celého Slovenska. Nikola a Gabriel súťažili prvýkrát, ale v konkurencii skúsených barmanov z viacerých hotelových akadémií  si počínali  dobre, Gabriel získal 7. miesto a Nikola 10. miesto.  

Menovaní žiaci získali motiváciu na sebe pracovať a zdokonaľovať, aby nás  reprezentovali na ďalších súťažiach.  

Jozef Weis

Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl

Dňa 17.01.2018 bola naša škola poverená Okresným úradom odboru školstva organizačným zabezpečením 28. ročníka okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl okresu Zvolen.
Olympiády sa zúčastnilo spolu 11 žiakov z nasledovných stredných škôl: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Technická akadémia, Súkromná stredná umelecká škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Súkromná stredná odborná škola podnikania a Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu.
Odborná porota bola zložená z vyučujúcich anglického jazyka nielen z našej školy, ale aj z iných stredných škôl vo Zvolene, čím bola zabezpečená objektivita hodnotenia súťažiacich.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách a na prvých miestach sa umiestnili nasledovní žiaci:

Kategória 2A
1. miesto Tereza Uhaľová (Gymnázium Ľudovíta Štúra)

Kategória 2B
1. miesto Barbora Leštachová (SOŠ hotelových služieb a obchodu)

Kategória 2C2
1. miesto Michal Cimerman (Gymnázium Ľudovíta Štúra)

Kategória 2D
1. miesto Adam Mikuláši (SOŠ hotelových služieb a obchodu)

Menovaní žiaci postupujú do Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2018 na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica.

Postupujúcim žiakom držíme palce a všetkým súťažiacim Okresného kola ďakujeme za aktívnu účasť a preukázanie výborných jazykových zručností. Taktiež poďakovanie patrí členom odbornej poroty za objektívne posudzovanie výkonov súťažiacich a v neposlednom rade ďakujeme členom PK cudzích jazykov, ktorí Olympiádu pripravili.

Erasmus+ vzdelávanie v zariadení Besen66

Od 17.10.2017 do 17.12.2017 sa v rámci programu Erasmus+ uskutočnila zahraničná odborná stáž 2
študentiek našej školy v Štuttgarte, kde vykonávali svoju odbornú prípravu a vzdelávanie v zariadení
Besen66.

Aj na internáte sa vieme zabávať

Berlín. Diplomacia v praxi

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne usporiadal 10. januára 2018 v priestoroch zastupiteľského úradu slávnostnú recepciu pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Do reprezentačných priestorov ambasády prišlo približne 500 hostí, vrátane poslancov Bundestagu, predstaviteľov nemeckého ministerstva zahraničných vecí, iných ministerstiev a niekoľko desiatok veľvyslancov. Čestným hosťom recepcie bol minister zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Sigmar Gabriel.

Po ukončení recepcie veľvyslanec SR v Nemecku Peter Lizák poďakoval našim žiakom z odboru hotelová akadémia, ktorí už po piatykrát zabezpečovali bezproblémový priebeh obsluhy všetkých pozvaných hostí, a vyzdvihol ich šikovnosť, odbornosť a jazykové zručnosti. Veľkým prínosom pre samotných žiakov bolo získanie skúseností z oblasti diplomatického protokolu. Pravidlá spoločenského styku, ktoré poznali v teoretickej rovine, si overili v praxi.

PaedDr. Helena Hrnčiarová

Stretnutie zástupcov krajín o systéme duálneho vzdelávania v Taliansku

V dňoch 15. až 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na fungovanie systému duálneho vzdelávania na pôde talianskej partnerskej školy. Zástupcovia jednotlivých krajín Nemecka (pán Kai Vöcking, pán Holger Bohnsack, pán Martin Frühauf, pán Jens Lange), Slovenska (Mgr. Alžbeta Staníková, PaedDr. Helena Hrnčiarová, Ing. Zuzana Ťavodová ) a Talianska (pani Sara Tettamanti, pani Savina Principi a pán Fabio Veneri) prezentovali systém duálneho vzdelávania fungujúci v ich krajine. Vyzdvihli kladné stránky tohto systému, ale snažili sa i poukázať na príležitosti pre žiakov, ktoré ponúka európsky trh práce.
Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania a, samozrejme, nadviazanie nových kontaktov. Súčasťou stretnutia bola i návšteva miest, ako sú Miláno, Varese,  Cantú a Vimercate. Práve v týchto mestách pôsobí vzdelávacie centrum ENAIP, ktorého činnosť je zameraná na duálne vzdelávanie pre žiakov v rôznych študijných odboroch. Zo stretnutia sme si priniesli mnoho odborných poznatkov a skvelých zážitkov, ktoré budeme aplikovať i v našom školskom vzdelávacom systéme. Tešíme sa na nové stretnutie s partnermi, ktoré nás čaká na pôde našej školy.

Ing. Zuzana Ťavodová

Stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ

21.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl ohľadom propagácie odborov SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ako aj odboru 6442 K obchodný pracovník, ktorý je zaradený v Systéme duálneho vzdelávania. V rámci diskusie vystúpil Ing. Blaščák, zástupca DM drogerie markt, ktorý prezentoval výsledky a skúsenosti s duálnym vzdelávaním v rámci tohto odboru a premietol aj motivačné video, v ktorom priamo vystúpili žiaci so svojimi skúsenosťami a poznatkami z daného odboru. Sme radi, že výchovní poradcovia mali záujem o SDV a tiež prezentovali, akou formou oni priamo motivujú žiakov pri výbere povolania a zároveň prezentovali záujem o SDV.

Teší nás, že výchovní poradcovia prejavili záujem pomôcť našej škole v spolupráci s Ing. Blaščákom o prezentáciu DM drogerie markt priamo na ich školách.

Mgr. Alžbeta Staníková

Zahraničná odborná stáž v Jene

Ako vianočný darček sa týždeň pred vianočnými sviatkami vrátili domov rodičom 15 žiaci našej školy z Nemecka, kde absolvovali v meste Jena zahraničnú odbornú stáž.  Táto stáž bola našim žiakom  umožnená v rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,  v rámci ktorého bol vypracovaný a schválený projekt s názvom Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce.  Cieľom projektu bolo rozšíriť a zdokonaliť odborné vedomosti a zručnosti našich žiakov v oblasti gastronómie a hotelierstva, zlepšiť a posilniť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, vybudovať a podporiť ich sebavedomie a orientačný zmysel, poskytnúť im šancu nadviazať nové priateľstvá, spoznať durínsku kuchyňu, kultúru a mestá a samozrejme vytvoriť si vlastný postoj k nevyhnutnosti vzdelávať sa a ovládať nielen všeobecnú ale aj odbornú nemčinu.

The Cooperating Tourism Spider v Steyr

Projekt programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider pokračoval ďalším pracovným stretnutím v rakúskom meste Steyr. Desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi strávilo v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko 7 nezabudnuteľných dní od 3.12. do 9.12.2017. Pobytu sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Design by: www.diablodesign.eu